....

Chyba na stránce: Nové Stanovy Junáka elektronicky a ověřeně - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/administrativa/novy-obcansky-zakonik-stanovy/506-nove-stanovy/1032-nove-stanovy-junaka-elektronicky-a-overene?autologin=1"

Stanovy, název a nový Občanský zákoník

Na začátku ledna 2014 vstoupil v účinnost nový Občanský zákoník (dále také NOZ), znamená to významné změny dosavadních pravidel i pojmů v řadě oblastí. Pro neziskový sektor přináší některé nové povinnosti, zároveň však také rozumnou právní regulaci, která odbourává mnohé dosavadní nedostatky, zvyšuje transparentnost a rovnoprávnost jednotlivých typů organizací. Junák se prostřednictvím svých zástupců výrazně angažoval při přípravě znění samotného Občanského zákoníku, tak i navazujících předpisů, a rámcově by legislativa měla našim potřebám vyhovovat. Velkou novinkou je spolkový rejstřík, ve kterém jsou všechny spolky, včetně Junáka a jeho organizačních jednotek, veřejně zapsány a dohledatelné s mnoha užitečnými údaji. 

I v návaznosti na NOZ byly v březnu 2014 Valným sněmem v Litomyšli schváleny nové Stanovy a ty jsou účinné od 14. června 2014. Od toho dne se celý Junák řídí novými Stanovami, které jsou již kompatibilní právě s úpravou dle NOZ. Na VSJ byl taktéž schválený nový název Junáka, který vešel v účinnost 1. dubna 2015. Do té doby Junák i všechny jeho jednotky využívají původní starý název.

Nové Stanovy Junáka elektronicky a ověřeně

Jak získat elektronicky, ale i papírově, nové Stanovy Junáka, které schválil sněm v Litomyšli a od 14. června 2014 se jimi všichni řídíme? Tzv. úředně ověřené stanovy nyní může získat každý snadno a pohodlně, aniž by je bylo nutné posílat papírovou poštou či vyzvedávat osobně na ústředí.

Stanovy Junáka ke stažení

Nové Stanovy Junáka najdete už od června 2014 ve spisovně, kde si je každý může stáhnout. Pro běžné činnosti tato verze stanov je plně dostačující.

Ověřená kopie Stanov Junáka

Pokud potřebujete komunikovat s úřady či jinými obchodními partnery, může vyvstat potřeba získání tzv. „ověřené kopie“ nových stanov. Dříve jste museli psát na KÚJ a žádat o zaslání ověřené papírové kopie, nyní je získání rychlejší a jednodušší. Jak tedy postupovat?

Ve spisovně si můžete stáhnout elektronicky podepsanou verzi Stanov. Ta je opatřena tzv. kvalifikovaným elektronickým podpisem starosty a zaručuje pravost a správnost Stanov Junáka. Toto PDF můžete přímo používat při elektronické komunikaci s úřady i partnery a není nutné ji tisknout.

V případě, že budete potřebovat i papírovou podobu „ověřených stanov“, stačí elektronicky podepsané PDF donést na USB flash disku na nejbližší Czech Point na úřadě, a tam stanovy bezplatně nechat zkonvertovat do listinné podoby. Úřad při tisku opatří stanovy stránkou s doložkou, kde je i v papírové podobě vidět potvrzení platnosti. Už tedy žádné posílání papírových stanov z ústředí poštou a čekání na jejich doručení. Nyní máte nové stanovy kdykoli okamžitě k dispozici.

Upozornění: Uvedená bezplatnost se vztahuje na úřady (a jejich Czech POINTy – např. na obecním úřadě), neplatí na České poště (a jejích Czech POINTech) či u notářů. Více viz dřívější článek k osvobození od poplatků

Stanovy a spolkový rejstřík

Aby se ke Stanovám Junáka dostal snadno každý náš partner, podali jsme návrh na zapsání stanov i do sbírky listin ve spolkovém rejstříku a nyní již jsou nové stanovy v rejstříku dostupné. Postupnými kroky se tak snažíme docílit toho, aby při komunikaci s úřady a partnery stačilo všem organizačním jednotkám odkázat na spolkový rejstřík, a tam už budou všechny informace ověřeně k dispozici.

Každý vedoucí obdrží své Stanovy

Protože jsou stanovy základním předpisem Junáka, chystáme na začátek října rozesílku hezky graficky zpracovaných papírových výtisků stanov. Tento výtisk dostane spolu s časopisem každý vedoucí oddílu a každé organizační jednotky (střediska, okresy, kraje). Ve všech oddílech i střediscích tak bude alespoň jeden výtisk k dispozici. Případné další výtisky bude možné doobjednat v obchodu TDC.

Pokud byste při komunikaci s úřady narazili na jakýkoli problém, neváhejte kontaktovat KÚJ, abychom vám mohli s danou věcí pomoci.

Ondřej Peřina (Jerry)
zpravodaj VRJ pro IS/ICT a organizaci
e-mail: ondrej.perina­@junak.cz

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2321x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

1 Názor
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu