....

Chyba na stránce: Uvítací balíček pro vedoucí středisek - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/lide/uvitaci-balicky/3038-uvitaci-balicek-pro-vedouci-stredisek?autologin=1"

Uvítací balíček pro vedoucí středisek

Uvítací balíček pro vedoucí středisek

Milá sestro, milý bratře

velmi si vážím toho, že ses rozhodl(a) věnovat svůj čas vedení a podpoře střediskového týmu, oddílových vůdkyň a vůdců, zpravodajů i pomocníků, zkrátka těch, kteří se střediskem pomáhají a podporují ho.

Rádi bychom Ti začátek v nové roli aspoň trochu usnadnili, a proto jsme pro Tebe vytvořili tento uvítací balíček, který by Ti mohl pomoci se na nové pozici zorientovat, pomoci řešit, co Tě možná teď nejvíc pálí nebo pálit může.

Každé středisko je jiné a způsob, jakým se právě to vaše rozhodneš vést, nepochybně záleží na Tvých možnostech a konkrétní situaci u vás.

Nezapomínej, že na vedení střediska nejsi sama/sám. Vybudovat tým, který Ti bude ve vedení střediska oporou, stojí nějakou energii, ale je to energie dobře vynaložená a dlouhodobě se Ti vyplatí. Zpočátku to jistě nebude jednoduché a podobně jako v životě to půjde i při vedení střediska někdy lépe a někdy hůř. Pokud máš však do práce chuť a chceš se učit, budeš postupně stále lepší a časem zjistíš, že středisko lze vést promyšleně a s nadhledem, a to ať už se jedná o středisko s pěti sty či padesáti členy.

Z pozice starosty vím, jaké to je převzít odpovědnost za skautské společenství, a děkuji Ti, že ses do této nelehké práce pustil. Přeji Ti, aby spolu s vynaloženým časem, úsilím a nezbytnými starostmi, přinesla zároveň co nejvíce uspokojení, radosti a zkušeností.

Držím Ti palce a věřím, že se středisku pod Tvým vedením bude dařit.

Josef Výprachtický – José
starosta Junáka - českého skauta

Uvítací balíček je tu pro Tebe, aby Ti pomohl rozkoukat se v nově zastávané pozici. Neobsahuje jistě vše, co Tě jako střediskového vedoucího či zástupce může potkat a zřejmě i potká, ale přináší odkazy na materiály, které by Ti mohly být užitečné, upozorňuje na věci, které jsou pro středisko důležité, aby fungovaly, a odkazuje na zdroje, ve kterých najdeš zkušenosti svých předchůdců a inspiraci pro svoji činnost.

Balíček se jmenuje Uvítací balíček pro vedoucí střediska, je však určen stejnou měrou jak samotným vedoucím střediska, tak i jejich zástupcům, protože odpovědnost za vedení střediska je rozložena mezi oba dva. Pro zjednodušení se v celém textu Balíčku užívá pouze pojmu vedoucí střediska.

Balíček je rozdělen do několika kapitol:

Když začínám, je potřeba:

1. Zařídit formální náležitosti:

 • převzít od svého předchůdce všechny potřebné dokumenty,
 • ověřit, že sídlo střediska odpovídá skutečnosti,
 • ověřit, že je zajištěno hospodaření střediska a vedení střediskového účetnictví,
 • nastavit dispoziční práva k bankovnímu účtu.

2. Svolat první střediskovou radu a nastavit spolupráci s ostatními činovnicemi a činovníky střediska.

3. Dohodnout se střediskovou radou, kam středisko směřuje, kam bych ho rád posunul a jak toho dosáhnu.

Co mám na starosti:

Každé středisko funguje jinak, je jinak velké, má jiné složení, jiné možnosti. Přehled toho, za co vedoucí střediska standardně odpovídá a jaké jsou jeho pravomoci, si můžeš přečíst v příloze Organizačního řádu a systematizace Junáka. Na co všechno nezapomenout při předávání funkce,a další podrobnosti najdeš také webových stránkách Skautské křižovatky ZAČÍNÁME S VEDENÍM (jak vzniká funkce vedoucího střediska, jaké jsou klíčové oblasti zájmu, rozpracovaná příloha OŘJ doplněná o odkazy na související metodické texty apod.)

Za pozornost také stojí kalendář obvyklých střediskových činností, který najdeš v příloze.

Na co nezapomenout:

 • Junák využívá rozsáhlý informační systém skautIS (https://is.skaut.cz), který obsahuje údaje o všech členech a jednotkách. Každý dospělý člen má právo mít vlastní účet, může si tak aktualizovat data o vlastní osobě, upravovat odebíraný časopis či se přihlašovat na Skautskou křižovatku. Umožněte svým oddílovým vedoucím spravovat data o členech jejich oddílů a usnadněte si tak každoroční registraci. Více o skautISu se můžete dozvědět na webu nápovědy.
 • Na vnitřní předpisy Junáka, stejně tak na ostatní dokumenty. Popisují fungování Junáka, jeho krajů, okresů a středisek, které v některých případech potřebuje pravidla či osvědčené postupy. Všechny předpisy a dokumenty najdeš ve Spisovně a na Skautské křižovatce – jak správně postupovat při pořádání tábora, jak váš skautský kraj letos rozděluje dotace či další užitečné informace.
 • Děti na všech akcích pořádaných OJ Junáka jsou úrazově pojištěny. Junák nabízí i možnost pojistit činovníky na odpovědnost za škodu či pojistit nemovitý i movitý majetek, více se dozvíš na stránkách k POJIŠTĚNÍ.

Metodické materiály k vedení střediska

Nápady a inspiraci pro řízení střediska můžeš najít na Skautské křižovatce na stránce věnované ŘÍZENÍ STŘEDISKA. Najdeš zde elektronickou Příručku pro vedoucí středisek, jednotlivé kapitoly se týkají personalistiky a řízení, financí a hospodaření, propagace. Jsou tam také věci ke Stanovám a Občanskému zákoníku i k rejstříkům.

Vzdělávání pro Tebe a Tvé spolupracovníky:

Pro vedení středisek existuje v Junáku několik možností, kde se můžeš dozvědět něco nového, vyměňovat zkušenosti či dobít baterky. Jedná se zejména o manažerské vzdělávání (víkendové nebo lesní kurzy – např. MUŠKA, MUŠinKA nebo Hopík), celostátní setkání Helpdesk určené pro činovníky od vedení středisek výše (koná se jednou za dva roky), příp. pak nabídka obecně nebo tematicky zaměřených víkendových a jednodenních akcí menšího rozsahu. Nabídku vzdělávacích akcí najdeš na Skautské křižovatce v databázi vzdělávacích akcí.

Jak vypadá kvalitní středisko

Při vedení střediska může být užitečné mít představu, jak takové správné a kvalitní středisko vypadá. Není to hned, mít takové středisko, ale je dobré o něm vědět a inspirovat se věcmi, které mohou právě vašemu středisku pomoci. Dobrou představu pro inspiraci ti může nabídnout popis kvalitního střediska, případně můžete využít možnosti provést Hodnocení kvality ve vašem středisku.

Junák nabízí svým členům a jednotkám celou řadu věcí, které mohou vašemu středisku pomoci:

Skautská telefonní síť (STS) – zapojte se do "firemní sítě" Junáka, kde si mohou skauti navzájem volat zdarma a další služby získávat s významnou slevou - informace Propagační materiály, logo, hlavičkové papíry, obálky – existuje řada propagačních materiálů vhodných pro děti či rodiče, v korespondenci s partnery či rodiči vám mohou pomoci hotové hlavičkové papíry či obálky (více na webu propagace či e-shopu TDC)
Skautská energie – zapojte svá střediska či základny do programu, ve kterém skauti a jejich blízcí mají výhodné ceny elektřiny a plynu - informace Skautské časopisy a metodické materiályčasopisy, stezky, příručky a další materiály mohou podpořit fungování oddílů, začít můžete na webu pro jednotlivé oddíly a podpory u PROGRAMU.
Google Apps Junáka – používejte pro spolupráci v okrese e-mailové konference, dokumenty, e-maily - informace Místo pro střediskový web – Junák provozuje webhosting, kam můžete umístit web vašeho střediska, kursu či základny: stránky serveru
Jobs.skaut.cz – sháníte člověka na pomoc s vedením některého z oddílů či uspořádání střediskové akce? Zkuste hledat na Jobs Vzdělávací akce – pošlete lidi z vašich středisek či okresní rady na některou z mnoha vzdělávacích akcí, které se v Junáku pořádají – přehled akcí

Všechny aktuality najdeš na Skautské křižovatce (http://krizovatka.skaut.cz).

Dalšími zdroji informací jsou:

 • Informační balíčky – Kancelář ústředí Junáka rozesílá každý měsíc pravidelné informační balíčky pro organizační jednotky. K jejich odběru se může přihlásit každý registrovaný uživatel Skautské křižovatky.
 • Lidé kolem mě – zeptej se svého předchůdce nebo předsedy vašeho okresu či kraje. Domluv se a pro inspiraci se zajdi podívat na střediskovou radu jiného střediska.
 • Kancelář ústředí Junáka – napiš nám na kancelar@skaut.cz, rádi Ti poradíme a pomůžeme.

 • Tvůj krajský kapitán Ti zprostředkuje kontakt s ostatními oddíly vodních skautů v Tvém v kraji i s Hlavním kapitanátem vodních skautů.
 • Všechna důležitá sdělení o vodním skautingu najdeš na webu Hlavního kapitanátu. Můžeš se tam také zaregistrovat k elektronickému odběru časopisu VS Kapitánská pošta a stáhnout si dřívější čísla.
 • Dvakrát ročně (na jaře a na podzim) se konají celostátní Srazy VS. Na nich se dozvíš všechny novinky. Je to však také příležitost zapojit se do rozvoje vodního skautingu, něco nového se přiučit a seznámit se s vodními skauty z celé republiky.
 • Potřebuje někdo z členů z Tvého přístavu čekatelskou zkoušku? Může vyrazit na ČLK VS Námořní akademie. Stejně tak je pro vodní skauty připravena i Kapitánská lesní škola, kde mohou získat zkoušku kapitánskou.

Tento balíček je zasílán automaticky všem nově jmenovaným vedoucím středisek a vedoucím nadřízených organizačních jednotek pomocí skautISu.

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 740x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace: