....

Chyba na stránce: Vzory smluv dle (nového) Občanského zákoníku - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/administrativa/novy-obcansky-zakonik-stanovy/505-zmeny-ktere-prinasi-noz/1132-vzory-smluv?autologin=1"

Stanovy, název a nový Občanský zákoník

Na začátku ledna 2014 vstoupil v účinnost nový Občanský zákoník (dále také NOZ), znamená to významné změny dosavadních pravidel i pojmů v řadě oblastí. Pro neziskový sektor přináší některé nové povinnosti, zároveň však také rozumnou právní regulaci, která odbourává mnohé dosavadní nedostatky, zvyšuje transparentnost a rovnoprávnost jednotlivých typů organizací. Junák se prostřednictvím svých zástupců výrazně angažoval při přípravě znění samotného Občanského zákoníku, tak i navazujících předpisů, a rámcově by legislativa měla našim potřebám vyhovovat. Velkou novinkou je spolkový rejstřík, ve kterém jsou všechny spolky, včetně Junáka a jeho organizačních jednotek, veřejně zapsány a dohledatelné s mnoha užitečnými údaji. 

I v návaznosti na NOZ byly v březnu 2014 Valným sněmem v Litomyšli schváleny nové Stanovy a ty jsou účinné od 14. června 2014. Od toho dne se celý Junák řídí novými Stanovami, které jsou již kompatibilní právě s úpravou dle NOZ. Na VSJ byl taktéž schválený nový název Junáka, který se stane účinným 1. dubna 2015. Do té doby Junák i všechny jeho jednotky využívají původní starý název.

Vzory smluv dle (nového) Občanského zákoníku

V souvislosti se změnou občanského zákoníku úzce souvisí i úprava smluvních vztahů. Ústředí Junáka ve spolupráci s právní kanceláří připravilo pro organizační jednotky 9 vzorů smluv, které reagují na aktuální znění občanského zákoníku.

Jedná se o níže uvedené vzory nejčastěji užívaných smluv:

Domníváme se, že vybrané vzory smluv jsou nejčastěji užívané a věříme, že připravené vzory smluv vám mohou usnadnit práci ve vašem středisku, okresu či kraji.

Připojujeme také dvě smlouvy o zpracování osobních údajů, pokud využíváte externího účetního nebo zdravotníka na táboře. Více informací v tomto článku.

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 6466x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

1 Názor
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu