....

Chyba na stránce: Kvalifikační požadavky na kandidáty do ústředních orgánů a novinky v Řádu Valného sněmu - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/administrativa/snemy-a-volby/2560-je-ve-vasem-okoli-nekdo-koho-byste-chteli-podporit-v-kandidature-do-ustrednich-organu-nebo-sami-kandidaturu-zvazujete?autologin=1"

Kvalifikační požadavky na kandidáty do ústředních orgánů a novinky v Řádu Valného sněmu

Kvalifikační požadavky na kandidáty do ústředních orgánů a novinky v Řádu Valného sněmu

Zvažujete kandidaturu do Náčelnictva, ÚRKJ či RSRJ? Právě Řád Valného sněmu spolu s pravidly pro jednání delegátů, pracovních orgánů VSJ a volby do ústředních orgánů, stanovuje také povinné kvalifikační požadavky na kandidáty do ústředních orgánů volených delegáty Valného sněmu. 

Valný sněm volí část Náčelnictva (náčelní a místonáčelní, náčelníka a místonáčelníka a po pěti členkách a členech NJ) a dále členy Ústřední revizní komise a Rozhodčí a smírčí rady.

Návrhy na kandidáty mohou podávat kromě ústředních orgánů také sněmy VOJ, tedy okresů a krajů. Pokud tedy vy nebo někdo ve vašem okolí uvažuje o tom, že by se v příštím volebním období chtěl stát členem některého z ústředních orgánů, může to být právě „váš“ okresní či později krajský sněm, který vaši kandidaturu schválí a podpoří.

Co je pro to potřeba udělat?
Kromě "chtění" a zájmu spolupodílet se na práci Náčelnictva, ÚRKJ či RSRJ je třeba splňovat výše zmíněné kvalifikační požadavky. Ty vycházejí z toho, že pro práci v ústředních orgánech je třeba mít určitý nadhled a širší povědomí o dění v organizaci (jako celku) či nějaké oblasti činnosti Junáka (vzdělávání, hospodaření atp.).
 
Dále je třeba ve skautISu včas vyplnit a podat formulář "návrh na kandidáta" , popř. vyplnit formulář v papírové podobě (k dispozici je ve spisovně na Křižovatce) a doručit jej včas kandidátní komisi příslušného volebního sněmu.
 

Kvalifikační požadavky na členy ústředních orgánů (článek 48 - 52 Řádu Valného sněmu)

 
Pro funkci člena Náčelnictva jsou povinnými kvalifikačními požadavky složená vůdcovská nebo organizační nebo hospodářská zkouška a
a) nejméně 2 roky praxe činovníka ústředí3
b) působení v roli stálého instruktora na nejméně 2 ročnících lesní školy či kurzu nebo
c) nejméně 2 roky praxe v radě VOJ nebo jako zpravodaj VOJ.
 
Pro funkce náčelní, místonáčelní, náčelníka a místonáčelníka jsou nutné stejné kvalifikační požadavky jako pro člena NJ a dále musí mít alespoň jeden z kandidující dvojice nejméně 2 roky praxe člena ústředních orgánů (do června 2019 museli mít 2 roky praxe oba z dvojice).
 
Pro funkci člena Ústřední revizní komise jsou povinnými kvalifikačními předpoklady
a) nejméně středoškolské vzdělání ekonomického nebo právního směru nebo
b) nejméně 5 let praxe ve funkci statutárního orgánu OJ, hospodáře VOJ či člena revizní komise VOJ nebo
c) hospodářská zkouška nebo
d) nejméně 5 let odborné civilní praxe v oblasti hospodaření či hospodářské kontroly.
 
Pro funkci člena Rozhodčí a smírčí rady jsou povinnými kvalifikačními předpoklady nejméně 5 let praxe činovníka Junáka a
a) nejméně středoškolské vzdělání právního směru nebo
b) organizační zkouška nebo
c) nejméně 3 roky odborné civilní praxe v právní oblasti.
 
Pokud je mezi kvalifikačními předpoklady doba praxe ve funkcích, je možné ji splnit i součtem doby výkonu více funkcí, pokud nebyly vykonávány souběžně.
 
 

Změny v Řádu Valného sněmu - červen 2019

Kromě již zmíněné změny v nároku na praxi dvojice kandidující na posty místo/náčelní/k jsou po červnovém jednání náčelnictva v Řádu Valného sněmu definitivně tyto změny:

Jmenování návrhové komise (článek 10 ŘVSJ)
  • Část návrhové komise (čtyři členy) jmenuje Náčelnictvo nejpozději 70 dní před zahájením sněmu, aby měli prostor na návrzích usnesení pracovat již před Sněmem. Dalších 5 členů komise pak navrhují delegáti Sněmu. Celou komisi schvaluje Sněm, Náčelnictvem jmenované kandidáty tedy buď akceptuje, nebo navrhne více svých.
Technické úpravy a opravy
  • V ŘVSJ došlo k opravě posledních opravených překlepů a úpravě formátování.
 
Lenka Šablová
asistentka starosty a ústředních orgánů
 
 
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1029x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu