....

Chyba na stránce: O mentoringu - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/lide/motivace/mentoring/3796-o-mentoringu?autologin=1"

MENTORING

Vítejte na stránkách věnovaných mentoringu! Pokud přemýšlíte nad tím, jak účinně podpořit a motivovat sami sebe, nebo své spolupracovníky, tak jste na této stránce správně. Najdete zde informace, nápady a podněty k tomu, jak pomocí mentoringu rozvíjet sebe, druhé i skauting.

Nabízíme zde podporu těm, kteří mají chuť stát se zkušenými průvodci a právě tahle podoba jejich zapojení jim dává smysl, i těm, kteří si takového průvodce chtějí najít. Vnímáme, že mnoho vedoucích středisek nebo oddílů nemá v začátcích někoho, s kým se mohou poradit, kdo jim pomůže se zorientovat, s kým mohou sdílet své první úspěchy i výzvy. A chceme to změnit. Pojďte do toho s námi!

O mentoringu

Na této stránce najdeš informace o tom:

Co je mentoring?

Mentoring je proces, skrze nějž se dostává mentorovaným podpory, rad a inspirace od zpravidla starších a zkušenějších. Mentorovaní tak mají jedinečnou šanci odpozorovat a převzít od mentorů zkušenosti, kontakty, nebo získat jasné představy o tom, jak zvládat řadu skautských, profesních či osobních výzev. Zkrátka otevírají se jim nové obzory. A mentoři? Ti prožívají radost z toho, že mohou pomoci svým následovníkům kráčet cestou bez zbytečných slepých uliček. Mentoring je tedy vztah dvou osob, kdy mentor předává své zkušenosti a znalosti mentorovanému. Mentor působí jako průvodce v určitých oblastech či tématech a pomáhá mentorovanému nalézt správný směr, sebedůvěru či řešení.

Skauting a mentoringové principy

Mentorský systém vedení a vzdělávání je vložený do samých základů skautské výchovy. Družinový systém je postavený na mentorských základech. I vedoucí oddílů mentorským přístupem rozvíjí družinové rádce a rádkyně. Na vzdělávacích kurzech často zažíváme mentoringový vztah v podobě spolupráce s patrony či průvodci. V Junáku tedy není mentoring žádnou novinkou. Zejména jeho principy jsou v hnutí doslova všudypřítomné.

Pokud se podíváme na prvky skautské výchovné metody, najdeme hned několik prvků, pro které je mentoring skvělým prostředkem k jejich naplnění a realizaci. Například program osobního růstu, učení se zkušeností a bod dospělí průvodci. Skautská výchovná metoda nás provází celým skautským životem a kromě výchovy dětí se může stejně dobře uplatnit při práci s mladými vedoucími oddílů nebo s činovníky, kteří jsou nově ve své funkci (vedoucí oddílů, středisek, výchovný či mediální zpravodajové apod.). Právě tito lidé potřebují mít ve své blízkosti někoho, kdo podobnou cestou prošel před nimi, nasbíral mnoho cenných skautských i životních zkušeností a je ochoten se o ně podělit. Sami se totiž často cítí velmi nejistě při plnění nových úkolů a ocení vedle sebe člověka, o kterého se mohou opřít a který jim poskytne podporu a konstruktivní zpětnou vazbu.

Proč mentoring funguje?

Pozitiva, která může mentoring činovnicím a činovníkům do oddílů a středisek vnést, známe. Jmenujme pro představu pomoc s předáváním oddílů či středisek, pomoc s udržením motivace, se zmírněním nejistoty z nové role, s rozvojem vlastního potenciálu, s překonáváním výzev, ale i pomoc s propojením různých skautských generací. Není toho málo. Proč je ale mentoring v těchto situacích tak účinným nástrojem? Nabízí se hned několik odpovědí:

 • Učíme se nejvíce pozorováním. Máme-li možnost zažít na vlastní kůži to, jak druzí jednají, pomůže nám to napodobit (či se naopak vyhnout) stejnému chování.
 • Povzbuzení od určitých lidí nám pomáhá růst lépe a rychleji. Pokud se nám dostane pochvaly či povzbuzení od člověka, kterého si sami vážíme a chováme k němu úctu a respekt, učíme se mnohem rychleji a efektivněji.
 • Mistrovství pomáhá růst. Díky spolupráci se zkušenějším mentorem či mentorkou zvládneme mnohdy překonat či zvládnout velmi náročné okamžiky či výzvy. A to se počítá. Roste nejen naše sebevědomí, ale i touha vědět, znát a umět víc.

O mentorech a mentorovaných

Kdo je mentor a jaká je jeho/její role?
 • Zkušený či zkušenější člověk, ale rozhodně ne někdo dokonalý :). Nemusí znát odpověď na každou otázku, ale je skvělé, když umí poradit, kde odpovědi či další podněty hledat.
 • Předává zkušenosti a poskytuje zpětnou vazbu.
 • Pomáhá s rozhodováním a směřováním nejen v činovnické roli (poskytuje své zkušenosti, nikoliv rozhoduje za mentorovaného).
 • Pomáhá nastavovat cíle a rozvíjet dovednosti pro jejich dosažení.
 • Podporuje a inspiruje mentorovaného v jeho dalším rozvoji.
Co mentoring přináší mentorům?
 • pomohou rozvíjet kvalitu skautingu svými zkušenostmi
 • podpoří někoho na startu a usnadním mu/jí cestu
 • posbírají nové zkušenosti s vedením lidí
 • dostanu možnost vidět skauting z nové, čerstvé perspektivy
 • mají příležitost inspirovat sebe i druhé a radovat se z jejich úspěchů
 • budou mít dobrý pocit z toho, že někomu pomohli
 • možná získají i nová přátelství
Kdo je mentorovaný a jaká je jeho/její role?
 • Někdo, kdo by se rád ve své roli nebo situaci lépe zorientoval, hodně naučil a někam posunul. Někdo, kdo chce dělat věci dobře a s radostí a zajímá ho, jak na to.
 • Chce se učit skrze sdílení zkušeností a vzájemné diskuse.
 • Je připraven/a požádat o radu a vítá cennou zpětnou vazbu.
 • Dokáže pojmenovat své potřeby a cíle, kterých chce prostřednictvím mentoringu dosáhnout.
 • Diskutuje své výzvy a nebojí se klást otázky.
 • Společně s mentorem si volí své cíle a hledá cesty k jejich naplnění.
Co mentoring přináší mentorovaným?
 • už nebudou na výzvy sami
 • získají cenný pohled zvenčí
 • načerpají inspiraci ze zkušeností mentora/mentorky
 • rychleji a lépe se zorientují v nové roli či situaci
 • získají průvodce v hledání vlastní cesty
 • podpoří svůj osobní růst a motivaci
 • získají cenné rady, kontakty a zažijí podnětné diskuse

Jak mentoring probíhá?

Proces mentoringu můžeme rozdělit do čtyř fází, která s sebou nesou různá specifika. Pro představu uvádíme jejich přehled:

1. Výběr a oslovení mentorů

 • Tato fáze je hodně o práci mentorovaného. Je třeba, aby si vyjasnil oblasti, ve kterých se chce posouvat a hledal mentora/mentorku, který/á pro něj/ni bude ve vybraných oblastech vzorem.
 • Je třeba zvážit i časové možnosti, preferovaný způsob setkávání a místo, kde hledat svého průvodce. Není-li vhodný mentor/mentorka přímo na středisku, nebojte se hledat i mimo něj
 • Oslovte mentora/mentorku a povězte mu/ji o mentoringu a tom, proč byste právě s ní/m rádi spolupracovali.

2. Uzavření vzájemné dohody

 • Vzájemnému vyladění se je třeba věnovat dostatek prostoru. Při mentoringu je totiž velmi cenné, pokud mezi vámi bude fungovat dobrá “chemie” a nic podstatného nebude takzvaně “drhnout”. Pokud byste měli pocit, že to není ono, nebojte se věc otevřeně komunikovat a hledat vhodného mentora/mentorku znovu.
 • Věnujte dostatek prostoru vyjasnění vzájemných možností, očekávání i obav. Dobrým návodem vám může být tato publikace. Sepište si, na jakých cílech a v jakých oblastech chcete společně pracovat a domluvte si, jak často, jakou formou a po jak dlouhou dobu se chcete společně setkávat.
 • Určete si společně podle čeho poznáte, že je mentoring úspěšný a přínosný.
 • Stanovte si také, jak chcete postupovat v případě potřeby jakýchkoliv změn, a nebojte se o potřebě změny otevřeně komunikovat.
 • Doporučujeme domluvit se na tom, že vše, co zazní v průběhu mentoringových setkání, bude považováno za důvěrné.

3. Samotná spolupráce

 • Doporučená frekvence mentoringových setkání je 1x za měsíc.
 • Pokud není vždy možné setkávat se osobně, dají se využít alternativy jako emaily, telefonáty (skype), chat aj. Přesto doporučujeme, aby osobní setkání převažovala.
 • V průběhu spolupráce si nechávejte dostatek prostoru pro vzájemnou zpětnou vazbu a sdílení posunů při naplňování mentoringových cílů.
 • Kromě cílů, které si stanovíte v začátcích spolupráce se budou objevovat i nová témata reagující na aktuální situace a výzvy, kterým mentorovaní čelí. Nebojte se toho. I o tom mentoring je. Snažte se jen být ve shodě na tom, kolik prostoru chcete věnovat tématům akutním, a kolik prostoru dát tématům, která mají větší přesah. Mnohdy spolu budou obě oblasti úzce souviset.

4. Zhodnocení procesu a změna spolupráce

 • Po uplynutí domluvené doby, či v případě dohody o ukončení spolupráce nezapomeňte společně zhodnotit, co se vám povedlo, kam vás oba spolupráce posunula apod. Je príma vaší úspěšnou spolupráci pěkně oslavit.
 • Je možné, že se budete chtít setkávat i nadále, ale v jiných rolích - ať už přátel, nebo občasných rádců na telefonu.
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1522x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu