....

Chyba na stránce: Náčelnictvo schválilo Řád Valného sněmu. Jak se změnily kvalifikační požadavky na kandidáty do ústředních orgánů? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/administrativa/snemy-a-volby/2560-je-ve-vasem-okoli-nekdo-koho-byste-chteli-podporit-v-kandidature-do-ustrednich-organu-nebo-sami-kandidaturu-zvazujete?autologin=1"

Náčelnictvo schválilo Řád Valného sněmu. Jak se změnily kvalifikační požadavky na kandidáty do ústředních orgánů?

Náčelnictvo schválilo Řád Valného sněmu. Jak se změnily kvalifikační požadavky na kandidáty do ústředních orgánů?

Zvažujete kandidaturu do Náčelnictva, ÚRKJ či RSRJ? Právě Řád Valného sněmu spolu s pravidly pro jednání delegátů, pracovních orgánů VSJ a volby do ústředních orgánů, stanovuje také povinné kvalifikační požadavky na kandidáty do ústředních orgánů volených delegáty Valného sněmu. 

Valný sněm volí část Náčelnictva (náčelní a místonáčelní, náčelníka a místonáčelníka a po pěti členkách a členech NJ) a dále členy Ústřední revizní komise a Rozhodčí a smírčí rady.

Návrhy na kandidáty mohou podávat kromě ústředních orgánů také sněmy VOJ, tedy okresů a krajů. Pokud tedy vy nebo někdo ve vašem okolí uvažuje o tom, že by se v příštím volebním období chtěl stát členem některého z ústředních orgánů, může to být právě „váš“ okresní či později krajský sněm, který vaši kandidaturu schválí a podpoří.

Co je pro to potřeba udělat?
Kromě "chtění" a zájmu spolupodílet se na práci Náčelnictva, ÚRKJ či RSRJ je třeba splňovat výše zmíněné kvalifikační požadavky. Ty vycházejí z toho, že pro práci v ústředních orgánech je třeba mít určitý nadhled a širší povědomí o dění v organizaci (jako celku) či nějaké oblasti činnosti Junáka (vzdělávání, hospodaření atp.).
 
Dále je třeba ve skautISu včas vyplnit a podat formulář "návrh na kandidáta" , popř. vyplnit formulář v papírové podobě (k dispozici je ve spisovně na Křižovatce) a doručit jej včas kandidátní komisi příslušného volebního sněmu.
 
Kvalifikační požadavky na členy ústředních orgánů (článek 45 - 49 Řádu Valného sněmu)
 
Pro funkci člena Náčelnictva jsou povinnými kvalifikačními požadavky složená vůdcovská nebo organizační nebo hospodářská zkouška a
a) nejméně 2 roky praxe činovníka ústředí3
b) působení v roli stálého instruktora na nejméně 2 ročnících lesní školy či kurzu nebo
c) nejméně 2 roky praxe v radě VOJ nebo jako zpravodaj VOJ.
 
Pro funkce náčelní, místonáčelní, náčelníka a místonáčelníka jsou nutné stejné kvalifikační požadavky jako pro člena NJ a dále nejméně 2 roky praxe člena ústředních orgánů.
 
Pro funkci člena Ústřední revizní komise jsou povinnými kvalifikačními předpoklady
a) nejméně středoškolské vzdělání ekonomického nebo právního směru nebo
b) nejméně 5 let praxe ve funkci statutárního orgánu OJ, hospodáře VOJ či člena revizní komise VOJ nebo
c) hospodářská zkouška nebo
d) nejméně 5 let odborné civilní praxe v oblasti hospodaření či hospodářské kontroly.
 
Pro funkci člena Rozhodčí a smírčí rady jsou povinnými kvalifikačními předpoklady nejméně 5 let praxe činovníka Junáka a
a) nejméně středoškolské vzdělání právního směru nebo
b) organizační zkouška nebo
c) nejméně 3 roky odborné civilní praxe v právní oblasti.
 
Pokud je mezi kvalifikačními předpoklady doba praxe ve funkcích, je možné ji splnit i součtem doby výkonu více funkcí, pokud nebyly vykonávány souběžně.
 
 
 
Lenka Šablová
asistentka starosty a ústředních orgánů
 
 
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 790x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu