....

Chyba na stránce: Chci být mentorem/mentorkou - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/lide/motivace/mentoring/3795-chci-byt-mentorem?autologin=1"

MENTORING

Vítejte na stránkách věnovaných mentoringu! Pokud přemýšlíte nad tím, jak účinně podpořit a motivovat sami sebe, nebo své spolupracovníky, tak jste na této stránce správně. Najdete zde informace, nápady a podněty k tomu, jak pomocí mentoringu rozvíjet sebe, druhé i skauting.

Nabízíme zde podporu těm, kteří mají chuť stát se zkušenými průvodci a právě tahle podoba jejich zapojení jim dává smysl, i těm, kteří si takového průvodce chtějí najít. Vnímáme, že mnoho vedoucích středisek nebo oddílů nemá v začátcích někoho, s kým se mohou poradit, kdo jim pomůže se zorientovat, s kým mohou sdílet své první úspěchy i výzvy. A chceme to změnit. Pojďte do toho s námi!

Chci být mentorem/mentorkou

Pokud Ti připadá zajímavá představa, že díky svým zkušenostem můžeš pomoci někomu, kdo zkušenosti teprve sbírá, pak jsi na správném místě.

Na této stránce najdeš informace o tom:

Kdo je mentor a jaká je jeho role?

 • Zkušený či zkušenější člověk, ale rozhodně ne někdo dokonalý :). Nemusí znát odpověď na každou otázku, ale je skvělé, když umí poradit, kde odpovědi či další podněty hledat.
 • Předává zkušenosti a poskytuje zpětnou vazbu.
 • Pomáhá s rozhodováním a směřováním nejen v činovnické roli (poskytuje své zkušenosti, nikoliv rozhoduje za mentorovaného).
 • Pomáhá nastavovat cíle a rozvíjet dovednosti pro jejich dosažení.
 • Podporuje a inspiruje mentorovaného v jeho dalším rozvoji.

Rolí mentora či mentorky je mentorované povzbuzovat v jejich vlastním rozvoji, předávat své znalosti a zkušenosti, sdílet své názory a inspirovat je svou vlastní činností - prostě být pro mentorované rolovým modelem. Důležitou roli v procesu mentoringu hraje vzájemná zpětná vazba. Ta oba rozvíjí a posouvá kupředu. Mentor musí být reflektivní člověk, který je schopen podívat se na problém očima mentorovaného, ale umí si zároveň zachovat dostatečný nadhled a zprostředkovat jej mentorovaným.

Jak poznám, zda budu dobrý mentor?

 • snažím se zůstávat neutrální - neviním a nesrážím druhé za jejich přístup
 • dávám upřímné rady a odpovědi, nebojím se upozorniti na možná úskalí
 • dokážu povzbudit, inspirovat a pochválit
 • je snadné se se mnou spojit či setkat
 • zajímám se o problémy a výzvy, kterým čelí mladí skauti a skautky
 • mám zájem o to, aby mentorovaní sami rostli a rozvíjeli se
 • dávám konstruktivní a pozitivní zpětnou vazbu
 • nechci rozhodovat za druhé a podsouvat jim mé vlastní názory
 • jsem otevřen/a debatám a diskusím o tématech, se kterými druzí přicházejí

Co mentoring přináší mentorům?

 • pomohou rozvíjet kvalitu skautingu svými zkušenostmi
 • podpoří někoho na startu a usnadním mu/jí cestu
 • posbírají nové zkušenosti s vedením lidí
 • dostanu možnost vidět skauting z nové, čerstvé perspektivy
 • mají příležitost inspirovat sebe i druhé a radovat se z jejich úspěchů
 • budou mít dobrý pocit z toho, že někomu pomohli
 • možná získají i nová přátelství

Jak mentoring probíhá?

Proces mentoringu můžeme rozdělit do čtyř fází, která s sebou nesou různá specifika. Zpravidla proces iniciuje ten, kdo hledá svého mentora. Jako potenciální mentoři můžete zájemcům vyjít vstříc a nabídnout jim svou pomoc. Následující přehled je psán spíše z perspektivy mentorovaného. Pro představu jej přesto uvádíme i zde:

1. Výběr a oslovení mentorů

 • Tato fáze je hodně o práci mentorovaného. Je třeba, aby si vyjasnil oblasti, ve kterých se chce posouvat a hledal mentora/mentorku, který/á pro něj/ni bude ve vybraných oblastech vzorem.
 • Je třeba zvážit i časové možnosti, preferovaný způsob setkávání a místo, kde hledat svého průvodce. Není-li vhodný mentor/mentorka přímo na středisku, nebojte se hledat i mimo něj
 • Oslovte mentora/mentorku a povězte mu/ji o mentoringu a tom, proč byste právě s ní/m rádi spolupracovali.

2. Uzavření vzájemné dohody

 • Vzájemnému vyladění se je třeba věnovat dostatek prostoru. Při mentoringu je totiž velmi cenné, pokud mezi vámi bude fungovat dobrá “chemie” a nic podstatného nebude takzvaně “drhnout”. Pokud byste měli pocit, že to není ono, nebojte se věc otevřeně komunikovat a hledat vhodného mentora/mentorku znovu.
 • Věnujte dostatek prostoru vyjasnění vzájemných možností, očekávání i obav. Dobrým návodem vám může být tato publikace. Sepište si, na jakých cílech a v jakých oblastech chcete společně pracovat a domluvte si, jak často, jakou formou a po jak dlouhou dobu se chcete společně setkávat.
 • Určete si společně podle čeho poznáte, že je mentoring úspěšný a přínosný.
 • Stanovte si také, jak chcete postupovat v případě potřeby jakýchkoliv změn, a nebojte se o potřebě změny otevřeně komunikovat.
 • Doporučujeme domluvit se na tom, že vše, co zazní v průběhu mentoringových setkání, bude považováno za důvěrné.

3. Samotná spolupráce

 • Doporučená frekvence mentoringových setkání je 1x za měsíc.
 • Pokud není vždy možné setkávat se osobně, dají se využít alternativy jako emaily, telefonáty (skype), chat aj. Přesto doporučujeme, aby osobní setkání převažovala.
 • V průběhu spolupráce si nechávejte dostatek prostoru pro vzájemnou zpětnou vazbu a sdílení posunů při naplňování mentoringových cílů.
 • Kromě cílů, které si stanovíte v začátcích spolupráce se budou objevovat i nová témata reagující na aktuální situace a výzvy, kterým mentorovaní čelí. Nebojte se toho. I o tom mentoring je. Snažte se jen být ve shodě na tom, kolik prostoru chcete věnovat tématům akutním, a kolik prostoru dát tématům, která mají větší přesah. Mnohdy spolu budou obě oblasti úzce souviset.

4. Zhodnocení procesu a změna spolupráce

 • Po uplynutí domluvené doby, či v případě dohody o ukončení spolupráce nezapomeňte společně zhodnotit, co se vám povedlo, kam vás oba spolupráce posunula apod. Je príma vaší úspěšnou spolupráci pěkně oslavit.
 • Je možné, že se budete chtít setkávat i nadále, ale v jiných rolích - ať už přátel, nebo občasných rádců na telefonu.

Co si musím ujasnit a kde mohu nabídnout svou službu?

Pokud tě mentoring zaujal a chceš se stát mentorem či mentorkou, je na čase dát o sobě vědět. Možná máš za sebou zkušenosti či odborné znalosti, které by mohli pomoci skautům a skautkám růst, ale nevědí o tobě. Zkus proto následující postup:

 1. Sepiš si, co můžeš druhým nabídnout. Jaké máš za sebou zkušenosti ze skautského, osobního i profesního světa. Možná je v hnutí někdo, kdo hledá přesně tebe.
 2. Vyjasni si, kolik času a energie bys mentoringu chtěl/a věnovat a jakým formám setkávání dáváš přednost.
 3. Zpracuj si výše uvedené do stručného medailonku a oslov s ním skauty a skautky ve svém okolí:
 • nabídni svou pomoc svým nástupcům
 • řekni na střediskové radě o svém záměru a ptej se, zda tvá nabídka někoho oslovila
 • domluv se na skautském okrese či kraji na možnosti zveřejňovat nabídky k mentoringu na jejich webu či sociálních sítích
 • napiš svou nabídku na facebook Skautská personalistika a jobs
 • oslov skauty a skautky, o kterých si myslíš, že by mohli využít tvé zkušenosti
 • přidej svou nabídku na jobs.skaut.cz
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 658x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu