....

Chyba na stránce: Společenství přátel skautingu - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/lide/spolecenstvi-pratel-skautingu?autologin=1"

SPOLEČENSTVÍ PŘÁTEL SKAUTINGU

Společenství přátel skautingu může mít mnoho podob podle toho, jak se ve středisku či oddíle rozhodnete. Je jen na vás, kdo bude součástí takovéhoto širšího společenství, kdo se o společenství bude starat, jak ho pojmenujete a hlavně proč ho budete budovat. Důvodem může být potřeba mít “expertní” základnu pro středisko v případě nárazové potřeby či potenciální zdroj spolupracovníků v různých oblastech skautské činnosti a mnoho dalších.

Vybudujte si takové společenství u vás a využijte příležitosti obklopit se dalšími skvělými lidmi, kteří mají chuť pomoci, chtějí být středisku/oddílu nablízku a přispět k jeho rozvoji.
Neváhejte si více přečíst níže!

Navigace: