....

Chyba na stránce: Stanovy, kvůli kterým musel Svojsík jít na hranu - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/administrativa/novy-obcansky-zakonik-stanovy/1144-stanovy-kvuli-kterym-musel-svojsik-jit-na-hranu?autologin=1"

Stanovy, název a nový Občanský zákoník

Na začátku ledna 2014 vstoupil v účinnost nový Občanský zákoník (dále také NOZ), znamená to významné změny dosavadních pravidel i pojmů v řadě oblastí. Pro neziskový sektor přináší některé nové povinnosti, zároveň však také rozumnou právní regulaci, která odbourává mnohé dosavadní nedostatky, zvyšuje transparentnost a rovnoprávnost jednotlivých typů organizací. Junák se prostřednictvím svých zástupců výrazně angažoval při přípravě znění samotného Občanského zákoníku, tak i navazujících předpisů, a rámcově by legislativa měla našim potřebám vyhovovat. Velkou novinkou je spolkový rejstřík, ve kterém jsou všechny spolky, včetně Junáka a jeho organizačních jednotek, veřejně zapsány a dohledatelné s mnoha užitečnými údaji. 

I v návaznosti na NOZ byly v březnu 2014 Valným sněmem v Litomyšli schváleny nové Stanovy a ty jsou účinné od 14. června 2014. Od toho dne se celý Junák řídí novými Stanovami, které jsou již kompatibilní právě s úpravou dle NOZ. Na VSJ byl taktéž schválený nový název Junáka, který vešel v účinnost 1. dubna 2015. Do té doby Junák i všechny jeho jednotky využívají původní starý název.

Stanovy, kvůli kterým musel Svojsík jít na hranu

U příležitosti sto let založení spolku Junák – český skaut vychází reprint našich prvních stanov.

V květnu 1914 podal přípravný komitét nově zakládaného spolku Junák – český skaut návrh stanov ke schválení. Ty tehdy muselo nejprve odsouhlasit c. k. místodržitelství a až poté se mohla uskutečnit zakládající valná hromada, která se sešla 15. června 1914 a poté první stanovy Junáka vyšly tiskem.

Stanovy ovšem z nám neznámého důvodu neobsahovaly právo nosit kroj a odznak, i když obojí bylo již běžně k vidění. V roce 1917 byl kvůli tomu Svojsík předvolán k výslechu na policejní ředitelství, kde mimo jiné uvedl: „Pokud se týče nošení kroje, mohu udati následující. Spolek ‚Junák – český skaut‘ založen byl v roce 1914 v květnu, tedy krátce před vypuknutím války, a tu počali chovanci skautu oblékati sportovní úbor, a sice dle skizzy, ovšem bez zvláštního odznaku, takže mohl tak oblékati se volně i kdokoli jiný.“ Svojsík měl ve své podstatě pravdu. Konečná podoba kroje byla ustavena na jaře 1914, ale kroj se nosil již od podzimu 1912. Spolkový kovový odznak skutečně Junák neměl, známý trojúhelník označoval dosažené stupně zdatnosti a vzdělání vůdců. Ale bylo to balancování na hraně nože, protože nějaký kroj i odznak byl a Svojsík musel pečlivě vážit slova, jelikož stačil nevhodný výraz a potíže by se dostavily. Podrobnosti se dočtete v doslovu stanov.

Stanovy vychází ve stejném formátu a grafické úpravě jako původní, navíc jsou doprovázeny historickým doslovem. Náklad je pouhých 50 kusů a stojí 30 Kč. Jsou v zásadě určené k prodeji na sněmu, kde je bude možné zakoupit na stánku Klubu skautských sběratelů. Ale pokud o ně máte zájem a na sněm nejedete, napište do pátku na adresu: bobo@skaut.cz.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1135x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu