....

Chyba na stránce: Od 1. dubna 2015 budeme Junák - český skaut, z. s. | Čtěte o detailech a dopadech - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/administrativa/novy-obcansky-zakonik-stanovy/zmena-nazvu/1651-od-1-dubna-2015-budeme-junak-cesky-skaut-z-s-prectete-si-o-detailech-a-dopadech?autologin=1"

Změna názvu na Junák - český skaut, z. s.

 

V této sekci najdete všechny důležité informace k tématu nového názvu a procesu změny. Můžete si zde stáhnout vzory různých dokumentů a oznámení, případně se podívat na nejčastější dotazy a odpovědi.

Od 1. dubna 2015 budeme Junák - český skaut, z. s. | Čtěte o detailech a dopadech

Náčelnictvo na svém zasedání v únoru 2015 definitivně schválilo Řád ke změně názvu a tím i určilo termín změny názvu Junáka a všech jednotek na 1. dubna 2015. Díky zrušení poplatků za zápis změn do spolkového rejstříku se k uvedenému datu změní názvy u všech organizačních jednotek (pobočných spolků) právě i ve spolkovém rejstříku.

Struktura nového názvu bude podobná, jako u starých názvů, avšak s několika odlišnostmi. Obecně bude název ve tvaru: Junák – český skaut, název jednotky a místo působení, z. s. (viz Organizační řád, čl. 38 a 44 a detailně ve Směrnici pro označování jednotek). Nově tedy všechny organizační jednotky budou mít v oficiálním názvu i zkratku „z. s.“, která znamená „zapsaný spolek“ a ze zákona se k názvu uvádí podobně jako u firem, kde běžně vídáme zkratky jako „s. r. o.“, „a. s.“ apod.

Pokud tedy bude středisko nově uzavírat nějakou smlouvu, vystavovat faktury či jiné doklady (po 1. dubnu 2015), už vždy bude uvádět nový název ve své úplné podobě včetně „z. s.“ na konci. Takový název si navíc každý bude moci ověřit ve spolkovém rejstříku, který je k dispozici i on-line na internetu na adrese www.justice.cz (společně s obchodním rejstříkem).

Není nutné propadat panice, pokud se ještě nějakou dobu budou na střediskových materiálech objevovat staré názvy. Stejně tak není nutné kvůli změně názvu uzavírat znovu všechny smlouvy – smlouvy jsou platné i nadále bez ohledu na změněný název.

S čím pomůže ústředí a co je na středisku?

Že se změna projeví v rejstříku je sice důležité, ale i přes to bude třeba o změně ještě dále informovat a na různých místech o ní dát vědět. Něco z toho zařídí hromadně ústředí, některé kroky však bude muset udělat samo středisko (nebo jiná organizační jednotka) přímo ve svém místě působení.

Ústředí se plošně postará:

 • o změnu názvu všech OJ ve spolkovém rejstříku (až se po 1. dubnu 2015 kdokoli podívá do rejstříku, najde tam už nový název),
 • zajistí výrobu a distribuci nových razítek jednotkám (razítka dorazí jednotkám před účinností nového názvu),
 • informuje úřady, partnery i dodavatele energií s republikovou působností,
 • informuje své členy články na webu, v časopisech i e-mailem,
 • vydá výroční zprávu obsahující informace k novému názvu,
 • připraví vzory dopisů oznamující změnu názvu, hlavičkové papíry i aktualizované přihlášky a
 • zajistí mnoho dalších drobností, které při změně pomohou.

Na jednotkách samotných už ale bude:

 • informování místních partnerů a obce (stáhněte si vzor oznámení o změně názvu)
 • změna informačních tabulí na klubovnách (bude možné využít vzory dopisů, hlavičkových papírů apod. připravených ústředím)
 • úprava webových stránek a jiných prezentačních nástrojů
 • pokud středisko vlastní auto nebo vlek, bude muset změnu oznámit na úřadě a zajistit si výměnu technického průkazu
 • některé vyšší organizační jednotky, které mají zaměstnance, budou muset změnu názvu oznámit i ČSSZ a příslušným pojišťovnám

Střediska k tomu snadno budou moci využít vzory dopisů, hlavičkových papírů apod. připravených ústředím.

Nový název organizace

Junák - český skaut, z. s.

začne platit na apríla – od 1. dubna 2015, do té doby používáme starý název

Nové názvy organizačních jednotek

Všechna střediska, okresy, kraje i zvláštní organizační jednotky budou mít ve svém názvu uveden nový název organizace a na konci zkratku „z. s.“ U většiny jednotek navíc došlo k dalšímu zjednodušení a úpravám názvů (odstranění uvozovek, zbytečných velkých písmen, úpravám vlastních názvů na přání příslušných rad jednotek).

Příklady nového názvu některých jednotek:
Junák - český skaut, středisko Ještěd Liberec, z. s.

Junák - český skaut, středisko Stetson Rychnov nad Kněžnou, z. s.

Junák - český skaut, kraj Praha, z. s.

Všechny nové názvy najdete od 1. dubna 2015 nejen ve skautISu, ale hlavně ve veřejném rejstříku spolků, který je dostupný on-line na stránce www.justice.cz (součást obchodního rejstříku).

Další informace a dotazy

Všechny aktuální informace ke změně názvu, včetně odpovědí na časté dotazy a nejasnosti, najdete pohromadě a přehledně na Skautské křižovatce v sekci Řízení střediska > Stanovy, NOZ a název > Změna názvu (kde je zveřejněn i tento článek).

Také jsme připravili článek s častými otázkami a odpověďmi na ně - článek stále aktualizujeme a doplňujeme.

S dalšími dotazy a nejasnostmi se neváhejte obracet do komentářů nebo na Kancelář ústředí Junáka - skaut@junak.cz

Ondřej Peřina (Jerry)
zpravodaj VRJ pro IS/ICT a organizaci

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 4160x

Práce s článkem

7
kladných hlasů

Diskuse o článku

4 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu