....

Chyba na stránce: Nové stanovy Junáka jsou účinné od 14. 6. 2014, změna názvu až POZDĚJI - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/administrativa/novy-obcansky-zakonik-stanovy/1137-nove-stanovy-junaka-jsou-ucinne-od-14-6-2014-zmena-nazvu-az-pozdeji?autologin=1"

Stanovy, název a nový Občanský zákoník

Na začátku ledna 2014 vstoupil v účinnost nový Občanský zákoník (dále také NOZ), znamená to významné změny dosavadních pravidel i pojmů v řadě oblastí. Pro neziskový sektor přináší některé nové povinnosti, zároveň však také rozumnou právní regulaci, která odbourává mnohé dosavadní nedostatky, zvyšuje transparentnost a rovnoprávnost jednotlivých typů organizací. Junák se prostřednictvím svých zástupců výrazně angažoval při přípravě znění samotného Občanského zákoníku, tak i navazujících předpisů, a rámcově by legislativa měla našim potřebám vyhovovat. Velkou novinkou je spolkový rejstřík, ve kterém jsou všechny spolky, včetně Junáka a jeho organizačních jednotek, veřejně zapsány a dohledatelné s mnoha užitečnými údaji. 

I v návaznosti na NOZ byly v březnu 2014 Valným sněmem v Litomyšli schváleny nové Stanovy a ty jsou účinné od 14. června 2014. Od toho dne se celý Junák řídí novými Stanovami, které jsou již kompatibilní právě s úpravou dle NOZ. Na VSJ byl taktéž schválený nový název Junáka, který vešel v účinnost 1. dubna 2015. Do té doby Junák i všechny jeho jednotky využívají původní starý název.

Nové stanovy Junáka jsou účinné od 14. 6. 2014, změna názvu až POZDĚJI

Sobotou 14. června 2014 vstupují v účinnost nové stanovy Junáka, které schválil XIV. valný sněm v Litomyšli. Stanovy nově zavádějí činovnický slib, přinášejí změnu formulace skautské výchovné metody, možnost zastávání některých funkcí nezletilými - dle určení Náčelnictvem, a řadu dalších změn, reagujících na nový občanský zákoník (vznik jednotek, ručení, zánik členství aj.).

Čekáme na finální potvrzení od mezinárodních organizací, nicméně nejpozději v den účinnosti bude znění stanov k dispozici na Skautské křižovatce a rozesláno mimořádným balíčkem.
 (představu si o nich lze udělat z "dřívějšího článku": Junák se bude řídit novými stanovami)

V plánu je také distribuce papírových stanov na organizační jednotky spolu s podzimními časopisy.

Stanovy používají všude již nový název, k jeho skutečné změně však dojde až po zrušení poplatků za zápis do rejstříku, tedy nejspíš v rozmezí října 2014 až 1. 1. 2015 - do té doby zůstává naším názvem Junák - svaz skautů a skautek ČR (viz také čl. 178 stanov). Více informací ke změně názvu je v "dřívějším článku": Informace ke změně názvu organizace.

Informace ke změně názvu se budou nadále objevovat na Skautské křižovatce a v balíčcích.

Ladislav Pelcl - Bilbo
 Kancelář ústředí Junáka

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1325x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu