....

Chyba na stránce: Ústředí oznamuje změnu názvu republikovým institucím. Kterým? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/administrativa/novy-obcansky-zakonik-stanovy/zmena-nazvu/1706-ustredi-oznamuje-zmenu-nazvu-republikovym-institucim-podivejte-se-kterym?autologin=1"

Změna názvu na Junák - český skaut, z. s.

 

V této sekci najdete všechny důležité informace k tématu nového názvu a procesu změny. Můžete si zde stáhnout vzory různých dokumentů a oznámení, případně se podívat na nejčastější dotazy a odpovědi.

Ústředí oznamuje změnu názvu republikovým institucím. Kterým?

Jak už bylo uvedeno v několika článcích v sekci ke změně názvu, ústředí oznamuje mnoha republikovým institucím změnu názvu Junáka i jeho organizačních jednotek centrálně a střediska se o to nemusí starat. Pro přehlednost zveřejňujeme seznam institucí a partnerům, kterým ústředí změnu názvu oznamuje i za jednotky.

Níže uvedené instituce obdrží spolu s obecným oznámením o změně názvu i seznam všech jednotek s jejich novým (a také starým názvem).

Realizace oficiální změny názvu

 • Spolkový rejstřík - Městský soud v Praze
  (k 1. dubnu 2015 budou nové názvy už zapsány; z rejstříku údaje přebírají všechny republikové úřady i samospráva, nahlíží do něj banky a je veřejně přístupný každému na or.justice.cz)

Úřady a ministerstva

 • Finanční úřad (krajské pobočky)
 • Katastrální úřad (krajské pobočky)
 • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Ministerstvo životního prostředí
 • Ministerstvo obrany
 • Ministerstvo financí

Dodavatelé / zprostředkovatelé energií

 • ČEZ, a.s.
 • E.ON Distribuce, a.s.
 • Pražská energetika, a.s.
 • Terra Group Investment, a.s. (zajišťuje Skautskou energii)

Další významné instituce

 • Česká pošta
 • Lesy České republiky
 • T-Mobile (zajišťuje Skautskou telefonní síť)
 • Hlavní město Praha (obdrží seznam pouze jednotek z Prahy)

Banky a pojišťovny

 • Komerční banka, a.s.
 • Československá obchodní banka, a.s.
 • GE Money bank, a.s.
 • Česká spořitelna, a.s.
 • Fio banka, a.s.
 • UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
 • Raiffeisenbank a.s.
 • Equa bank a.s.
 • Volksbank CZ, a.s.
 • Waldviertler Sparkasse von 1842 AG
 • Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
 • Artesa, spořitelní družstvo
 • Allianz pojišťovna, a.s.
 • RESPECT, a.s.

Partnerské NNO a zahraniční skauting

Tyto partnerské a zahraniční organizace obdrží pouze obecné oznámení o změně názvu Junáka, neboť pro spolupráci běžně nepotřebují konkrétní názvy našich jednotlivých organizačních jednotek:

 • ČRDM (Česká rada dětí a mládeže) a další organizace (např. A-TOM, KČT, ...)
 • WOSM, WAGGGS, ISGF a další zahraniční organizace (např. Slovenský skauting)

O všechny výše uvedené instituce se tedy postará Kancelář ústředí Junáka - instituce o změně názvu k 1. dubnu 2015 budou centrálně informovány.

Pokud bude středisko nad rámec výše uvedeného samostatně oznamovat změnu názvu nějakým svým lokálním partnerům, obci či poskytovateli grantů, může k tomu využít připravený vzor oznámení o změně názvu.

Připomínáme, že pokud jednotka vlastní automobil či přívěs, nebo má své zaměstnance, tak musí příslušné úřady informovat samostatně. Více například v článku s otázkami a odpověďmi.

Poznámka:

Upozorňujeme, že i přesto, že ústředí na všechny uvedené instituce poslalo řádně detailní oznámení o změně názvů, mohlo se v některých případech u některých jednotek stát, že se změna názvu všude "nepropsala". Stejně tak některé banky nedokázaly hromadné oznámení zpracovat, a tak OJ, které u dané banky mají účet, byly z ústředí již v minulosti informovány, jak mají v takovém případě v dané bance postupovat.

V každém případě, pokud vám dorazí v budoucnu faktura, výpis z účtu nebo smlouva od nějakého vašeho partnera a bude obsahovat špatný název, prosím, obratem jej kontaktujte a požádejte o vystavení opraveného dokumentu se správnými údaji. Nový název a údaje o vaší organizační jednotky jsou řádně již od 1. dubna 2015 zapsány veřejně ve spolkovém rejstříku (http://or.justice.cz), kde si každý může údaje ověřit.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2018x

Práce s článkem

5
kladných hlasů

Diskuse o článku

4 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu