....

Chyba na stránce: Junák i jeho jednotky jsou zapsány ve spolkovém rejstříku - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/administrativa/novy-obcansky-zakonik-stanovy/1056-junak-i-jeho-jednotky-jsou-zapsany-ve-spolkovem-rejstriku?autologin=1"

Stanovy, název a nový Občanský zákoník

Na začátku ledna 2014 vstoupil v účinnost nový Občanský zákoník (dále také NOZ), znamená to významné změny dosavadních pravidel i pojmů v řadě oblastí. Pro neziskový sektor přináší některé nové povinnosti, zároveň však také rozumnou právní regulaci, která odbourává mnohé dosavadní nedostatky, zvyšuje transparentnost a rovnoprávnost jednotlivých typů organizací. Junák se prostřednictvím svých zástupců výrazně angažoval při přípravě znění samotného Občanského zákoníku, tak i navazujících předpisů, a rámcově by legislativa měla našim potřebám vyhovovat. Velkou novinkou je spolkový rejstřík, ve kterém jsou všechny spolky, včetně Junáka a jeho organizačních jednotek, veřejně zapsány a dohledatelné s mnoha užitečnými údaji. 

I v návaznosti na NOZ byly v březnu 2014 Valným sněmem v Litomyšli schváleny nové Stanovy a ty jsou účinné od 14. června 2014. Od toho dne se celý Junák řídí novými Stanovami, které jsou již kompatibilní právě s úpravou dle NOZ. Na VSJ byl taktéž schválený nový název Junáka, který vešel v účinnost 1. dubna 2015. Do té doby Junák i všechny jeho jednotky využívají původní starý název.

Junák i jeho jednotky jsou zapsány ve spolkovém rejstříku

Řada změn nás teprve čeká s účinností nových stanov, u některých ale má smysl být bdělý již dnes – ať se to týká právní formy našich jednotek či potvrzení o jejich právní osobnosti.

Tip 1: Právní formou organizačních jednotek Junáka je od 1. 1. 2014 „pobočný spolek“ – pozor na to při vyplňování žádostí o granty obcí, uzavírání smluv apod. (dřívější právní formou bylo „organizační jednotka občanského sdružení“)

Nový občanský zákoník přináší do sféry neziskových organizací (občanská sdružení aj.) nástroj, známý z obchodního prostředí jako „obchodní rejstřík“. Pro spolky tak na přelomu roku vznikl tzv. „spolkový rejstřík“, který umožňuje komukoliv vyhledat si na stránkách Ministerstva spravedlnosti (www.justice.cz) základní informace o právnické osobě.

O vašem středisku se tak po zadání jeho názvu či IČO můžete dozvědět údaje jako název, sídlo (na těchto údajích se nic nemění) a také tzv. spisovou značku, pod kterou je zapsáno.

Tip 2: Na faktury, na smlouvy či do kolonek formulářů „kde je žadatel zapsán“ tak nově patří věta „Zapsán v rejstříku spolků u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou XXXXX.“, na místo XXXXX pak vepíšete spisovou značku, kterou najdete na justice.cz u vašeho střediska – pro ústředí je to L 659. (dřívější obdobný údaj mohl znít „registrován Ministerstvem vnitra ČR pod č.: VSP/1–1366/90R“)

Do rejstříku bude třeba zapsat i statutární orgány, což významně usnadní jednání jménem střediska (nebude nutné dokládat třetím stranám zápisy ze sněmu, postačí výpis z rejstříku). Na zápis těchto a dalších údajů se připravujeme (předpokládáme jejich provedení po změně názvu), budou vyžadovat některé další podklady ze stran OJ (souhlas se zapsáním do rejstříku, výpis ze zápisu ze sněmu aj.).

Tip 3: Vyžaduje-li po vás někdo „doklad o právní subjektivitě“ či „přidělení IČO“, „registraci“, sídle aj., můžete výpis ze spolkového rejstříku získat již dnes na kterémkoliv CzechPointu – bude vás stát max. 50 Kč v papírové formě (na justice.cz si jej můžete stáhnout s elektronickým podpisem zdarma).

Narazíte-li na výpise údajů o své jednotce na nesrovnalosti, ověřte, zda máte aktuální údaje zadány ve skautISu, případně nám dejte vědět na skaut@junak.cz

OJ, které provedly změny ve skautISu od začátku roku 2014 (sídlo, název), budeme kontaktovat s tím, zda chtějí změnu provést i za cenu tisícikorunového poplatku, či počkají na hromadný zápis spojený se změnou názvu.

Ladislav Pelcl – Bilbo
organizační zpravodaj VRJ
11. března 2014, aktualizováno 4. dubna 2014

logo

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu