....

Chyba na stránce: Vyšla směrnice ke sněmům. Zjistěte kolik delegátů letos zvolit na Valný sněm 2020 - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/administrativa/snemy-a-volby/4456-vysla-smernice-ke-snemum-zjistete-kolik-delegatu-letos-zvolit-na-valny-snem-2020?autologin=1"

Vyšla směrnice ke sněmům. Zjistěte kolik delegátů letos zvolit na Valný sněm 2020

Vyšla směrnice ke sněmům. Zjistěte kolik delegátů letos zvolit na Valný sněm 2020

Tři roky utekly jako voda a už tu máme sněmovní rok, kdy proběhne několik stovek sněmů organizačních jednotek napříč celou organizací. Vše pak vyvrcholí v březnu příštího roku XVI. Valným sněmem. Kdo a kdy tedy musí uspořádat svůj sněm? A kolik máte volit delegátů na střediscích a kolik na okresech a krajích? Čtěte dále a vše se dozvíte!

V návaznosti na pověření od Náčelnictva vybrala Výkonná rada pořadatele XVI. Valného sněmu a určila místo i termín konání a také kvótu určující kolik delegátů má která organizační nárok na Valném sněmu v roce 2020 mít. Dále pak připravila aktualizaci směrnice, která ukládá povinnosti a shrnuje všechny informace související s pořádáním sněmů organizačních jednotek v roce 2019 a 2020.

XVI. Valný sněm

místo: Jindřichův Hradec
termín: 27. až 29. března 2020
delegační kvóta: 130 členů dle registrace 2019 (podrobněji viz čl. 5 směrnice)

Sněmy organizačních jednotek

V souvislosti s blížícím se Valným sněmem 2020 vyzývá Výkonná rada základní a vyšší organizační jednotky, aby svolaly a uspořádaly své sněmy v následujících termínech:

  1. sněmy středisek proběhnou nejpozději do 12. 11. 2019,
    budou tedy ohlášeny předsedovi příslušné okresní rady (dále jen ORJ) či krajské rady (dále jen KRJ) nejpozději do 12. 10. 2019;
  2. sněmy okresů proběhnou nejpozději do 19. 12. 2019,
    budou tedy ohlášeny předsedovi příslušné KRJ nejpozději do 19. 11. 2019;
  3. sněmy krajů proběhnou nejpozději do 26. 1. 2020,
    budou tedy ohlášeny VRJ nejpozději do 27. 12. 2019.

Navíc by okresy a kraje měly neprodleně, nejpozději pak do 31. 5. 2019, stanovit a oznámit všem podřízeným jednotkám kvótu pro počet delegátů pro své nadcházející sněmy (při výpočtu počtu delegátů OJ vyjdou ze stavu registrace 2019). Aby střediskové sněmy mohly řádně volit nejen potřebný počet delegátů na VSJ, ale i na nadřízené okresní a krajské sněmy. Podrobnosti o vypočítávání nároku na delegáty středisek pro okresní a krajské sněmy najdete ve směrnici v článcích 14 a 15.

Zároveň všem organizačním jednotkám připomínáme, že je velmi vhodné na svých sněmech zvolit i dostatečný počet náhradníků delegátů. Jedině tak zajistíte, že hlas vaší jednotky bude na sněmu VOJ i na Valném sněmu jistý, i kdyby třeba první zvolený delegát v termínu sněmů onemocněl apod.

Návrhy na Valný sněm a další informace

Celou problematiku sněmů ve všech detailech ošetřuje Směrnice k XVI. Valnému sněmu a sněmům OJ v roce 2019/2020, která kromě výše uvedených údajů také shrnuje informace vyplývající ze Stanov, Řádu Valného sněmu a také Organizačního řádu. Přehledně pak uvádí, co vše je potřeba splnit například, aby bylo možné kandidovat na jednotlivé funkce, jak zapisovat zvolené delegáty, návrhy na usnesení pro Valný sněm apod.

Proto všem pořadatelům jednotlivých sněmů doporučujeme se velmi podrobně s touto směrnicí seznámit:

Součástí směrnice je i příloha, která obsahuje seznam všech organizačních jednotek a počty delegátů, které dané jednotky na svých sněmech dle registrace 2019 mají zvolit.

V případě dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat e-mailem na registrace@skaut.cz nebo nám napsat do komentářů pod článek.

Ondřej Peřina (Jerry)
zpravodaj VRJ pro ICT a organizaci

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 4104x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu