....

Chyba na stránce: Připravujeme se na změnu názvu organizace - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/administrativa/novy-obcansky-zakonik-stanovy/505-zmeny-ktere-prinasi-noz/1236-pripravujeme-se-na-zmenu-nazvu-organizace?autologin=1"

Stanovy, název a nový Občanský zákoník

Na začátku ledna 2014 vstoupil v účinnost nový Občanský zákoník (dále také NOZ), znamená to významné změny dosavadních pravidel i pojmů v řadě oblastí. Pro neziskový sektor přináší některé nové povinnosti, zároveň však také rozumnou právní regulaci, která odbourává mnohé dosavadní nedostatky, zvyšuje transparentnost a rovnoprávnost jednotlivých typů organizací. Junák se prostřednictvím svých zástupců výrazně angažoval při přípravě znění samotného Občanského zákoníku, tak i navazujících předpisů, a rámcově by legislativa měla našim potřebám vyhovovat. Velkou novinkou je spolkový rejstřík, ve kterém jsou všechny spolky, včetně Junáka a jeho organizačních jednotek, veřejně zapsány a dohledatelné s mnoha užitečnými údaji. 

I v návaznosti na NOZ byly v březnu 2014 Valným sněmem v Litomyšli schváleny nové Stanovy a ty jsou účinné od 14. června 2014. Od toho dne se celý Junák řídí novými Stanovami, které jsou již kompatibilní právě s úpravou dle NOZ. Na VSJ byl taktéž schválený nový název Junáka, který se stane účinným 1. dubna 2015. Do té doby Junák i všechny jeho jednotky využívají původní starý název.

Připravujeme se na změnu názvu organizace

Jak jsme již dříve informovali, účinnost NOVÉHO NÁZVU Junáka, který byl schválen spolu s novými Stanovami na Valném sněmu v Litomyšli, JE STÁLE ODLOŽENA (na rozdíl od Stanov, které vstoupily v účinnost již v červnu tohoto roku). PRAVDĚPODOBNÝ termín změny názvu je očekáván k 1. lednu 2015. Do té doby se stále užívá starý název ve tvaru: „Junák – svaz skautů a skautek ČR“.

Kde najdu všechny informace ke změně názvu?

Právě nyní se připravuje souhrnný materiál ke změně názvu, ve kterém budou uvedeny všechny dopady tohoto kroku na hnutí a jeho organizační jednotky včetně doporučených postupů, které zajistí bezproblémový přechod OJ na nový název. Materiál bude dostupný ve druhé polovině října 2014.

Mimo to jsou všechny informace a návody spojené s novým občanským zákoníkem a novými Stanovami přidávány do speciální sekce na skautské křižovatce.

Jak bude nový název vypadat najdete ve skautISu

Spolu s výše zmíněným materiálem bude nasazena nová verze skautISu, ve které najdete náhled nového názvu vaší jednotky po automatické změně (u všech názvů dojde k úpravě názvu organizace na novou podobu, budou odebrány uvozovky a slova psaná velkými písmeny budou převedena na písmena malá).

Neměla by si naše jednotka vlastní název změnit?

V souvislosti s chystanými změnami doporučujeme všem jednotkám, aby zvážily změnu svého specifického názvu jednotky. Zejména proto, že ke změně celkové podoby názvu dojde v každém případě.

Změna názvu se doporučuje těm jednotkám, které mají svůj název zbytečně dlouhý a obsahuje zbytečné znaky (délka názvu stejně jako nadbytečné uvozovky je problematická při komunikaci s třetí osobou, při vyplňování formulářů apod.) nebo se o změně uvažuje již delší čas, ale nikomu se do změny nechtělo. Právě nyní je ten nejvhodnější čas změnu schválit. Největší výhodou je, že veškerá administrace se změnou spojená proběhne automaticky u všech jednotek najednou včetně zápisu do spolkového rejstříku.

Přechod na novou podobu názvu (Junák – český skaut, z.s.) proběhne automaticky u všech jednotek Junáka a není třeba nic aktivně měnit.

Nová razítka

Abychom jednotkám co nejvíce ulehčili přechod na nový název, chystá ústředí Junáka hromadnou výrobu razítek (hranatých i kulatých) s výraznou slevou až 50% běžné ceny. Razítka obdrží jednotky včas před změnou názvu. Detaily k objednávce, která pravděpodobně umožní doobjednat razítka v případě, že jich má jednotka více, zveřejníme co nejdříve.

Závěrem této zprávy znovu připomínáme, že se i nadále do odvolání používá současná podoba názvu ve tvaru: „Junák – svaz skautů a skautek ČR“.

Ondřej Peřina (Jerry)
organizační zpravodaj VRJ

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 960x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

3 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu