....

Chyba na stránce: Administrativa - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/administrativa/919-vzory-smluv-dle-obcanskeho-zakoniku?autologin=1"

Administrativa

Vzory smluv dle občanského zákoníku

V souvislosti se změnou občanského zákoníku úzce souvisí i úprava smluvních vztahů. Ústředí Junáka ve spolupráci s právní kanceláří připravilo pro organizační jednotky 11 vzorů smluv, které reagují na aktuální znění občanského zákoníku.

Jedná se o níže uvedené vzory nejčastěji užívaných smluv:

Domníváme se, že vybrané vzory smluv jsou nejčastěji užívané a věříme, že připravené vzory smluv vám mohou usnadnit práci ve vašem středisku, okresu či kraji.

Připojujeme také dvě smlouvy o zpracování osobních údajů, pokud využíváte externího účetního nebo zdravotníka na táboře. Více informací v tomto článku.

 

Navigace:

  Nahlásit chybu