....

Chyba na stránce: Rejstřík skutečných majitelů - vlastníků. Co to je a jak se nás to dotýká? Zatím se nezapisujeme! - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/administrativa/spolkovy-rejstrik/4288-rejstrik-skutecnych-majitelu-vlastniku-co-to-je-a-jak-se-nas-to-dotyka-zatim-se-nezapisujeme?autologin=1"

Rejstřík skutečných majitelů - vlastníků. Co to je a jak se nás to dotýká? Zatím se nezapisujeme!

Rejstřík skutečných majitelů - vlastníků. Co to je a jak se nás to dotýká? Zatím se nezapisujeme!

Možná se k vám v poslední době dostala informace o existenci dalšího rejstříku, který se týká právnických osob a jejich tzv. skutečných majitelů - vlastníků. O co jde a jak se to dotýká skautských středisek a dalších organizačních jednotek? V článku najdete základní informace i ujištění, že zatím se do rejstříku nijak nezapisujeme.

Všem vedoucím organizačních jednotek je již několik let dobře známý spolkový rejstřík, který patří mezi tzv. veřejné rejstříky a který je pro nás prospěšný a pomáhá nám při komunikaci s veřejností, partnery jednotek i dalšími institucemi. Každý si ve spolkovém rejstříku může dohledat, kde mají naše jednotky sídla, kdo za ně může jednat, lze tam najít Stanovy či účetní závěrky apod. Nově je však v našem českém právním řádu zaveden další rejstřík, který ale není veřejný a má sloužit primárně k rozkrytí skutečných vlastnických poměrů právnických osob - jde o tzv. rejstřík skutečných majitelů / vlastníků (ISSM - informační systém skutečných majitelů). A protože se tento nový neveřejný rejstřík týká právnických osob, je možné, že jste na tuto problematiku narazili například ve vašem zaměstnání nebo v médiích.

Rejstřík skutečných vlastníků a skautské organizační jednotky

V obecné rovině je rejstřík skutečných majitelů určitě prospěšná věc, bohužel do české právní úpravy se dostal v nešťastné plošné podobě, která by do budoucna měla zahrnout i spolky našeho typu. Ovšem v rámci naší činnosti a z podstaty spolku Junák - český skaut se sotva dá mluvit o tom, že by naše organizační jednotky (pobočné spolky) nebo organizace jako celek (hlavní spolek) měly nějakého reálného majitele. Proto ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže (ČRDM) se již mnoho měsíců snažíme tuto věc posunout do podoby, která bude více odpovídat realitě a nebude nás zatěžovat zbytečnou administrativou, která by ve své podstatě stejně příliš nedávala smysl. I přes různé schůzky a jednání nejen na Ministerstu spravedlnosti ČR zatím není věc definitivně vůči spolkům pro nás uspokojivě vyřešena. Proto intenzivně pokračují jednání, která mají za cíl buď tuto budoucí povinnost ze spolků úplně sejmout, nebo nabídnout automatické řešení, které nebude nijak administrativně zatěžovat (tímto směrem zatím ministerstvo uzvažuje).

Musíme nyní něco dělat? Ne!

V každém případě nyní platí následující důležité věci:

  • tento rejstřík je v poslední době medializován hlavně kvůli právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku, které mají povinnost být zapsány do ledna 2019 (tedy už nemají mnoho času), ale mezi ně naše střediska, okresy, kraje ani ZvOJ nepatří a tedy se nás tento termín netýká
  • našich pobočných a hlavního spolku se případně bude týkat až termín 1.1.2021 (tedy další 2 roky se nás věc nijak nedotýká)
  • zároveň spolu s ČRDM pracujeme na tom, aby v ideálním případě tato povinnost pro spolky byla (jako "nepřesná a nelogická") úplně zrušena
  • pokud by tato nová povinnost za dva roky na spolky opravdu měla dopadnout, tak ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti ČR by včas došlo k zajištění administrativně nenáročného řešení zapisování (v takovém případě by se automaticky jako "skuteční majitelé" automaticky do rejstříku vlastníků zapisovaly "statutární orgány" ze spolkového rejstříku - tedy dle tohoto výkladu by se např. vedoucí střediska automaticky propsal i do neveřejného rejstříku skutečných majitelů jako "vlastník střediska", aniž by bylo potřeba cokoli dalšího administrativně řešit)

V této chvíli se tedy skautských organizačních jednotek rejstřík skutečných majitel - vlastníků - netýká! Ústředí ani jednotlivé pobočné spolky se do rejstříku nezapisují a ani se o to nikdo nemá v této chvíli pokoušet. Zároveň ve spolupráci s ČRDM dále jednáme o budoucím stavu, který bychom rádi změnili, aby byl smysluplnější a adekvátní ve vztahu ke spolkům našeho typu.

I nadále platí, že všechny naše organizační jednotky jsou a nadále (v souladu se zákonem i vnitřními předpisy) budou zapisovány do spolkového rejstříku! To bude významné především v roce 2019, kdy budou probíhat stovky volebních sněmů v jednotkách napříč celou organizací. Zde i nadále platí, že se sněmy zapisují do skautISu a skautIS dle zadaných údajů generuje potřebné dokumenty s výpisem ze sněmu i pro jednotlivé zapisované osoby (vedení a revizní komise). Podrobnosti najdete ve Směrnici k evidenci údajů ve skautISu (především kapitola 6).

Závěrem opakujeme, že nyní není třeba se problematikou rejstříku skutečných majitelů nijak zabývat - v této chvíli se věc skautských organizačních jednotek netýká a nijak se do tohoto nového rejstříku nyní nebudeme zapisovat.

V případě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit v komentářích pod tímto článkem nebo e-mailem na registrace@skaut.cz.

Ondřej Peřina (Jerry)
zpravodaj VRJ pro ICT a organizaci

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1424x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Diskuse o článku

2 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu