....

Chyba na stránce: Otázky a odpovědi ke změně názvu Junáka. Ptejte se, my odpovíme! - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/administrativa/novy-obcansky-zakonik-stanovy/zmena-nazvu/1685-otazky-a-odpovedi-ke-zmene-nazvu-junaka-ptejte-se-my-odpovime?autologin=1"

Změna názvu na Junák - český skaut, z. s.

 

V této sekci najdete všechny důležité informace k tématu nového názvu a procesu změny. Můžete si zde stáhnout vzory různých dokumentů a oznámení, případně se podívat na nejčastější dotazy a odpovědi.

Otázky a odpovědi ke změně názvu Junáka. Ptejte se, my odpovíme!

V tomto článku uvádíme (a během března 2015 budeme dále doplňovat) nejčastější a nejpalčivější otázky a odpovědi týkající se změny názvu Junáka, jeho jednotek a všech možných dopadů, které tato velká změna má. Pro načeprání všech informací však doporučujeme sledovat celou sekci ke Změně názvu zde na Křižovatce.

Poslední aktualizace článku: středa 18.3.2015

Otázka č. 1: 

Jaký bude nový název Junáka a jeho jednotek?

Odpověď:

Nový název bude: Junák - český skaut, z. s.
Všechny organizační jednotky (střediska, okresy, kraje i ZvOJ) budou mít název opět jako součást svého názvu, ale zkratku z. s. (tedy "zapsaný spolek") uvádí vždy až na konci názvu.
Například tedy: Junák - český skaut, středisko Ještěd Liberec, z. s.

Otázka č. 2:

Kdy ke změně názvu dojde?

Odpověď:

Změna proběhne k 1. dubnu 2015 (na základě Náčelnictvem schváleného Řádu ke změně názvu).
Takže až do konce března všichni používáme ještě starý název Junák - svaz skautů a skautek ČR a teprve až od dubna 2015 nový název. K 1. dubnu 2015 dojde i k zapsání nových názvů do spolkového rejstříku (zápisy probíhají už několik týdnů, ale viditelné a účinné budou až od uvedeného data).

Otázka č. 3:

Podáváme žádost o grant na město nyní v březnu, ale akce proběhne až v květnu. Jaký název máme uvádět?

Odpověď:

Jak je zmíněno v otázce č. 2, tak až do 1. dubna 2015 používáme starý název. Takže na žádost uveďte současný název (úřad si ho často kontroluje ve spolkovém rejstříku a tam nyní správně najde původní). A v rámci vyúčtování a hospodaření akce, která bude probíhat až po změně názvu už budete všude používat název nový.
Může se také hodit k žádosti předkládané teď v březnu rovnou přiložit informační "dopis", ve kterém zmíníte, že Junák k 1. dubnu 2015 mění název a tedy vyúčtování už bude obsahovat název nový. Stejně tak od dubna budou nové názvy (včetně historie změn a tedy odkazu na původní název) i ve veřejném spolkovém rejstříku.

Otázka č. 4:

Jak bude přesně vypadat název našeho střediska?

Odpověď:

Obecná podoba nových názvů je uvedena v odpovědi na otázku č. 1 a hlavně ve Směrnici pro označování jednotek.
Konkrétní přehled všech nových názvů organizačních jednotek jsme zveřejnili přehledně v samostatném článku, kde jsou uvedeny staré i nové názvy jednotek - bit.ly/nove-nazvy

Otázka č. 5:

Kde všude změnu názvu zajistí a oznámí ústředí?

Odpověď:

Ústředí se snaží zajistit maximum změn a oznámení centrálně, aby to jednotky nemusely zbytečně samostatně řešit. Hlavní místa, kde ústředí změnu provede a oznámí jsou následující - změna názvu ve spolkovém rejstříku, informování republikových institucí jako finanční úřady, katastr nemovitostí, ministerstva, celorepublikoví dodavatele energií, banky apod. (podrobný seznam najdete v samostatném článku).
Samotné jednotky budou muset informovat jen své místní partnery a obec/město, kde působí (využijte vzor dopisu). Případně některé speciální institutce jako např. registr vozidel (pokud má jednotka auto či přívěs) nebo OSSZ a pojišťovnu (pokud má zaměstnance).

Otázka č. 6:

Vlastníme střediskový přívěs, musíme něco podniknout ve vztahu ke změně názvu našeho střediska?

Odpověď:

Toto je přesně jedna z těch mála situací, kdy středisko bude muset změnu oznámit osobně. Protože je název vlastníka - střediska - uveden přímo na technickém průkazu, bude nutné dojít na úřad na registr vozidel a tam oznámit změnu názvu a nechat si vystavit technický průkaz s novými údaji. Dle zákona je potřeba registru vozidel změnu údajů oznámit do 10 pracovních dní od dané skutečnosti, tedy do 14. dubna (včetně). Změnu názvu doložíte výpisem ze spolkového rejstříku, kde již bude název změněn (zápisy soud provádí tak, aby k 1. dubnu 2015 byly viditelné). Obec má navíc možnost do rejstříku přímo sama nahlédnout.
Podrobnosti k této věci najdete na Portálu veřejné správy - https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/116/123/4011.html
P
o změně názvu v technickém průkazu budete muset ještě dojít na svou pojišťovnu kvůli tzv. povinnému ručení (pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), kde změnu - už s novým technickým průkazem - nahlásíte a pojišťovna údaje aktualizuje a vystaví vám novou zelenou kartu (s novým názvem).

Otázka č. 7:

Jaký je správný anglický překlad našeho nového názvu?

Odpověď:

Anglická verze nového názvu je: Junak - Czech Scouting
(v anglické verzi názvu se neuvádí právní forma "z. s.", neboť ta nemá v zahraničí smysl)

Otázka č. 8

Najdeme někde vzor dopisu s oznámením nového názvu, který bychom mohli poslat našim lokálním partnerům a městu, kde působí naše středisko?

Odpověď:

Ano, v sekci ke změně názvu a také ve spisovně mezi formuláři najdete připravený vzor, který mohou jednotky využít. Stačí v něm změnit údaje tak, aby odpovídaly vaší jednotce a pak už jej rozeslat jako PDF e-mailem, nebo papírově jako běžný dopis.
Upozorňujeme, že jednotky nemusí oznamovat změnu centrálním úřadům a institucím, neboť ty jsou informovány centrálne Kanceláří ústředí Junáka viz otázka č. 5.

Otázka č. 9:

V minulosti jsme obdrželi dotace od samosprávy a fondu Evropské unie na projekt, který ještě probíhá, máme změnu názvu řešit?

Odpověď:

Tento případ je rozšířením situace z otázky č. 5, kdy může být oznámení změny názvu právě na středisku (a nemůže ho zařídit ústředí). Doporučujeme, aby jednotky které jsou příjemcem dotací od samosprávy (krajské úřady, města apod.), fondů Evropské unie nebo jiných speciálních podporovatelů, si prošly smlouvy k těmto prostředkům a zkontrolovaly zda tam nemají povinnost po celou dobu udržitelnost projektu informovat poskytovatele o všech změnách. Pokud ano, musí jednotka změnu názvu oznámit (lze využít právě vzor dopisu odkazovaný v odpovědi na otázku č. 8).
Toto se netýká dotací, které jednotky obdrží od Junáka - z ústředí či od skautských krajů (z rozpočtu MŠMT) - neboť na ministerstvo změnu oznamuje ústředí za celého Junáka, který je příjemcem dotace.

Otázka č. 10:

Píše se v novém názvu pomlčka nebo spojovník? A záleží na tom?

Odpověď:

Tato otázka nás trošku zaskočila, neboť tento "problém" existuje již dvě desetiletí i v původním názvu. Ale řešení je velmi snadné - v principu na tom vlastně příliš nezáleží; při ručně psaném textu to ani běžně nerozlišíte. Každopádně oficiálně v názvu používáme spojovník (krátkou "minusku"), přestože typografická pravidla by spíše doporučovala použití pomlčky (tedy "dlouhé čárky"). A důvod je velmi prostý - málo kdo umí na počítači "dlouhou pomlčku" napsat, nedá se v podstatě vůbec napsat do on-line formulářů, soud ji nedokáže jednoduše zapsat do rejstříku atd. Naopak spojovník ("krátkou čárku") dokáže napsat úplně každý snadno pomocí "mínusu" na klávesnici. Proto i ve Směrnici pro označování jednotek, v oficiálních názvech ve spolkovém rejstříku a na mnoha dalších místech používáme a používat budeme spojovník ("krátkou čárku"). Ale není to žádná zásadní otázka v problematice nového názvu ;)

Otázka č. 11:

Musíme vždy v novém názvu uvádět na úplně všech místech zkratku "z. s." (zapsaný spolek)?

Odpověď:

Tato zkratka je novinkou, na kterou si postupně musíme zvyknout. I když to vlastně dobře známe z prostředí firem (zkratky jako "s. r. o.", "a. s." apod.). Každopádně pokud uvádíte název střediska na nějaký oficiální "úřední" dokument (např. faktura, smlouva, ...) - tedy prostě tam, kde uvedete i IČO či adresu sídla jednotky - tak musíte vždy uvádět úplný oficiální název včetně "z. s." (mimochodem, píše se tam mezera ;)
Na plakátech, u loga, graficky zpracovaných letácích apod., zkratku uvádět můžete, ale nemusíte - např. na poděkování činovníkům, dekretu k vyznamenání nebo třeba vnitřních materiálech střediska úplně běžně můžete používat verzi bez "z. s.". 

Otázka č. 12:

Je možné si zkrátit název střediska na: Junák, středisko VlastníNázev Město, z. s.? (dříve jsme totiž uváděli Junák, středisko VlastníNázev Město, bez toho "svaz skautů a skautek ČR", když se to někam nevešlo).

Odpověď:

Ve věci "zkracování" názvu se v podstatě nic nemění a Směrnice pro označování jednotek o tom stále mluví a to s těmito pravidly:
• na úředních dokumentech (faktury, doklady, smlouvy, daňové přiznání, …) musíte vždy uvádět plný název
• pro vnitřní komunikaci (pro zjednodušení) můžete využít zkrácenou formu: Junák, středisko VlastníNázev Město - tedy bez „z. s.“ na konci, aby bylo jasné, že to není oficiální název, ale jen zkrácení
• na oficiálních dokumentech byste zkrácený název používat neměli (tak to bylo i dřív), jedinou výjimkou je situace, kdy je kolonka např. ve formuláři příliš krátká a název by se tam nevešel; pak můžete název zkrátit dle předchozího pravidla, ale je to opravdu jen pro výjimečné případy

Pokud máte jakýkoli další dotaz či nejasnost kolem změny názvu, neváhejte napsat do komentářů nebo se ptejte e-mailem na registrace@skaut.cz Tento článek budeme dle dotazů dále doplňovat a aktualizovat.

Ondřej Peřina (Jerry)
zpravodaj VRJ pro IS/ICT a organizaci

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 4141x

Práce s článkem

7
kladných hlasů

Diskuse o článku

10 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu