....

Chyba na stránce: Personalistika - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/lide/personalistika/677-podpora-spolupracovniku?autologin=1"

PERSONALISTIKA

Jednoduše řečeno je personalistika práce s lidmi. A tím pádem je to jeden z nejdůležitějších a nejnáročnějších úkolů pro vedoucího střediska. Dobří spolupracovníci, na které se můžeme spolehnout jsou pro nás nezaplatitelní. Právě proto dlouhodobá a vstřícná práce s lidmi zajistí, že naše středisko nebude jen teď a tady, ale že bude mít budoucnost a bude se mu dařit pomáhat tvořit trochu lepší svět i za pár let.

Při práci s dobrovolníky se některé věci opaku, proto používáme pojem Cyklus práce s dobrovolníkem, který názorně vystihuje tento obrázek a je podrobně popsán v jednotlivých kapitolách jako získávání spolupracovníků, jejich vzdělávání a podpora a na závěr zhodnocení spolupráce.

Navigace:

  Nahlásit chybu