( Aktuální )
Zveřejněno 30. 1. 2023
Markéta Musilová (Blecha)
KÚJ – koordinátorka programových projektů
marketa.musilova@skaut.cz

Základní rady pro práci s rádci a rádkyněmi

Rádcem a rádkyní rozumíme (staršího) vrstevníka ve věku 13–15 let, který vede družinu skautů a skautek. Pro fungování družinového systému mají klíčovou roli. 

Jak pracovat s rádci a rádkyněmi

Pozice rádce/​rádkyně je všestranně náročná. Mělo by jít o jedince, který má přirozenou autoritu a dokáže motivovat ostatní správným směrem. Zároveň je důležité postupně ji/​ho na tuto roli připravit a dále vést.

Jak by měl/​a vypadat správný rádce či rádkyně ti přibliží přiložený materiál.

Jedná se o seznam ideálních postojů, znalostí a vědomostí, ke kterému rádce/​rádkyně postupně směřuje. Je tedy pochopitelné, že nováček v této pozici nedosáhne plně popsané úrovně. Nutné je také zohlednit věk rádců a rádkyň. 

Profil je určen vedoucím oddílů a vzdělavatelům, je tedy psán jejich jazykem, není psán primárně ke snadnému porozumění rádci a rádkyněmi.

Profil rádce a rádkyně ke stažení

Rozcestník ke všem nástrojům a informacím přímo pro rádce a rádkyně družin. Pošlete jim odkaz, ať jsou v obraze!

www.radce.skaut.cz

Rádcovské kurzy (RK) jsou nenahraditelnou podporou pro vedoucí družin – rádce a rádkyně. Vaši rádcové a rádkyně vám budou vděční, pokud jim nějaký nabídnete.

Pro koho jsou RK určeny

 Jsou určeny především pro rádce a rádkyně skautských družin, kteří se chtějí ve své práci zlepšit, načerpat nové náměty na činnost družiny, poznat lidi, kteří jsou na stejné lodi a hledají odpověď na obdobné otázky apod.

Jak RK vypadají

Formát rádcovských kurzů je velmi různorodý. Nejčastěji lze najít kurzy na lokální úrovni, tedy střediskové, okresní nebo krajské. Ty mají zpravidla podobu několika víkendů v průběhu školního roku, ale je možné najít také kurzy, na nichž se rádci schází na jednodenních nebo několikahodinových setkáních v určitém časovém období. Pokud hledáte podobný formát kurzu, ptejte se po něm nejlépe ve svých střediscích nebo vyšších jednotkách.

Existují i rádcovské kurzy, které mají podobu zhruba týdenního letního tábora. Mezi ty nejznámnější patří rádcovský tábor Hradiště nebo Tábor sv. Jiří .

Vyhledat si rádcovský kurz můžete v databázi vzdělávacích akcí nebo se poptejte na středisku okresu či kraji.

Pořádáte nebo chcete pořádat rádcovský kurz? Využijte Metodiku rádcovského vzdělávání na kurzech . Kromě textu, který vám pomůže připravit kurz po stránce organizační a obsahové, tak můžete využít i konkrétní osvědčené programy jiných kurzů.

Praktická příručka, která pomáhá rádcům a rádkyním při vedení družiny a v rozvoji rádcovských kompetencí. K nahlédnutí na rádcovském rozcestníku .

Probíhá tvorba aktuálnější verze, která vyjde na začátku roku 2023.

Jedná se setkání již fungujicích rádců a rádkyň. Slouží k vzájemné inspiraci a motivaci pro další činnost. 

Motivační rádcovská setkání probíhají na regionální úrovni (na úrovni kraje a jeho okolí). Úkolem setkání není nahrazovat rádcovské kurzy.  Žirafy by měly nabídnout kvalitní, zajímavou a velkou akci pro rádce, podobně jako například Elixír nabízí takovou akci vedoucím oddílů. Taková akce je klíčová i z toho důvodu, že právě Elixír se zaměřuje na kategorii vedoucích oddílů.

Žirafy - tam kde se setkávají rádci a rádkyně  - sborník rádcovských setkání "Žirafa"

Chceš získat motivaci pro práci s družinou? Chceš poznat nové lidi, nové postupy a nové názory? Chceš si zpestřit zimu? Nabídka Žiraf je tu pro tebe!

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.