....

Chyba na stránce: Návod pro práci s přihláškami a volitelnými souhlasy ve skautISu - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/administrativa/ochrana-osobnich-udaju/4049-jak-pracovat-s-prihlaskou-a-volitelnymi-souhlasy-ve-skautisu?autologin=1"

Návod pro práci s přihláškami a volitelnými souhlasy ve skautISu

Návod pro práci s přihláškami a volitelnými souhlasy ve skautISu

Níže naleznete zpracovaný podrobný návod popisující zpracování přihlášky a volitelných souhlasů ve skautISu.

Pokud vás zajímá, jak obecně s přihláškou v oddíle pracovat (tisk, předání rodičům, vybírání od rodičů, řádné uchovávání apod.), přečtěte si nejprve článek Jak pracovat s novými přihláškami? Projděte si jednoduchý návod.

Poté, co je přihláška přijata příslušnou jednotkou (více v souhrnném článku), následuje zadání člena do skautISu včetně vyznačení volitelných souhlasů, které člen zaškrtl na přihlášce. U vaší jednotky ve skautISu na záložce "Členové" kliknete na tlačítko "Přidat" a to vám umožní nováčka zadat (a tím mu zahájit členství).

Poté musíte zadat všechny povinné údaje osoby (jednoduše je opisujete přímo z přihlášky), zároveň můžete zadat i část volitelných údajů jako např. přezdívku.

Po zadání údajů se přesunete na stránce níže, kde naleznete nastavení volitelných souhlasů. (Pokud by náhodou později došlo k oficiálnímu odvolání některého souhlasu, budete moci tyto souhlasy upravit u dané osoby na zálořce "Členství a registrace".)

 

Proveďte zaškrtnutí souhlasů přesně podle toho, jak jsou uvedeny na přihlášce, kterou jste obdrželi od člena resp. jeho zákonného zástupce. 

Posledním volitelným krokem, který však doporučujeme, je nahrátí samotné elektronicky naskenované přihlášky do skautISu. (To můžete případně učinit i kdykoliv později přímo u osoby na její záložce "Členství a registrace". Je však vhodné si práci ulehčit a pokud chcete mít přihlášky ve skautISu kompletně, tak je ukládat ihned při zadávání nováčka do oddílu.)

 

Po uložení nového člena již osobu standardně najdete v seznamu členů vaší jednotky, osoba se stala oficiálně členem Junáka - českého skauta a vy už můžete dle potřeby spravovat a doplňovat i další údaje člena v detailu dané osoby. Například je možné (a pro oddílovou činnost i velmi vhodné) vyplnit další volitelné údaje jako např. zdravotní omezení, alergie a jiné údaje, které mohou být užitečné zejména vedoucímu oddílu nebo jiným pověřeným osobám (zároveň skautIS zajišťuje, že jsou údaje dostupné jen oprávněným osobám v oddíle / dané jednotce či akci).

 

Další informace o tom, jak naložit s přihláškou a jaké jsou jednotlivé podmínky a kroky jejího přijetí a uložení naleznete v souhrnném článku.

V případě nejasností můžete psát na registrace@skaut.cz.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1932x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace: