....

Chyba na stránce: Čekali jste se změnou sídla střediska? Konečně ji můžete provést - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/administrativa/spolkovy-rejstrik/1596-cekali-jste-se-zmenou-sidla-strediska-konecne-ji-muzete-provest?autologin=1"

Čekali jste se změnou sídla střediska? Konečně ji můžete provést

Čekali jste se změnou sídla střediska? Konečně ji můžete provést

Spolu s účinností nového Občanského zákoníku začal na počátku loňského roku fungovat i spolkový rejstřík, ve kterém jsou veřejně dostupné všechny důležité informace o všech skautských organizačních jednotkách. Bohužel až do úplného závěru roku 2014 byla jakákoli změna údajů v rejstříku zpoplatněna a tedy až na výjimečné případy jednotkám nedoporučována. Nyní jsou poplatky konečně minulostí a je možné začít zapisovat změny sídel jednotek.

Pokud vaše středisko v minulém roce změnu sídla zvažovalo, ale kvůli poplatkům bylo nuceno ji zatím odkládat, nyní už nemusí a změnu bude možné provést. Ústředí momentálně ve skautISu eviduje přibližně 50 organizačních jednotek, které potřebují adresu sídla změnit. Postupně s nimi v této věci začne komunikovat a podnikat potebné kroky. Jednotky budou kontaktovány, údaje ověřeny, případně doplněny a následně bude podán návrh na rejstříkový soud k zapsání nového sídla.

Jestliže jednotka na změnu sídla nespěchá, bude nová adresa zapsána současně se změnou názvu organizace. V případě, že je již změna opravdu nutná, pokusíme se ji zajistit jak to jen bude časově možné.

Jak změnit sídlo organizační jednotky?

Předpokládáme, že kvůli výrobě razítek všechny OJ v minulosti do skautISu zadaly své nové adresy. Přesto, jak má OJ postupovat, pokud nyní či v budoucnu bude sídlo měnit? Proti minulým letům se postup příliš nemění. I nadále se vše mění ve skautISu - oprávněná osoba jednoduše novou adresu zadá na záložce "Základní údaje" OJ. Má-li jednotka sídlo v klubovně či jiné nemovitosti, kterou přímo vlastní, není potřeba se již dále věcí zabývat a ústředí zajistí provedení příslušné změny adresy i ve spolkovém rejstříku. Jestliže však má nové sídlo v objektu patřícím jiné osobě (v nájmu obce, sídlo má u vedoucího doma apod.), potřebuje ke změně ještě souhlas majitele. Ten pak jen stačí nahrát do skautISu při zadávání nové adresy a ústředí se opět o zapsání nové adresy do rejstříku postará.

Pro snažší získání souhlasu s umístěním sídla OJ, jsme připravili jednoduché vzory dokumentů, které si stačí potřebným způsobem upravit, podepsat a následně nascanované vložit do skautISu spolu s měněnou adresou.

Mimochodem, právě doplnění chybějícího souhlasu majitele bude nejčastějším důvodem pro kontaktování jednotek, které již nové sídlo do skautISu v minulých měsících zadaly. Bez tohoto souhlasu (samostatně sepsaného, nebo třeba jasně uvedeného v nájemní smlouvě) nelze totiž nově do spolkového rejstříku sídlo zapsat.

Zkontrolujte si adresu uvedenou v rejstříku

Na závěr prosíme všechny organizační jednotky, které tak ještě neučinily, aby si zkontrolovaly jakou adresu sídla mají uvedenou ve spolkovém rejstříku. V rámci různých kontrol se ústředí sice snaží odhalit všechny chyby, které v adresách v rejstříku mohou být, ale je možné, že nějaká jednotka tam má i dnes ještě špatnou adresu. Podívejte se tedy na or.justice.cz, vyhledejte svou jednotku například dle IČ a zkontrolujte, že máte adresu správně uvedenou. Pokud byste nalezli nesrovnalost, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu registrace@skaut.cz

Ondřej Peřina - Jerry
zpravodaj VRJ pro IS/ICT a organizaci

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2183x

Práce s článkem

4
kladných hlasů

Diskuse o článku

2 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu