....

Chyba na stránce: Jak se lze zapojit do projektu - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/lide/motivace/koucink/2009-jak-se-lze-zapojit-do-projektu?autologin=1"

Jak se lze zapojit do projektu

Jak se lze zapojit do projektu

 

1) Rozmyslet si, jakým tématem nebo tématy chcete do procesu koučování vstoupit. Smyslem projektu je zaměřit se na váš rozvoj v prostředí skautingu, ale není to nezbytné. Od zaměření tématu (skautské, profesní nebo osobní) se ovšem odvíjí cena za koučování – viz dále. Škála skautských témat může být velmi různá, pro představu např. Jak si vybrat a vychovat nástupce, Jak dobře spolupracovat se svým zástupcem, Jak řídit svůj čas věnovaný skautingu, Jak vyřešit nějakou konfliktní situaci, Jak řídit svůj tým, Jak dlouho to chci ještě dělat, Chci nebo nechci převzít oddíl/středisko?, Jak mám motivovat svůj tým k činnosti?... Možností je opravdu mnoho.

2) Vybrat si z nabídky Koučink Centra svého kouče (ideálně místně příslušného). Kouče si vyberete na http://www.koucove.cz mezi těmi, kteří mají v medailonku v kolonce „Zkušenosti z projektů“ uvedeno „Koučování se skauty“ (pomůže vám fulltextové vyhledávání, zadejte "skaut"), ti jsou zapojeni do našeho projektu a znají jeho podmínky.

3) Počítat s finančními nároky, které s sebou koučování nese. Cena za jedno setkání s koučem je následující:

  • 100,- Kč v případě, že tématem koučování bude osobní rozvoj v prostředí skautingu a místo setkání do 30 min cesty kouče
  • 200,- Kč v případě, že kouč bude za klientem dojíždět déle než 30 min.
  • 500,- Kč v případě, že téma, které klient přináší, je z prostředí jeho osobního nebo profesního života a se skautingem se neprolíná.

Platba bude probíhat formou zpětné úhrady. Při každé schůzce se s lektorem domluvíte, jaká je částka za sezení. Částka se hradí jednou za tři měsíce (v listopadu, únoru, květnu...), popř. můžete částku hradit po každém překročení částky v celkovém součtku 500,- Kč. Částku, kterou máte s koučem domluvenou a kterou máte uhradit, pošlete bankovním převodem na účet 2900409740/2010, jiná forma úhrady není možná. Do poznámky přitom uveďte své a koučovo příjmení (když se například kouč jmenuje Žlutý a koučovaný Zelený, pak v poznámce bude text „Zelený-Žlutý“). Po připsání částky na účet obdržíte fakturu.

(Ceny 100,- a 200,- Kč za schůzku jsou dotované kouči, kteří se na projektu podílí s Junákem a Koučink Centrem. Cena ve výši 500,- Kč odráží třetinu běžné ceny koučů na trhu, je určena pouze pro členy Junáka. Standardní cena koučování na trhu je 1.500,- Kč a více).

4) Kontaktovat kouče a dohodnout se na prvním setkání. První kontakt je na vás – napište, zavolejte. Až sekoučem setkáte, proberete vaše téma, zjistíte, že koučink je skutečně dobrá cesta a s koučem si sednete, podepíšete vzájemnou dohodu o spolupráci i začíná proces koučování. Ten trvá zpravidla 4 – 6 měsíců, s koučem se setkává klient ideálně osobně, popř. prostřednictví skypu aj. dle domluvy na hodinových setkáních. Interval mezi jednotlivými setkáními se pohybuje zpravidla kolem 14 dnů, ale vždy záleží na individuální domluvě. Je možné, že některý kouč vás odmítne z důvodů kapacity, pak zkuste vybrat jiného. 

Nezapomeňte se seznámit s dohodou mezi vámi a koučem. Tuto dohodu přinese kouč na vaše první setkání, společně ji vyplníte a podepíšete (popř. si ji odsouhlasíte elektronickou cestou v případě, že budete koučovat přes skype). Je třeba, aby od vás kouč vždy dostal jednu vyplněnou a podepsanou dohodu.

5) Poslat informaci o zapojení do projektu na e-mail koucink@skaut.cz poté, co si domluvíte schůzku se svým koučem. Pošlete prosím své jméno, skautskou jednotku, v níž jste registrovaní, funkci, pro kterou chcete využít koučování a nakonec jméno vybraného kouče. Je pro nás důležité vědět, jak je projekt využíván a také se vás čas od času moci zeptat, jak jste s ním spokojeni. Veškerou agendu týkající se plateb za koučování s vámi bude řešit přímo Koučink centrum.

Pokud máte otázky, neváhejte mne kontaktovat prostřednictvím e-mailu koucink@skaut.cz.

Těším se na spolupráci s vámi.

Bára Tichavová – Rozárka
zpravodajka VRJ pro dospělé a vzdělávání
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 926x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu