....

Chyba na stránce: Školení k novým Stanovám a NOZ se zúčastnilo 370 osob! Budou ještě další školení? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/administrativa/novy-obcansky-zakonik-stanovy/506-nove-stanovy/1499-jak-dopadla-skoleni-ke-stanovam-a-noz?autologin=1"

Stanovy, název a nový Občanský zákoník

Na začátku ledna 2014 vstoupil v účinnost nový Občanský zákoník (dále také NOZ), znamená to významné změny dosavadních pravidel i pojmů v řadě oblastí. Pro neziskový sektor přináší některé nové povinnosti, zároveň však také rozumnou právní regulaci, která odbourává mnohé dosavadní nedostatky, zvyšuje transparentnost a rovnoprávnost jednotlivých typů organizací. Junák se prostřednictvím svých zástupců výrazně angažoval při přípravě znění samotného Občanského zákoníku, tak i navazujících předpisů, a rámcově by legislativa měla našim potřebám vyhovovat. Velkou novinkou je spolkový rejstřík, ve kterém jsou všechny spolky, včetně Junáka a jeho organizačních jednotek, veřejně zapsány a dohledatelné s mnoha užitečnými údaji. 

I v návaznosti na NOZ byly v březnu 2014 Valným sněmem v Litomyšli schváleny nové Stanovy a ty jsou účinné od 14. června 2014. Od toho dne se celý Junák řídí novými Stanovami, které jsou již kompatibilní právě s úpravou dle NOZ. Na VSJ byl taktéž schválený nový název Junáka, který vešel v účinnost 1. dubna 2015. Do té doby Junák i všechny jeho jednotky využívají původní starý název.

Školení k novým Stanovám a NOZ se zúčastnilo 370 osob! Budou ještě další školení?

Během podzimu 2014 proběhlo v devíti krajích školení k novým Stanovám a novému Občanskému zákoníku. Přihlásilo se na ně 370 účastníků, kteří byli s obsahem spokojeni.

Během října a listopadu 2014 zajistila většina skautských krajů školení k novému Občanskému zákoníku, novým Stanovám Junáka, spolkovému rejstříku či třeba problematice nového názvu. Školení byla primárně určena pro vedení středisek a okresů, ale také aktivním členům rad, kteří se podílí na organizačních záležitostech jednotky. Účastníci se mohli podrobně seznámit s tím, jakých změn doznaly Stanovy přijaté na Valném sněmu v březnu 2014 v Litomyšli, jak se nás dotýká změna z "občanského sdružení" na "spolek" a jaké jsou další novinky v občanském zákoníku, který je účinný už téměř rok (od 1.1.2014). Na jednotlivých setkáních se také propagovala Strategie Junáka do roku 2022.

Na všech setkáních byli zpravidla dva odborní lektoři, kteří se nejen snažili přiblížit vše podstavné účastníkům, ale také všude odpovídali na konkrétní dotazy a podněty, které jednotky řeší. Na každém setkání bylo 20-85 účastníků, celkem 370 lidí, kteří řadu získaných informací přinesou do svého střediska. Podle zpětné vazby, kterou máme, byla naprostá většina účastníků velmi spokojená a školení naplnila své poslání.

Účastníkům, pořadatelům i lektorům velmi děkujeme nejen za čas, který účasti na školení věnovali a věříme, že se nám společně v naší činnosti vrátí!

 

Budou ještě nějaká školení v roce 2015?

Protože je o školení stále zájem a jsou činovníci, kteří se vypsaných termínů nejen z kapacitních důvodů nemohli zúčastnit, předpokládáme, že v březnu a dubnu 2015 uspořádáme ještě dvě další školení - v Praze a v Olomouci.

Sledujte proto Skautskou křižovatku a případně i web přihlašování na školení - skoleni.skauting.cz

Ludmila Hobzová (Lída)
Kancelář ústředí Junáka

Ondřej Peřina (Jerry)
zpravodaj VRJ pro IS/ICT a organizaci

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 971x

Práce s článkem

3
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu