( Aktuální )
Platné 9. 3. 2002 – Neomezeno, Účinné od 8. 3. 2002
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina – Jerry

Řád rozhodčí a smírčí rady Junáka

Rozhodčí a smírčí rada Junáka (dále jen RSRJ) řeší závažné spory uvnitř organizace, kontroluje zda orgány Junáka ve svých rozhodnutích postupovaly v souladu s právním řádem ČR, stanovami a závaznými rozhodnutí orgánů WOSM, WAGGGS, ISGF a dalšími mezinárodními závazky Junáka, Stanovami Junáka, jeho vnitřními předpisy a rozhodnutími, rozhoduje v době mezi Valnými sněmy Junáka o výkladu Stanov Junáka a usnesení Valného sněmu Junáka, přezkoumává každé rozhodnutí o vyloučení dospělého člena Junáka.
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.