....

Chyba na stránce: Více o koučinku - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/lide/motivace/koucink/2010-vice-o-koucinku?autologin=1"

KOUČINK

Nabízíme ti ve spolupráci s Koučink Centrem a CoEdu možnost plně využít svůj potenciál v prostředí skautingu díky benefitu pro činovníky od 15-ti let - koučinku.

Koučink pomáhá člověku podniknout konkrétní kroky k dosažení jeho vize, cíle nebo přání.

Co patří mezi častá témata, která koučovaní řeší?

Časové skloubení skautingu, práce a osobního života, Chybí pocit uznání, Zvládání konfliktů, Budování přirozené autority, Jak udělat správné rozhodnutí, Jak řídit svůj tým,…

Brnklo některé z témat na tvoji strunu? Nebo už vidíš jiné, které potřebuješ posunout a sám/a třeba nevíš přesně, kudy do toho? Koučink Centrum nabízí skautům službu koučování za výrazně výhodnějších podmínek, než je běžné na trhu. Více o ceně i způsobu zapojení do projektu najdeš v praktických informacích.

Své si zde mohou najít starší rádcové, členové oddílových rad, roveři a rangers, vedoucí oddílů, středisek, okresů i krajů a další skautští činovníci.

Více o koučinku

Koučink Centrum o koučinku říká

Koučink pomáhá klientovi podniknout konkrétní kroky k dosažení jeho vize, cíle nebo přání. Koučink Centrum vnímá koučink nejen jako profesi, ale i životní postoj a filozofii, záleží mu na šíření dobrých myšlenek o této metodě, a proto považuje pole koučinku jako jakýsi „švédský stůl“, na kterém si klient může vybrat pro sebe, pro svou osobnost a firmu toho nejlepšího kouče.

Je však dobré si uvědomit, že koučink je samostatná disciplína, která se od dalších metod rozvoje výrazně odlišuje svým přístupem ke klientovi, procesy a nástroji, které využívá. Kouč neradí, co má klient dělat a jak to má dělat.
Podstata koučování je v tom, že díky dobře kladeným otázkám si klient dělá „jasno“. Díky tomu je pak schopen a ochoten kvalitně se rozhodovat o dalším postupu, a za toto rozhodnutí přijímá plnou zodpovědnost. Kvalitní rozhodování následně přispívá k vysoké kvalitě a kvantitě výsledků při zachování dalších klíčových parametrů naší výkonnosti, jako jsou rozvoj a radost. Kouč lidem neradí, jak mají věci dělat, ale vede je k tomu, aby sami našli to nejlepší řešení.

Dobrý kouč pokládá správně zvolenou otázku v čase, kdy ji koučovaný potřebuje slyšet, aby se posunul. Podle potřeb klienta k nim harmonicky vybírá i další nástroje a metody rozvoje tak, aby se klient posunoval co nejrychleji. Základním nástrojem koučinku jsou otázky, dále kouč může čerpat i z dalších různorodých zdrojů, jako je neurolingvistické programování, nauka o fungování mozku, škálování a další.

Přínos koučinku je zejména v tom, že klient objevuje, rozvíjí a posiluje svůj vlastní potenciál, získává větší důvěru ve své síly, větší jistotu ve svých rozhodnutích a odvahu přijmout zodpovědnost za svůj život. Z výzkumů ICF (International Coach Federation) vyplývá, že koučink konkrétně pomáhá například k vyšší pracovní výkonnosti, lepšímu využití času, získání vyššího sebevědomí, zlepšování mezilidských vztahů a komunikačních schopností, lepšímu vyvážení pracovního a soukromého života.

Možná témata pro koučování

Obavy z povýšení, Přetíženost, Časové skloubení skautingu, práce a osobního života, Problémy v komunikaci, Zvýšit výkonnost, Chybí opora, Chybí pocit uznání, Spokojenost mých spolupracovníků, Zlepšení vztahů, Plánování projektu, Příprava na důležitou schůzku, Zvládání emocí, stresu, konfliktů, Budování přirozené autority, Komunikace s rodiči, Zvládnout změny, Jak udělat správné rozhodnutí, strach z rozhodnutí, Workoholismus, Zvýšení sebevědomí, Problémy v rodině, Chci se naučit jazyk, Možnost seberealizace, Finanční situace, Chybí životní rovnováha, Ubíjí ho současná situace, Udělat něco pro své zdraví, Změnit životní styl, Změnit návyky, Být šťastný, Změna zaměstnání, Ujasnění priorit...

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 801x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu