....

Chyba na stránce: Hledám mentora - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/lide/motivace/mentoring/3794-hledam-mentora?autologin=1"

MENTORING

Vítejte na stránkách věnovaných mentoringu! Pokud přemýšlíte nad tím, jak účinně podpořit a motivovat sami sebe, nebo své spolupracovníky, tak jste na této stránce správně. Najdete zde informace, nápady a podněty k tomu, jak pomocí mentoringu rozvíjet sebe, druhé i skauting.

Nabízíme zde podporu těm, kteří mají chuť stát se zkušenými průvodci a právě tahle podoba jejich zapojení jim dává smysl, i těm, kteří si takového průvodce chtějí najít. Vnímáme, že mnoho vedoucích středisek nebo oddílů nemá v začátcích někoho, s kým se mohou poradit, kdo jim pomůže se zorientovat, s kým mohou sdílet své první úspěchy i výzvy. A chceme to změnit. Pojďte do toho s námi!

Hledám mentora

Na této stránce najdeš informace o tom:

Co si musím ujasnit a kde mohu mentory hledat?

Vedeš středisko a řešíš aktuálně nějaký problém, se kterým chceš poradit, nebo si chceš jen promluvit o možnostech, kam středisko dál posunout? Mentoring pro tebe může být skvělou příležitostí.

Pokud tě mentoring zaujal a chceš si najít svého mentora či mentorku, je na čase ujasnit si, co přesně hledáš. Zkus proto následující postup:

 • Sepiš si, co přesně tě pálí, v čem se chceš zlepšit, kam se chceš posunout a co chceš dokázat. Nemusíš se zaměřovat jen na skauting. Často bývá tématem hledání harmonie mezi skautským, školním, pracovním a osobním světem.
 • Vyjasni si, kolik času a energie bys mentoringu chtěl/a věnovat a jakým formám setkávání dáváš přednost.
 • Sepiš si výše u vedené, ať se můžeš ke svému proč a jak průběžně vracet.
 • Možná, že už ve chvíli, kdy budeš přemýšlet nad svými mentoringovými cíli, tě napadne, kdo by ti přesně s těmito věcmi dokázal poradit. Někdo, koho si vážíš a kdo si dokázal s věcmi, které tě trápí v minulosti poradit.
 • oslov ty, kteří ti jsou vzorem - řekni jim o mentoringu i tom, proč bys právě s nimi rád/a spolupracoval/a.
 • skvělí mentoři jsou často mezi tvými předchůdci nebo mezi instruktory kurzů
 • řekni na střediskové radě o svém záměru a ptej se, zda znají někoho, kdo by ti byl dobrým mentore/mentorkou
 • domluv se na skautském okrese či kraji na možnosti hledat mentory na jejich radách, webu či sociálních sítích
 • hledat můžeš i na facebook Skautská personalistika a jobs, nebo na na jobs.skaut.cz

Kdo je mentor a jaká je jeho/její role?

 • Zkušený či zkušenější člověk, ale rozhodně ne někdo dokonalý :). Nemusí znát odpověď na každou otázku, ale je skvělé, když umí poradit, kde odpovědi či další podněty hledat.
 • Předává zkušenosti a poskytuje zpětnou vazbu.
 • Pomáhá s rozhodováním a směřováním nejen v činovnické roli (poskytuje své zkušenosti, nikoliv rozhoduje za mentorovaného).
 • Pomáhá nastavovat cíle a rozvíjet dovednosti pro jejich dosažení.
 • Podporuje a inspiruje mentorovaného v jeho dalším rozvoji.

Co mentoring přináší mentorům?

 • pomohou rozvíjet kvalitu skautingu svými zkušenostmi
 • podpoří někoho na startu a usnadním mu/jí cestu
 • posbírají nové zkušenosti s vedením lidí
 • dostanu možnost vidět skauting z nové, čerstvé perspektivy
 • mají příležitost inspirovat sebe i druhé a radovat se z jejich úspěchů
 • budou mít dobrý pocit z toho, že někomu pomohli
 • možná získají i nová přátelství

Jak se pozná dobrý mentor?

 • zůstává neutrální - neviní a nesráží druhé za jejich přístup
 • dává upřímné rady a odpovědi, nebojí se upozorniti na možná úskalí
 • dokáže povzbudit, inspirovat a pochválit
 • je snadné se s ním spojit či setkat
 • upřímně se zajímá o to, jak se mi daří, a také o výzvy, kterým čelím
 • podporuje mě v rozvoji a růstu
 • dává mi konstruktivní a pozitivní zpětnou vazbu
 • nerozhoduje za mě a podporuje mou samostatnost
 • je otevřen/a debatám a diskusím o tématech, se kterými přicházím

Kdo je mentorovaný a jaká je jeho/její role?

 • Někdo, kdo by se rád ve své roli nebo situaci lépe zorientoval, hodně naučil a někam posunul. Někdo, kdo chce dělat věci dobře a s radostí a zajímá ho, jak na to.
 • Chce se učit skrze sdílení zkušeností a vzájemné diskuse.
 • Je připraven/a požádat o radu a vítá cennou zpětnou vazbu.
 • Dokáže pojmenovat své potřeby a cíle, kterých chce prostřednictvím mentoringu dosáhnout.
 • Diskutuje své výzvy a nebojí se klást otázky.
 • Společně s mentorem si volí své cíle a hledá cesty k jejich naplnění.

Co mentoring přináší mentorovaným?

 • už nebudou na výzvy sami
 • získají cenný pohled zvenčí
 • načerpají inspiraci ze zkušeností mentora/mentorky
 • rychleji a lépe se zorientují v nové roli či situaci
 • získají průvodce v hledání vlastní cesty
 • podpoří svůj osobní růst a motivaci
 • získají cenné rady, kontakty a zažijí podnětné diskuse

Jak mentoring probíhá?

Proces mentoringu můžeme rozdělit do čtyřech fází, která s sebou nesou různá specifika. Pro představu uvádíme jejich přehled:

1. Výběr a oslovení mentorů

 • Tato fáze je hodně o práci mentorovaného. Je třeba, aby si vyjasnil oblasti, ve kterých se chce posouvat a hledal mentora/mentorku, který/á pro něj/ni bude ve vybraných oblastech vzorem.
 • Je třeba zvážit i časové možnosti, preferovaný způsob setkávání a místo, kde hledat svého průvodce. Není-li vhodný mentor/mentorka přímo na středisku, nebojte se hledat i mimo něj
 • Oslovte mentora/mentorku a povězte mu/ji o mentoringu a tom, proč byste právě s ní/m rádi spolupracovali.

2. Uzavření vzájemné dohody

 • Vzájemnému vyladění se je třeba věnovat dostatek prostoru. Při mentoringu je totiž velmi cenné, pokud mezi vámi bude fungovat dobrá “chemie” a nic podstatného nebude takzvaně “drhnout”. Pokud byste měli pocit, že to není ono, nebojte se věc otevřeně komunikovat a hledat vhodného mentora/mentorku znovu.
 • Věnujte dostatek prostoru vyjasnění vzájemných možností, očekávání i obav. Dobrým návodem vám může být tato publikace. Sepište si, na jakých cílech a v jakých oblastech chcete společně pracovat a domluvte si, jak často, jakou formou a po jak dlouhou dobu se chcete společně setkávat.
 • Určete si společně podle čeho poznáte, že je mentoring úspěšný a přínosný.
 • Stanovte si také, jak chcete postupovat v případě potřeby jakýchkoliv změn, a nebojte se o potřebě změny otevřeně komunikovat.
 • Doporučujeme domluvit se na tom, že vše, co zazní v průběhu mentoringových setkání, bude považováno za důvěrné.

3. Samotná spolupráce

 • Doporučená frekvence mentoringových setkání je 1x za měsíc.
 • Pokud není vždy možné setkávat se osobně, dají se využít alternativy jako emaily, telefonáty (skype), chat aj. Přesto doporučujeme, aby osobní setkání převažovala.
 • V průběhu spolupráce si nechávejte dostatek prostoru pro vzájemnou zpětnou vazbu a sdílení posunů při naplňování mentoringových cílů.
 • Kromě cílů, které si stanovíte v začátcích spolupráce se budou objevovat i nová témata reagující na aktuální situace a výzvy, kterým mentorovaní čelí. Nebojte se toho. I o tom mentoring je. Snažte se jen být ve shodě na tom, kolik prostoru chcete věnovat tématům akutním, a kolik prostoru dát tématům, která mají větší přesah. Mnohdy spolu budou obě oblasti úzce souviset.

4. Zhodnocení procesu a změna spolupráce

 • Po uplynutí domluvené doby, či v případě dohody o ukončení spolupráce nezapomeňte společně zhodnotit, co se vám povedlo, kam vás oba spolupráce posunula apod. Je príma vaší úspěšnou spolupráci pěkně oslavit.
 • Je možné, že se budete chtít setkávat i nadále, ale v jiných rolích - ať už přátel, nebo občasných rádců na telefonu.

Příklad mentoringu v praxi

Na následujících řádcích najdete popis toho, jak může v praxi mentoring probíhat. Vše si ilustrujeme na popisu setkávání Jakuba, který nově převzal vedení oddílu a Pavla, který dříve působil na stejném středisku.

Popis situace:

Jakub v září nově přebírá oddíl od svého předchůdce, který odchází z oddílu do jiného města na vysokou školu. V nové roli se cítí nejistý a vlastně moc neví, co si s novou rolí počít a jak vedení oddílu uchopit. Vzpomene si, že kdysi u nich na středisku vedl několik let oddíl Pavel. Pavel má nyní rodinu a občas působí na vzdělávacích akcích, u střediska jen sporadicky.

Už si nevzpomínáme, jak to vlastně bylo. Jestli se Jakub rozhodl Pavla oslovit a požádat o pomoc, nebo jestli se Pavel dozvěděl, v jaké je Jakub situaci a sám mu nabídl pomoc. V každém případě se oba dohodli, že spolu budou po dobu jednoho roku spolupracovat tak, aby byl schopný v létě vést samostatně tábor a v září oddíl vést plně pod svou taktovkou.

1. setkání

Pavel se s Jakubem domluvil, že se společně sejdou u Pavla doma a společně proberou všechno, co má Jakub na srdci a s čím si v začátcích neví rady. Čeká ho první výprava, komunikace s rodiči nováčků a spousta dalších věcí.

Večer utekl jako voda. Napříště jsou oba domluvení, že za měsíc zajdou do oblíbeného podniku a proberou, co se všechno za měsíc událo. Jakuba čeká první výprava s oddílem. Má spoustu nápadů a těší se, až bude moct příště s Pavlem sdílet, jak to všechno dopadlo.

Mezi prvním a druhým setkáním

Do druhého setkání to Jakub nevydržel a raději poslal Pavlovi pár emailů s návrhem programů, aby se ujistil, že na nic důležitého nezapomněl. Před první výpravou si ještě krátce zavolali.

2. setkání

Jakub probírá s Pavlem vše, co se za měsíc událo. Zkoumají, co se povedlo a na čem bude Jakub dál stavět. Dívají se i na to, co se nepovedlo a na čem může Jakub dál pracovat. Společně sestavují plán na další měsíc, co všechno chce Jakub s oddílem podniknout. Potom se Jakub ptá na zkušenosti Pavla v jednotlivých situacích, které ho mohou potkat a jak je řešit. Jakub se tak dozvídá, jak lépe pracovat s oddílovou radou a zbytkem vedení oddílu tak, aby oddíl pěkně šlapal.

Pavel Jakubovi doporučuje pár zajímavých okresních i celostátních akcí, kde může potkat další vedoucí, ale i rovery, se kterými může vyměnit zkušenosti a trošku si odpočinout od oddílových povinností.

Další setkání

Po intenzivních prvních třech měsících se setkání realizovala více méně náhodně, podle toho, jak Jakub potřeboval. Občas si zavolali přes skype, občas zašli ven. Jednou Jakub dokonce pozval Pavla na zajímavou besedu přímo na oddílovou akci. Pavel byl zvědavý, jak to Jakubovi jde a členové oddílu měli radost, že poznali Pavla, o kterém jim Jakub často vyprávěl.

Během roku:

Jakub se díky Pavlovi dozvěděl o fůře zajímavých akcích; byl na Mikulášském víkendu, Elixíru a zamířil i na okresní roverský víkend, kde poznal spoustu nových lidí. Motivaci mu dodávaly i zajímavé knížky, které mu Pavel doporučoval. O prázdninách se rozhodl jet na lesní školu, aby nasbíral inspiraci do dalšího roku.

V září se oba sešli, aby vzájemně zhodnotili mentoringovou spolupráci

Pavel je rád, že se mohl zase zpátky dostat do oddílového dění a že mohl předat své zkušenosti někomu mladšímu. Má radost z toho, že může být u rozvoje oddílu a být “vrbou” pro Jakuba, který občas své problémy jen potřebuje někomu říct.

Jakub se toho zase od Pavla spoustu naučil. Získal oporu v začátcích vedení, nástroje, které mu pomohly se o oddíl lépe starat, inspiraci, díky které ho vedení bavilo a mimo jiné taky spoustu zkušeností, které směle aplikuje i ve škole a těší se, až tuto zkušenost “prodá” i v práci.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1042x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu