Logo

Novela Organizačního řádu zjednodušuje volby! Co se změnilo a jak uspořádat sněm?

V letošním roce téměř všechna střediska, ale také okresy a kraje, čeká pořádání volebních sněmů. Náčelnictvo v březnu schválilo novelu Organizačního řádu, která především střediskům pořádání sněmů zjednodušuje. V návaznosti na tyto změny přinášíme i aktualizované sady formulářů zápisu ze sněmu apod.

Co se v Organizačním řádu změnilo?

Cílem v březnu schválených změn, jejichž účinnost je od 1. dubna 2016 (tedy dostatečně včas před konáním většiny sněmů), je především zjednodušení průběhu střediskových sněmů. Proto podrobnosti ke změnám hledejte v kapitole 6 Organizačního řádu, která se právě pořádání sněmů týká. Přehled a význam změn si však popíšeme v tomto článku.

Změn se nemusíte obávat, jde opravdu o zjednodušování, a tak pokud jste v minulosti zvládali sněm uspořádat, nyní to bude ještě jednodušší a nic nezkazíte ani v případě, že byste sněm uspořádali podle dříve platných pravidel (ta jsou jen proti novele přísnější).

Konkrétní změny v OŘJ

Zpřehlednění kapitoly ke sněmům - některé podkapitoly byly sloučeny, vybrané články řádu byly přeformulovány či rozděleny, aby byly přehlednější a srozumitelnější.

Kandidátní komise - velkou novinkou je skutečnost, že pro střediskové sněmy může mít tato komise od 1 po 3 členy. Na práci s návrhy na kandidáty na střediskovém sněmu tedy nově stačí i jen jedna osoba, pokud se tak středisková rada při svolání sněmu rozhodne. Pro okresní a krajské sněmy musí mít kandidátní komise i nadále 3 členy. (Poznámka: členem komise nemusí být jen delegáti, ale kdokoli koho svolavatel určí - třeba roveři či hosté, kteří se na přípravě sněmu chtějí podílet.)

Volební komise - u středisek dochází k volbě všech jejích členů vždy až na sněmu a nově v ní mohou být i osoby, které zároveň kandidují do nějaké funkce. Platí pouze to, že v komisi nesmí být kandidát na vedoucího OJ či jeho zástupce a vždy alespoň jeden člen této komise nesmí kandidovat na žádnou funkci. Na okresním a krajském sněmu se nic nemění, maximálně polovinu komise může určit svolavatel předem a zbytek se volí až na sněmu a i nadále nesmí žádný člen volební komise kandidovat na žádnou funkci volenou na daném sněmu. (Poznámka: i pro volební komisi platí, že jejím členem nemusí být jen delegáti, ale kdokoli koho sněm do komise zvolí - tedy třeba i roveři či hosté, kteří se na přípravě sněmu chtějí podílet.)

Řádné a pilné návrhy na kandidáty - na střediskových sněmech jsou všechny návrhy podávány jako řádné a lze je podávat do určeného času i během sněmu (a to i ústně). Na okresních a krajských sněmech lze podávat řádné návrhy nejpozději 21 dní před konáním sněmu, pak už jen jako pilné (až do určeného času během sněmu), které musí být navíc zdůvodněny, proč nebyly podány včas řádně.

Všechny volby probíhají nově najednou - obvykle tedy není nutné rozdělovat volby na několik kol, neboť typicky jsou různí kandidáti na různé funkce. Pouze v případě, že nějaký z kandidátů kandiduje současně do vedení OJ a také do revizní komise či na člena rady, musí nejprve proběhnout volba vedení a teprve podle výsledků dojde k volbě do ostatních orgánů. Pro většinu středisek (ale i okresů a krajů) tak dochází ke zjednodušení a urychlení volby, neboť všechny lze zvolit najednou.

Kandidatura na více funkcí - každý člen Junáka - českého skauta, který splňuje požadavky dané funkce, může kandidovat na libovolnou funkci a to i na více najednou. Může tedy kandidovat například do vedení OJ a zároveň i na člena rady či revizní komise. Pokud je však zvolen do vedení OJ, pak jeho další kandidatury automaticky zanikají a do jiných pozic, které jsou neslučitelné, už zvolen být nesmí.

Revizní komise - připomínáme, že všechna střediska, okresy i kraje musí zvolit minimálně tříčlennou revizní komisi! Navíc za člena RK nesmí být zvolet člen příslušné rady (a to ani pokud je členem z titulu jiné funkce) a také to nesmí být zpravodaj dané rady. Členem střediskové RK tedy nesmí být vedoucí oddílu ani žádný střediskový zpravodaj. (Poznámka: toto je stejné již od listopadu 2014, ale nyní je to ještě důležitější z důvodu zapisování osob do veřejného rejstříku, kam dle zákona musíme zapisovat minimálně tříčlennou revizní komisi.)

Volba delegátů na sněmy VOJ a Valný sněm - v této věci se proti minulým letům nic nemění, pouze připomínáme, že již byla určena kvóta pro volbu delegátů na jednotlivých sněměch na 111 řádných členů na 1 voleného delegáta Valného sněmu dle registrace 2016. Podrobnosti najdete v samostatném článku a také ve Směrnici k VSJ a sněmům.

Zápis ze sněmu obsahuje všechny potřebné údaje - řád nově jednotně mluví o "zápisu ze sněmu" a nerozlišuje různé typy příloh. Stejně tak připravené balíčky formulářů se zjednodušily a měly by pomoci vytvořit kompletní zápis ze sněmu snadněji. Stačí se držet připravených vzorů, případně nahlédnout do přiloženého návodu.

Závěrečné usnesení sněmu a dostatek času na vypořádání případných protestů - s novelou OŘJ se mění význam závěrečného usnesení sněmu. I nadále musí sněm přijmout usnesení k volbám (doporučujeme ho přijímat na konci sněmu, ale lze to i dříve, pokud bude mezi vyhlášením výsledků a tímto usnesením dostatek času na případné protesty), ale jeho významem je potvrdit, že volby proběhly regulérně a v souladu s právem. Doporučená formulace tohoto povinného usnesení je: "Střediskový sněm bere na vědomí výsledek voleb sdělený volební komisí a potvrzuje, že volby proběhly v souladu s vnitřním právem a právním řádem."

Znění řádu a připravené formuláře

Přesné znění článků týkajících se voleb a sněmů najdete v kapitole 6 v Organizačním řádu (schválený 20. března 2016 a účinný od 1. dubna 2016):

Jak postupovat při sněmech, jak mají vypadat návrhy kandidátů, kdy sněm svolat atd. najdete ve směrnici:

Pro snadné zpracování zápisu ze sněmu můžete využít připravenou sadu formulářů. Součástí je i dokument s návodem a vysvětlivkami, jak postupovat během sněmu i po něm:

Volebním sněmem to nekončí

Protože dle Občanského zákoníku a Zákona o veřejných rejstřících musíme zapisovat údaje o všech našich organizačních jednotkách do veřejného (spolkového) rejstříku, je nutné po sněmu udělat ještě několik důležitých kroků:

Toto vše je nutné provést nejpozději do 10 dní od konání střediskového sněmu! Teprve na základě těchto dokumentů může Kancelář ústředí zajistit zpracování dokumentů a podání návrhu na zápis údajů do spolkového rejstříku příslušnému soudu.

Samotný zápis ze sněmu včetně jeho příloh 1 až 3 (prezenční listina, zpráva kandidátní komise i výsledky voleb a zpráva volební komise) je nakonec nutné naskenovat a vložit jako PDF do skautISu. Dokud není zápis ze sněmu ve skautISu uložen, nelze sněm v systému uzavřít (a delegáti zvolení na vyšší sněmy nejsou vedeni jako účastníci příslušných sněmů a nemají k přístup k potřebným agendám).

Připomínáme, že papírový zápis ze sněmu, který si středisko ukládá do své dokumentace, také po sněmu svým podpisem potvrzuje vedoucí nadřízené OJ, pro střediskové sněmy tedy předseda ORJ či KRJ. Zápis z okresního sněmu potvrzuje předseda nadřízeného kraje a zápis z krajského sněmu podepisuje přímo starosta Junáka - českého skauta. Nezapomeňte na tuto věc.

Kde hledat další informace

Pokud byste se chtěli dozvědět další informace, projít si návody "krok za krokem" a dozvědět se více o celé problematice sněmů, zapisování do rejstříků apod., doporučujeme prohlédnout příslušné sekce na Křižovatce:

Máte dotazy a připomínky?

Neváhejte se ptát v komentářích pod tímto článkem nebo nám napsat e-mail na registrace@skaut.cz

Ondřej Peřina (Jerry)
zpravodaj VRJ pro ICT a organizaci

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 4837x

Práce s článkem

4
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

12 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura