....

Chyba na stránce: Snadné získání ověřených Stanov na úřadě (Czech POINT) - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/administrativa/novy-obcansky-zakonik-stanovy/506-nove-stanovy/1165-snadne-ziskani-overenych-stanov-na-urade-czech-point?autologin=1"

Stanovy, název a nový Občanský zákoník

Na začátku ledna 2014 vstoupil v účinnost nový Občanský zákoník (dále také NOZ), znamená to významné změny dosavadních pravidel i pojmů v řadě oblastí. Pro neziskový sektor přináší některé nové povinnosti, zároveň však také rozumnou právní regulaci, která odbourává mnohé dosavadní nedostatky, zvyšuje transparentnost a rovnoprávnost jednotlivých typů organizací. Junák se prostřednictvím svých zástupců výrazně angažoval při přípravě znění samotného Občanského zákoníku, tak i navazujících předpisů, a rámcově by legislativa měla našim potřebám vyhovovat. Velkou novinkou je spolkový rejstřík, ve kterém jsou všechny spolky, včetně Junáka a jeho organizačních jednotek, veřejně zapsány a dohledatelné s mnoha užitečnými údaji. 

I v návaznosti na NOZ byly v březnu 2014 Valným sněmem v Litomyšli schváleny nové Stanovy a ty jsou účinné od 14. června 2014. Od toho dne se celý Junák řídí novými Stanovami, které jsou již kompatibilní právě s úpravou dle NOZ. Na VSJ byl taktéž schválený nový název Junáka, který vešel v účinnost 1. dubna 2015. Do té doby Junák i všechny jeho jednotky využívají původní starý název.

Snadné získání ověřených Stanov na úřadě (Czech POINT)

Potřebujete získat tzv. ověřené nové Stanovy Junáka? Jde to i bez nošení USB flash disku či CD se Stanovami na úřad. Jednoduše pomocí on-line úschovny Czech POINT. Je to snadné, rychlé a papírové Stanovy tak získáte zdarma.

V návaznosti na článek popisující, jak získat papírové ověřené Stanovy a praktické zkušenosti s některými úředníky, doplňujeme ještě jednu možnou cestu, jak předat PDF úředníkům na Czech POINT a bezproblémově vždy získat papírové Stanovy s úředním potvrzením jejich platnosti.

Jak získat tzv. ověřené Stanovy v papírové podobě

  1. Stáhněte si elektronicky podepsané Stanovy ze spisovny.
  2. Nechte si bezplatně zkonvertovat toto PDF do listinné podoby na úřadě u přepážky Czech POINT.
  3. Od úředníka provedenou konverzí získáte vytisknuté papírové Stanovy, které jsou opatřeny doložkou potvrzující neporušenost dokumentu a platnost podpisu starosty, tedy ony tzv. ověřené stanovy.

Poznámka: Uvedený postup je celkově bezplatný a rychlejší, než dříve realizované zasílání ověřených stanov z kanceláře ústředí běžnou poštou. Z těchto důvodu již nadále nebudou Stanovy ústředím zasílány, ale je třeba se řídit tímto postupem.

Konverze do listinné podoby a jak předat PDF úřadu

Kromě doručení PDF se Stanovami na USB flash disku či CD/DVD (kdy varianta USB se na některých úřadech ukazuje jako problematická a úředníci nevhodně občas trvají jen na CD) můžete dokument doručit jednoduše on-line pomocí oficiální úschovny Czech POINT. Pak už stačí jen osobně dorazit na úřad a papírové „ověřené“ Stanovy si vyzvednout.

Postup zaslání Stanov na úřad je velmi jednoduchý:

1. Přejděte na web úschovny – www.czechpoin­t.cz/uschovna – a klikněte v menu na odkaz Přidat dokument ke konverzi.

2. Nahrajte PDF dokument s elektronicky podepsanými Stanovami.

3. Vytiskněte si potvrzení o uložení zásilky.

4. Dojděte na Czech POINT na libovolném úřadě a vyzvedněte si zkonvertované Stanovy v listinné podobě.

Upozornění: Uvedená bezplatnost se vztahuje na úřady (a jejich Czech POINTy – např. na obecním úřadě), neplatí na České poště (a jejích Czech POINTech) či u notářů. Více viz dřívější článek k osvobození od poplatkůOd poplatků jsou osvobozeny agendy související s posláním spolků, což získání papírových stanov je.

Elektronicky podepsané Stanovy ke stažení:

Pokud byste při komunikaci s úřady při konverzi Stanov narazili na jakýkoli problém, neváhejte kontaktovat KÚJ, abychom vám mohli s danou věcí pomoci.

Ondřej Peřina (Jerry) 
zpravodaj VRJ pro IS/ICT a organizaci 
e-mail: ondrej.perina@junak.cz

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2059x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu