....

Chyba na stránce: Na podzim tu budou střediskové sněmy. Důležité informace se hodí už nyní před prázdninami! - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/administrativa/snemy-a-volby/2574-na-podzim-tu-budou-strediskove-snemy-dulezite-informace-se-hodi-uz-nyni-pred-prazdninami?autologin=1"

Na podzim tu budou střediskové sněmy. Důležité informace se hodí už nyní před prázdninami!

Na podzim tu budou střediskové sněmy. Důležité informace se hodí už nyní před prázdninami!

Protože letní prázdniny s tábory jsou za dveřmi a hned po nich nastane podzim plný sněmů, připomínáme některé klíčové informace už nyní. Kromě tohoto článku navíc ještě před podzimní vlnou sněmů rozešleme organizačním jednotkám ucelený informační balíček se vším podstatným a užitečným k samotné realizaci sněmů.

Do kdy musí proběhnout náš sněm?

Sněmy jednotek z důvodu vzájemné návaznosti všech organizačních úrovní a také zápisu osob do spolkového rejstříku, které požaduje zákon, musejí proběhnout v termínech určených směrnicí ke sněmům. V případě středisek to je nejpozději do 14.11.2016, u okresů do 22.12.2016 a u krajů do 29.1.2017. Sněmy je nutné svolat a ohlásit nadřízené organizační jednotce alespoň 30 dní předem (zadáním sněmu do skautIS dojde automaticky k oznámení sněmu nadřízené OJ i delegátům), proto tedy v případě středisek zvažte, zda sněmy nesvolat již před prázdninami.

V této souvislosti je třeba připomenout, že pokud jednotky budou pořádat svůj řádný sněm až po 14. 11. 2016 a nemají zatím zapsané vedení a revizní komisi ve spolkovém rejstříku, musí tuto skutečnost oznámit KÚJ nejpozději do tohoto data (dle zákona musíme mít do 31. 12. 2016 všechny údaje v rejstříku zapsané).

Kdo je delegátem sněmu, jak je to s komisemi a koho nezapomenout zvolit?

Připomínáme, že delegáty sněmu jsou pouze osoby, o kterých to uvádí v čl. 13-17 směrnice k XV. Valnému sněmu a sněmům organizačních jednotek v roce 2016/17, resp. čl. 118-124 Organizačního řádu. Vždy jde jen tedy jen o činovníky, delegáty střediskových sněmů nejsou všichni dospělí členové!

U střediskových sněmů přichází zjednodušení ve formě mírnějších podmínek na obsazení kandidátních a volebních komisí. Více se dozvíte v tomto článku k novele Organizačního řádu.

Oproti předchozím sněmům musí každá OJ na sněmu vždy zvolit alespoň tři členy revizní komise tak, jak to požaduje nový občanský zákoník.

Více informací a tipů k pořádání sněmu naleznete v tomto návodu a ve výše uvedené směrnici.

Samotným sněmem to nekončí - zapisování zvolených osob do rejstříku

Nově se dle zákona musí někteří zvolení činovníci organizačních jednotek zapisovat do spolkového rejstříku a to konkrétně vedoucí OJ, zástupce vedoucího OJ, předseda a členové revizní komise (tedy vždy minimálně 5 osob za organizační jednotku).

Návody pro přípravu zápisu osob do rejstříku naleznete v článku pro vedoucí středisek a článku s informacemi pro zapisované osoby. Samotný zápis do rejstříku provádí Kancelář ústředí, ale je nutné, aby jednotky a příslušní činovníci včas (nejpozději do 10 dní po sněmu) do skautISu nahráli potřebné dokumenty.

Kde hledat další informace

Pokud byste se chtěli dozvědět další podrobnosti, projít si návody "krok za krokem" a dozvědět se více o celé problematice sněmů, zapisování do spolkového rejstříku apod., doporučujeme prohlédnout příslušné sekce na Křižovatce:

  • Spolkový rejstřík (sekce "Řízení střediska > Administrativa > Spolkový rejstřík")
  • Sněmy a volby (sekce "Řízení střediska > Řízení > Sněmy a volby")
  • Valný sněm (sekce "Organizace > Další instituce > Valný sněm")

Související předpisy

Neváhejte nás kontaktovat

Pokud byste si problematikou sněmů a zapisování osob do spolkového rejstříku (ani s uvedenými návody) nevěděli rady, neváhejte se nám ozvat například e-mailem na registrace@skaut.cz

Jan Novák (Honza)
asistent organizačního zpravodaje

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2065x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Diskuse o článku

1 Názor
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu