....

Chyba na stránce: Uvítací balíček pro vedoucí oddílu - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/lide/uvitaci-balicky/3042-uvitaci-balicek-pro-vedouci-oddilu?autologin=1"

Uvítací balíček pro vedoucí oddílu

Uvítací balíček pro vedoucí oddílu

Milá oddílová vedoucí, milý oddílový vedoucí,

velice si vážím toho, že ses rozhodl(a) převzít vedení oddílu a přeji Ti, aby se Ti dařilo. K tomu by měl napomoci i tento balíček, který Ti může ulehčit start a poskytnout lepší orientaci v nejdůležitějších oblastech.

Pozor, v článku je zmíněn Teepek, což byl webový projekt zaměřený na cílovou skupinu skautek a skautů a oblast podpory rádců. 1. 7. 2018 byl Teepek uzavřen a již není dostupný. Funkci podpory rádců převzal částečně Rádcovský rozcestník (https://radce.skaut.cz).

Vedení oddílu znamená v prvé řadě odpovědnost, která leží největší měrou právě na vůdkyni/vůdci, tedy na Tobě. Z vlastní zkušenosti vím, že bys na to neměl(a) být sama/sám. Vyber si spolupracovníky – své zástupce a oddílové rádce, kteří Tě budou podporovat a s nimiž se budeš moci podělit o práci i radost, kterou bude oddíl přinášet. Kromě oddílové rady, která bude Tvým týmem, je kolem Tebe spousta dalších lidí, na které se můžeš obracet, a nejrůznějších zdrojů, které lze využít a z nichž lze čerpat. Informace o mnohých z nich nalezneš v tomto balíčku.

Náplň práce vůdkyně/vůdce oddílu je velice pestrá, ale hlavním cílem je vždy výchova dětí a mladých lidí v duchu skautských hodnot. Jsem přesvědčen, že stejně jako pestrý program, který bude děti bavit, je podstatná péče o mezilidské vztahy. Stejně důležité jako oddíl „šlapající jako stroj“ je, aby všichni členové oddílu dohromady tvořili partu kamarádů, kteří se na sebe mohou spolehnout a to nejen ve skautských záležitostech. Veď k tomu i své oddílové a družinové rádce. Myslete všichni na to, že v každou chvíli svého působení v oddíle jste pro holky a kluky živými vzory, které je výrazně ovlivňují. Dávej rádcům příležitost růst a učit se přebírat zodpovědnost. Neboj se programů, jejichž součástí jsou rozhovory a debaty o nejrůznějších tématech – je to věc, které se v dnešní uspěchané době mnohým dětem a mladým lidem nedostává. Buď svým skautkám a skautům nejen vůdkyní/vůdcem, ale také přítelkyní/přítelem a starší sestrou/starším bratrem.

Dávat něco druhým lidem má v životě hluboký smysl. Nicméně možná hned, možná až za čas poznáš, že vést oddíl znamená nejen dávat, ale také dostávat. Neboť především při vedení oddílu můžeš získat velmi ceněné dovednosti do Tvého profesního života, ať už se bude ubírat jakýmkoli směrem.

Přeji Ti, aby Ti vedení oddílu přinášelo co nejvíce radosti.

Josef Výprachtický – José
starosta Junáka

Uvítací balíček je tu k tomu, aby Ti pomohl se rozkoukat, než si na své nové postavení zvykneš. Nemůže a ani nemá za cíl připravit Tě na všechny možné situace, je spíše rádcem a odkazuje na různé zajímavé a důležité věci, které by se Ti mohly hodit.

Tento uvítací balíček posíláme i zástupcům vedoucího oddílu, neboť s ním úzce spolupracují a je tedy důležité, aby se tyto informace dostaly i k nim.

Balíček je rozdělen do následujících kapitol:

Nestresuj se, nejprve se soustřeď na běžný chod oddílu (schůzky, výpravy…).
Každý přebírá oddíl v jiné situaci. Někdo se na to delší dobu připravuje a jiný do toho spadne po hlavě. Ze začátku je dobré si prostě v klidu zařídit, aby v oddíle bezpečně (ve smyslu, aby se nikomu nic nestalo) běžely základní věci - především schůzky, případně výpravy. A alespoň jednou za měsíc je dobré svolat oddílovou radu. Zkus také nakouknout do kalendáře, zda něco „nehoří“.

Pokud Ti zrovna chybí nápady na program, inspiruj se na internetu. Nejen oficiální stránky organizace Ti pomohou s přílohou oddílového programu. Níže je pár odkazů pro inspiraci.
 • Skautská křižovatka - obsahuje novinky, skautské projekty, materiály k programu i k administrativě, diskuse.
 • Program – který nabízí kompletní nabídku pro oddílovou praxi, od nejmenších benjamínků až po rovery
 • Teepek – skautský web s nápady na programy, určený především pro skauty
 • Skaut.cz - web s přehlednými informacemi o organizaci pro veřejnost, můžeš se inspirovat zejména v tom, jak představit oddíl a skaut rodičům nebo kamarádům
 • Databáze her Hranostaj
 • Skautské odbory - jsou zaměřeny buď na jednotlivé výchovné kategorie či oblast programu (duchovní, ekologická, atd).

Co obnáší funkce vedoucího oddílu:

 • Výchova dětí:
  • být pro děti vzorem;
  • zajišťovat pravidelné akce s atraktivním a zároveň všestranně rozvíjejícím programem, včetně tábora;
  • komplexní informace o programu jednotlivých věkových kategorií najdeš na Skautské křižovatce.
 • Utváření a rozvoj oddílu
  • zajištění dostatku členů a vedení oddílu;
  • smysluplná dlouhodobá činnost;
  • práce s identitou oddílu;
  • vytváření příjemné přátelské atmosféry.
 • Komunikace s rodiči.
 • Prioritně starost o bezpečnost v oddíle.
 • Starost o (zapůjčený) majetek, další technické zázemí oddílu, oddílová administrativa.
 • Členství ve střediskové radě.
Dokumenty na Křižovatce
Důležité dokumenty pro činnost oddílu (přihlášky, směrnice, metodiky aj.) najdeš na Skautské křižovatce ve Spisovně a E-knihovně. Pokud chceš mít kvalitní oddíl, který se všestranně věnuje svým členům, podívej se na projekt Hodnocení kvality, který Ti může výrazně pomoci.

SkautIS a další oddílová administrativa
Se skautISem, neboli Skautským informačním systémem, ve kterém jsou evidováni všichni členové, podávají se hlášenky a děje se mnoho jiného, se ve své pozici budeš setkávat často. Pokud se s ním příliš nekamarádíš nebo se s ním setkal(a) nově, podívej se na článek o základní práci s ním. Najdeš zde především základní úkony jako přihlášení, správa členů, objednání a zrušení časopisů, informace o registraci a hlášení tábora. Potřebuješ-li jinou informaci, podívej se přímo do nápovědy nebo kontaktuj tým technické podpory. Vlastní skautIS najdeš na adrese https://is.skaut.cz/

Kalendář

Zde najdeš orientační termíny k základním úkonům pro fungování oddílu. V těchto obdobích je dobré mít uvedené činnosti připravené. Ostatní úkony často nemají pevně daný termín a budeš na ně zvenčí upozorněn (např. registrace), není proto potřeba si je všechny pamatovat.

začátek září
září/říjen
říjen/listopad
uspořádání náboru
výběr tábořiště, provést hodnocení kvality oddílu a táborů
odevzdání hlášení skutečnosti táborů
prosinec
prosinec/leden
leden/únor
příprava registrace v oddílech
odevzdání registrace (nejpozději 31.1.)
vize tábora, téma táborové hry
březen
březen/duben
duben
duben/květen
duben/květen
květen
květen/červen
červen
rozdání předběžné přihlášky na tábor s termínem a místem
přihlášení hlídek na Svojsíkův závod(SZ)/Závod vlčat a světlušek (ZVaS)
svátek sv. Jiří – patrona skautů a skautek
základní kola SZ/ZVaS
příprava tábora
odevzdání předběžných hlášenek táborů
připravený program tábora
krajská kola SZ/ZVaS
Časopisy
To, co se zrovna hodí udělat, můžeš sledovat také na zadní obálce časopisu Skauting, který je určen pro vedoucí oddílů a je v něm řada tipům na program či témata, která Ti mohou pomoci s problémy v oddíle. A nezapomeň, že i časopisy, které chodí členům oddílu, můžeš také dobře využít v rámci programu, nebo můžeš využít on-line časopisy, které TDC Junáka vydává: Světýlko (světlušky a vlčata), Skaut (skauti, skautky), Roverský kmen (roveři a rangers), Skautský svět (časopis pro dospělé 25+), Skauting (metodická příloha pro činovníky).

V průběhu vedení oddílu určitě budeš řešit spoustu problémů a budeš se soustředit na různé větší nebo menší úkoly. Jedním okem si ale neustále hlídej tyto tři věci:

1. Nebuď na to sám a měj pomocníky (zástupce, oddílové rádce, rádce, rodiče), kteří se o spoustu práce v oddíle postarají a Ty budeš mít volné ruce opravdu na vedení. Možná jedna z vůbec nejdůležitějších věcí na začátku činnosti nového vedoucího je komunikace právě s těmito spolupracovníky. Nezapomeň tedy na následující věci:

 • Vedení týmu oddílových spoluvedoucích. Důležitá je otevřená komunikace a příjemné prostředí (budování společné vize, demokratické principy a vlastní společné aktivity) – článek o oddílové radě.
 • Neboj se oslovit s prosbou o radu či spolupráci bývalé vedoucí nebo činovníky.
 • Podpora rádců a budoucího oddílového vedení. Je důležité myslet dopředu a komunikovat s mladšími členy tak, aby si v oddíle našli své místo i do budoucnosti.
 • Rodiče dětí jsou důležití partneři. Proto je třeba se jim představit jako nový vedoucí. Uspořádejte tedy akci pro rodiče a členy oddílu, kterou můžete využít i třeba k navázání cenných kontaktů….

2. Pozor na to, aby měl oddíl dost dětí a pravidelný přísun nováčků (NÁBORY).

 • Plánování náboru bývá náročné a častou chybou je, že se na něj ve víru příprav tábora zapomene. Vše se řeší až na konci prázdnin, často se to nestihne ideálně a výsledky jsou neuspokojivé. Možností, jak toto řešit, je nabídnout přípravu náborů někomu, kdo se třeba již nepodílí na přípravě tábora. Oddílu to pomůže a aktivní vedoucí přece nemusí zvládat všechno sami.
 • Nezapomeň také na kamarády svých současných členů, známé jejich rodičů nebo kamarády ve svém okolí.

3. Přemýšlej nad tím, co oddíl předává a může předávat dětem i Tvým pomocníkům.

 • Činnost oddílu je různorodá, a to je dobře. Protože tak se v ní můžou uplatnit různí lidé, kteří mají odlišné zájmy a schopnosti. Jedním z úkolů vedoucího oddílu je právě také to, aby dokázal všechny podporovat v jejich zapojení do činnosti a umožnil jim co nejlépe využít jejich potenciál. Vedoucí tím oddílu zajistí dlouhodobý a stabilní rozvoj. Přečti si více o skautské personalistice.
STS
Spolupráci v týmu vám může ulehčit levné volání. Jako skauti máme vlastní telefonní tarif - jmenuje se Skautská telefonní síť neboli STSka a je opravdu výhodný. V rámci této sítě si můžete volat zadarmo. Všechny důležité informace i aktuální novinky najdeš na stránce STSky!
Skautská energie – zapojte svá střediska či základny do programu, ve kterém skauti a jejich blízcí mají výhodné ceny elektřiny a plynu - informace!
Materiály na nábory
V JUNu a na E-shopu TDC najdeš spoustu materiálů, kterými můžeš podpořit svůj nábor. Na Křižovatce existuje taky celá stránka o náborech ze všech možných úhlů pohledu!
Družinový systém
Co je družinový systém? Podívej se na článek. Pokud se budeš chtít dozvědět, jak s družinami systematicky pracovat, přečti si příručku o družinovém systému.

Vytyč si směr
Jednou za čas si zkus v klidu sednout a zamyslet se nad tím, kam oddíl míří a zda svým členům dává to, co považuješ za důležité. Můžeš využít tuto pomůcku:
Zkus mezi jednotlivé uvedené cíle rozdělit celkem dvanáct bodů podle toho, jakou důležitost jim přikládáš:

Chtěl(a) bys,

 • aby si děti z Tvého oddílu odnášely praktické dovednosti do života a aby i díky tomu v životě uspěly? (Pokud ano, tak - jen mimochodem - co konkrétně tím myslíš?)
 • aby v Tvém oddíle byly výborné kamarádské vztahy a aby v něm děti nacházely přátele na celý život?
 • aby Tvůj oddíl vychovával charakterní lidi s ušlechtilými postoji?
 • aby v Tvém oddíle byla zábava a přátelská atmosféra?
 • abys měla za pár let oddíl komu předat a udržela se kontinuita?
 • aby členové oddílu byli hrdí na svůj oddíl a cítili se být pyšni, že jsou skauti?
 • aby z Tvého oddílu vycházeli lidé, kteří se nebojí přemýšlet a mají ve věcech jasno?
 • něco jiného? Co? ........................................................

Dále se zamysli nad vaší oddílovou činností za posledních několik měsíců a zkus odhadnout, jaké procento oddílových aktivit směřovalo k jednotlivým výše uvedeným bodům. Pokud máš problém to striktně odlišit, zkus rozebrat třeba program posledního oddílového tábora nebo zhodnoť množství času, které jednotlivým bodům věnujete na oddílových radách při plánování činnosti.
Odpovídá činnost oddílu tomu, kam chceš, aby děti vedla? Pokud ne, je to dáno kompromisem mezi představami a možnostmi? Nebo je to dáno tím, že se tím nikdo moc nezabývá?

Hodnocení kvality
Pro dlouhodobý rozvoj existuje projekt Hodnocení kvality. Vize kvalitního oddílu či družiny může dobře pomoci při dlouhodobém plánování a jeho hodnocení.
Vzdělávání
V rozvoji oddílu pomůže také vzdělávání členů vůdcovského týmu. Kromě vůdcovských a čekatelských kurzů, které jsou základním předpokladem vedení oddílu, pořádá Junák i řadu dalších vzdělávacích akcí a kurzů z různých oblastí. Nezapomeň tedy na sebe ani na své „spoluvedoucí“ a vyrazte třeba na Elixír, Mikulášský víkend či ObRok. Podívej se na přehled akcí a vyber si!
Jobs.skaut.cz – sháníte člověka na pomoc s vedením některého z oddílů či uspořádání střediskové akce? Zkuste hledat na Jobs

Chceme, aby Tě vedení oddílu bavilo a aby Ti něco dalo, protože to je nejlepší cesta k tomu, aby byl váš oddíl dobrý. Proto se snažíme vyvíjet nástroje a další podpůrné materiály, které můžeš využít jak v programu oddílu, tak při jeho vedení. Patří mezi ně skautské časopisy, metodika hodnocení kvality, stezky, kurzy, kam můžeš jet Ty sám nebo kam můžeš poslat ostatní členy oddílu, akce, které můžete navštívit, či metodika podpory rádců.
Je jen na tobě, jak budeš chtít tyto prvky využít, jsou tu ale zejména proto, abychom mohli lépe plnit naše poslání.

Pokud se chceš dozvídat více, tak sleduj pravidelně Křižovatku či časopisy a neboj se ozvat! Přidáváme pár kontaktů, které by se Ti mohly hodit:

 • Kancelář ústředí Junáka – napiš nám na kancelar@skaut.cz, rádi Ti poradíme a pomůžeme.
 • Krizové číslo Junáka 737 205 520 a KRIZOVÉ SITUACI se věnuje celá stránka na Skautské křižovatce.
 • Poradna odboru Skauting pro všechny pro pomoc při práci s dětmi se specifickými potřebami.
 • Protože Tvůj oddíl je součástí sítě vodních skautů, připravil pro Tebe kapitanát pár informací.

  • Všechny důležité informace o vodním skautingu najdeš na webu Hlavního kapitanátu. Můžeš se tam také zaregistrovat k elektronickému odběru metodického a informačního časopisu VS Kapitánská pošta.
  • Obrať se na svého kapitána přístavu, popř. přímo krajského kapitána, pokud je Tvůj oddíl součástí suchozemského střediska, aby ti zprostředkovali kontakt s ostatními vodními skauty v kraji a s Hlavním kapitanátem vodních skautů.
  • Dvakrát ročně (na jaře a na podzim) se konají celostátní srazy VS (Ústřední srazy kapitánů). Ty i Tví pomocníci jste na nich vítáni. Dozvíte se novinky, můžete se zapojit do rozvoje vodního skautingu a seznámíte se s vodními skauty z celé republiky.
  • Máš už splněnou kapitánskou zkoušku? Pokud ne, můžeš vyrazit na Kapitánskou lesní školu nebo si ji splnit modulově na Srazech VS.
  • Potřebuje někdo z Tvého oddílu čekatelskou zkoušku? Může vyrazit na ČLK VS Námořní akademie.
  • Chtěl by si někdo splnit zkoušku vodáckého minima? Obrať se na svého krajského kapitána, kurzy se pořádají v několika krajích.
  • Vyraz s oddílem na některou tradiční akci: SKARE (1× ročně na jaře), Přes tři jezy (1× ročně 28. 9.), Navigamus (1× za tři roky v červnu). Termíny aktuálních akcí najdeš v termínce VS.
  • Tento balíček je zasílán automaticky všem nově jmenovaným vedoucím středisek a vedoucím nadřízených organizačních jednotek pomocí skautISu.

   Duchovní odbor si pro Tebe připravil pár informací.

   • Nejsme jen pro „věřící“: Odbor duchovní výchovy je odbornou pracovní skupinou Výkonné rady Junáka, která má napomáhat tomu, aby v rámci celého hnutí byl naplňován 1. princip skautingu - služba Pravdě a Lásce.
   • Nabízíme řadu metodických materiálů, které by Ti mohli pomoci s duchovní výchovou, nápady a příběhy k zamyšlení či povzbuzení METODICKÁ POMOC. Rádi pomůžeme tomu, kdo by tu měl nějaký problém v naší METODICKÉ PORADNĚ.
   • Účastníme se celorepublikových seminářů (Elixír, ObRok apod.) i dalších vzdělávacích akcí (kurzy, LŠ), kde nabízíme programy pro rozvoj duchovního života.
   • Pořádáme dvakrát ročně vlastní semináře.
   • Zvláštní pomoc nabízíme oddílům se zdůrazněnou náboženskou výchovou:
    • vydáváme pro ně měsíčník Na dobré stopě,
    • pořádáme pro ně soutěž zaměřenou na vztah k Bibli Stezka písmáků
    • pořádáme podle zájmu další semináře.
   • Další informace lze najít na stránkách ODV.

Tento balíček je zasílán automaticky všem nově jmenovaným vedoucím oddílů a vedoucím jejich středisek pomocí skautISu.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 3445x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace: