....

Chyba na stránce: Nové stanovy Junáka nabývají účinnosti, změna názvu až POZDĚJI - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/administrativa/novy-obcansky-zakonik-stanovy/1147-nove-stanovy-junaka-nabyvaji-ucinnosti-zmena-nazvu-az-pozdeji?autologin=1"

Stanovy, název a nový Občanský zákoník

Na začátku ledna 2014 vstoupil v účinnost nový Občanský zákoník (dále také NOZ), znamená to významné změny dosavadních pravidel i pojmů v řadě oblastí. Pro neziskový sektor přináší některé nové povinnosti, zároveň však také rozumnou právní regulaci, která odbourává mnohé dosavadní nedostatky, zvyšuje transparentnost a rovnoprávnost jednotlivých typů organizací. Junák se prostřednictvím svých zástupců výrazně angažoval při přípravě znění samotného Občanského zákoníku, tak i navazujících předpisů, a rámcově by legislativa měla našim potřebám vyhovovat. Velkou novinkou je spolkový rejstřík, ve kterém jsou všechny spolky, včetně Junáka a jeho organizačních jednotek, veřejně zapsány a dohledatelné s mnoha užitečnými údaji. 

I v návaznosti na NOZ byly v březnu 2014 Valným sněmem v Litomyšli schváleny nové Stanovy a ty jsou účinné od 14. června 2014. Od toho dne se celý Junák řídí novými Stanovami, které jsou již kompatibilní právě s úpravou dle NOZ. Na VSJ byl taktéž schválený nový název Junáka, který vešel v účinnost 1. dubna 2015. Do té doby Junák i všechny jeho jednotky využívají původní starý název.

Nové stanovy Junáka nabývají účinnosti, změna názvu až POZDĚJI

Znění nových stanov ke stažení. Valný sněm Junáka v Litomyšli schválil 29. března 2014 nové stanovy Junáka, které nabývají účinnosti dne 14. června 2014. Od tohoto dne se tedy naše organizace novými stanovami řídí.

Stanovy nově zavádějí činovnický slib, přinášejí změnu formulace skautské výchovné metody, možnost zastávání některých funkcí nezletilými – dle určení Náčelnictvem, a řadu dalších změn, reagujících na nový občanský zákoník (vznik jednotek, ručení, zánik členství aj.).

Se zveřejněním jsme čekali na odsouhlasení WOSM a WAGGGS; finální znění stanov po redakčních úpravách nyní k datu jejich účinnosti zveřejňujeme:

 (PDF)

 

Často kladené otázky

  • Jaká je souvislost změny stanov se změnou názvu? Od kdy používáme nový název?

Jak můžete vidět již na obálce, stanovy používají všude již nový název. K jeho skutečně změně však dojde až po zrušení poplatků za zápis do rejstříku, tedy nejspíš v rozmezí října 2014 až 1. 1. 2015 – do té doby zůstává naším názvem Junák – svaz skautů a skautek ČR (viz také čl. 178 stanov).

  • Plánuje ústředí stanovy rozesílat jednotkám?

Stanovy jsou naším základním dokumentem a rádi bychom tak, aby se s nimi dobře seznámily střediska a oddíly. S podzimními časopisy je tak v plánu rozeslání vytištěných stanov všem vedoucím středisek a vedoucím oddílů.
Pro další zájemce budou stanovy ve stejném provedení (desky z tvrdšího papíru) k dostání v eshopu TDC.

  • Dostanou organizační jednotky ověřenou kopii stanov?

Úřady ověřenou kopii v minulosti vyžadovaly zejména proto, že to byl jediný možný způsob, jak získat s jistotou ten dokument, který občanské sdružení zaslalo na MV ČR a obdrželo ho tak potvrzený zpět.

Nově se stanovy spolků ukládají do spolkového rejstříku (viz výpis Junáka – tam také budou nové stanovy obratem zaslány), v tzv. sbírce listin jsou tak komukoliv k dispozici. Lze tak očekávat, že úřady budou v budoucnu využívat údaje z rejstříku a nebudou tak chtít dokládat stanovy či zápis ze sněmu (statutární orgány spolků se taktéž nově zapisují do rejstříku).

Pro úřady, které budou trvat na „ověřených stanovách“, budou pro organizační jednotky nicméně k dispozici stanovy ve formátu PDF s elektronickým podpisem. Takovéto PDF by měl úřad již ze zákona samo o sobě akceptovat. Pokud byste však potřebovali nutně papírovou verzi, snadno a zdarma ji můžete získat na nejbližším CzechPOINTu, zažádáte-li o tzv. autorizovanou konverzi z elektronické do listinné podoby (spolky jsou osvobozeny od poplatků za tyto úkony).

  • Je nutné změnu stanov někam hlásit?

Obecně to nutné není, záleží však, zda k tomu vaši jednotku nezavazuje některá smlouva (např. s pronajímatelem klubovny, obecním úřadem coby poskytovatelem grantů atd.).

Ladislav Pelcl – Bilbo
Kancelář ústředí Junáka
skaut@junak.cz


Na červnovém jednání Náčelnictva byly nově účinné stanovy podepsány ze strany náčelníka, náčelní, starosty a předsedy Rozhodčí a smírčí rady.
Na fotografiích to zachytil Radek Procyk – Maverick.

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1156x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu