....

Chyba na stránce: Změna názvu - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/administrativa/novy-obcansky-zakonik-stanovy/zmena-nazvu/1151-zmena-nazvu?autologin=1"

Změna názvu na Junák - český skaut, z. s.

 

V této sekci najdete všechny důležité informace k tématu nového názvu a procesu změny. Můžete si zde stáhnout vzory různých dokumentů a oznámení, případně se podívat na nejčastější dotazy a odpovědi.

Změna názvu

XIV. Valný sněm Junáka v Litomyšli schválil nový název spolku: Junák - český skaut, z.s. Prozatím, do doby schválení řádu ke změně názvu užívá spolek svůj původní název Junák - svaz skautů a skautek ČR. Nejdéle však do 31. 12. 2015 /více v článku Výstupy XIV. Valného sněmu Junáka v kostce/.

Ke změně názvu tedy dojde až k datu, který vydaným řádem určí Náčelnictvo Junáka. Je tomu tak z následujících důvodů:

 • aby ústředí mohlo připravit ty kroky, které ušetří střediskům a dalším OJ práci (viz níže)
 • aby OJ měla dostatek času se na změnu připravit
 • aby ke změně došlo až v době, kdy doufáme bude již zrušen tisícikorunový poplatek za změnu údajů u jedné jednotky (náklad pro Junáka jen pro rok 2014 by byl téměř 600 tisíc Kč)


Konkrétní termín změny záleží na vývoji legislativy (poplatky za zápis do spolkového rejstříku). Očekává se, že ke změně dojde od ledna roku 2015. O změně budeme včas informovat prostřednictvím všech informačních kanálů.

Jak se změní názvy organizačních jednotek?

V názvech jednotek se zamění starý název organizace za nový, tedy namísto „Junák – svaz skautů a skautek ČR“ bude dosazen „Junák – český skaut, z. s.“ Ze střediska: Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Petrklíč Telč  na: Junák – český skaut, středisko Petrklíč Telč, z. s.

Doporučujeme do termínu změny promýšlet, zda u vašeho střediska nevyužít změny názvu k jeho zjednodušení – mnoho středisek si nese z historie často nepotřebné uvozovky či název psaný VERZÁLKAMI (název se pak hůře diktuje do telefonu či opisuje, snadno dojde k chybě): Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko „PETRKLÍČ“ Telč

K takovýmto úpravám bude před změnou názvu prostor a připravené instrukce.

Kde se nás změna dotkne? Co zařídí ústředí?

Název organizace či jednotlivých jednotek se vyskytuje na řadě míst – co bude v jednotlivých případech třeba provést?

ZMĚNA

 • Bude třeba aktualizovat elektronické materiály – webové stránky, přihlášky na akce i do Junáka, identifikace v účetním software atd. atd.
 • Změny budou třeba i na „fyzických“ věcech – cedule na klubovně, razítka, vizitky atd.

 OHLÁŠENÍ ZMĚNY

 • Na platnosti smluv samotná změna názvu nic nemění, téměř vždy je však třeba informovat smluvní stranu o této skutečnosti – pro typické středisko sem budou patřit dodavatelé energií, banka, pronajímatel prostor, dodavatelé služeb (ústředí připraví vzor takového dopisu a nejspíš také obecně informuje významné dodavatele v ČR).
 • Ohlášení do registrů a rejstříků veřejné správy: VRJ provede to zásadní – zápis změny do spolkového rejstříku. Na něj je navázána celá řada registrů, rejstříků a evidencí veřejné správy, kam se tak změny také promítnou. Jejich přehled a případné další instrukce pro evidence, kam by střediska musela hlásit změnu samostatně (ústředí se pochopitelně bude snažit zajistit maximum oznámení centrálně).

 Co z toho zajistí ústředí?

VRJ a Kancelář ústředí Junáka zajistí následující:

 • vzor či šablonu oznámení o změně názvu OJ (určený dodavatelům či partnerům)
 • obecné informování o změně názvu hlavních dodavatelů v ČR
 • razítka (bude-li to ekonomicky výhodnější hromadně)
 • text přihlášky pro nové členy
 • zápis do spolkového rejstříku a případných dalších registrů veřejné správy

 Poznámka: Tyto informace jsou orientační – VRJ projekt změny s ohledem na výsledky sněmu teprve rozpracovává a bude podrobněji informovat v budoucnu.

Změna názvu je sice zapracovaná do nových stanov, které jsou účinné od 14. června 2014, sama ale nabude účinnosti až později (leden 2015) – o dalších změnách budeme na Skautské křižovatce i jinde informovat.

 

ODKAZY

Změna názvu organizační jednotky

logo
  Nahlásit chybu