....

Chyba na stránce: Spolkový rejstřík - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/administrativa/spolkovy-rejstrik/1055-spolkovy-rejstrik?autologin=1"

Spolkový rejstřík

Spolkový rejstřík

Spolkový rejstřík je jedním z tzv. veřejných rejstříků – nejspíš budete znát např. obchodní rejstřík.

Vede jej soud a zapisuje do něj údaje o právnických osobách – v případě spolkového rejstříku o hlavním spolku (Junáku) a pobočných spolcích (střediska, okresy, kraje, ZvOJ). Pro Junák a jeho OJ rejstřík vede Městský soud v Praze.

Do rejstříku se zapisují základní údaje – IČO, název, sídlo, ale také statutární orgány, ručení či informace o jednání jménem právnické osoby (dále budeme mluvit jen o středisku).

Dojde-li u těchto údajů ke změně, zákon ukládá povinnosti změnu bezodkladně nechat zapsat do rejstříku. Ten, kdo se zápisem v rejstříku řídí (např. pošlete dopis na adresu sídla), jedná v dobré vůli – nemůže vám tak jen někdo říci „ale to jste měli napsat na jinou adresu, nás to nezajímá“:

§ 121 odst. (1) Proti osobě, která právně jedná důvěřujíc údaji zapsanému do veřejného rejstříku, nemá ten, jehož se zápis týká, právo namítnout, že zápis neodpovídá skutečnosti.

Veřejný rejstřík je veřejně přístupný na https://or.justice.cz včetně tzv. sbírky listin, kde jsou k vidění např. stanovy a další významné dokumenty.

Spolkový rejstřík je pro nás historickým mezníkem ve dvou ohledech:

 1. zvyšuje transparentnost neziskového sektoru – občanská sdružení rejstřík neměla, což nepřispívalo jejich dobré pověsti
 2. velmi to usnadní jednání jménem střediska – vedoucí střediska bude zapsaný v rejstříku a tedy mu bude stačit přijít s občankou a případně výpisem a může smlouvu podepsat (odpadá dokládání zápisů ze sněmu atd.)

 

Číslo spisové značky

Součástí zápisu střediska je také informace, pod jakým číslem spisovné značky je ve spolkovém rejstříku soudem zapsána.

Tato informace se často uvádí v záhlaví smluv či na fakturách vystavených střediskem, typicky v podobě věty: „Zapsán v rejstříku spolků u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou XXXXX.“

Pro Junáka jako celek tato věta končí číslem L 659.

Kromě spolkového rejstříku najde každá organizační jednotka svou spisovou značku i ve skautISu (Jednotka > záložka „Základní údaje“), kam jsme je z rejstříku přenesli.

Zápis do rejstříku

Dle stanov, schválených XIV. VSJ v Litomyšli, provádí zápis do rejstříku Výkonná rada – prakticky to celé proběhne takto:

 • rozhodnete na střediskové radě o změně názvu (nebo zvolíte na sněmu nového vedoucího, změníte sídlo…)
 • zapíšete do skautISu změnu údajů
 • Kancelář ústředí Junáka si od vás vyžádá doplňujíc podklady (výpis ze zápisu střediskové rady či střediskového sněmu, nájemní smlouvu k novému sídlu atd.)
 • Kancelář ústředí Junáka podá návrh na zápis do spolkového rejstříku
 • soud změny zapíše (případně odmítne něco zapsat, vyžádá si doplnění atd.)
 • Kancelář ústředí Junáka prověří zápis a informuje vás o výsledku

Výpis z rejstříku

Výpis ze spolkového rejstříku může dobře sloužit k dokládání základních skutečností o středisku třetím stranám – že existuje a má právní osobnost, že je pobočným spolkem, jaký má název a sídlo, kdo jeho jménem jedná – osoba vedoucího střediska, zda za něj někdo ručí.

Výpis lze získat ve třech podobách:

 1. zobrazit si jej na internetu – toto může zcela kdokoliv na adrese https://or.justice.cz zadáním názvu či raději IČO střediska – kromě aktuálních údajů si může prohlídnout i historické změny či projít dokumenty ve sbírce listin
 2. stáhnout si PDF výpisu s elektronickým podpisem – vpravo dole na stránce zobrazeného výpisu najdete ikonku Stáhnout PDF verzi výpisu, která vám stáhne PDF podepsané elektronickým podpisem – toto PDF tak můžete např. poslat obecnímu úřadu jako součást elektronické žádosti o grant
 3. nechat si vystavit papírový výpis – na CzechPOINTu je možné nechat si pro vaše středisko vytisknout papírový výpis z rejstříku – bude vás to stát max. 50 Kč (na poště), ale může to být na základě osvobození i ZDARMA (na úřadech u přepážek CzechPOINT) – viz článek o osvobození od vybraných poplatků. Tím získáte papír s razítkem a podpisem pro ta využití, pro které elektronická verze nestačí

S ohledem na elektronický PDF výpis nebude už Kancelář ústředí Junáka zasílat papírové potvrzení OJ po provedení změny.


logo

Práce s článkem

Klíčové výrazy

  Nahlásit chybu