....

Chyba na stránce: Metodika pro výchovné zpravodaje: 3. Jak na vzdělávání - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/lide/vychovny-zpravodaj/2745-jak-na-vzdelavani?autologin=1"

VÝCHOVNÝ ZPRAVODAJ

 

Vítejte na stránkách pro výchovné zpravodaje!

Metodika pro výchovné zpravodaje: 3. Jak na vzdělávání

 
Zaměřeno na střediskové výchovné zpravodaje a zpravodaje pro vzdělávání
 

Vzdělávání je jednou z klíčových oblastí, kterou se ve středisku zabývá střediskový výchovný zpravodaj nebo zpravodaj pro vzdělávání. Ve větších střediscích bývají obsazeny obě funkce, v menších je často zastává pouze jeden člověk. Rozdělení činností mezi zpravodaje spadá do kompetence každého střediska.

Úkolem zpravodajů je vzdělávání ve středisku aktivně podporovat. Na některých pozicích je kvalifikace povinná, ale nevzdělávejme se jen kvůli nutným kvalifikacím! Díky opravdu široké škále skautských vzdělávacích seminářů, zážitkových kurzů, interaktivních workshopů a diskuzí máme možnost setkat s lidmi, kteří řeší podobné problémy jako my, získáme informace o nových trendech ve výchově, inspiraci a chuť do další činnosti. Motivujte ostatní k dalšímu vzdělávání a získáte ve středisku partnery, kteří budou otevřenější vůči názorům ostatních, vůči zavádění novinek a do střediska přinesou  novou vlnu nadšení a elánu.

=======

Co bych měl dělat - kde začít?

Začátky bývají těžké. Člověk tápe v tom, kde začít, a tak se často raději nepustí do ničeho. Dokument „Popis činnosti výchovného zpravodaje" vznikl právě proto, aby ti ulehčil obtížný začátek, pomohl zorientovat se a nastavit tvou novou roli.

Z popisu činnosti jsme vybrali ty části, které se přímo týkají vzdělávání.

 

Popis činnosti výchovného zpravodaje
ZAMĚŘENO POUZE NA OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ

 

Práce s vůdci oddílu
 •      diskutuji potřeby oddílů v oblasti vzdělávání a doporučuji vhodné vzdělávací, zážitkové a motivační akce
 •      konzultuji možnosti osobního rozvoje s jednotlivými vůdci oddílů a motivuji vůdce k průběžnému vzdělávání (v případě zájmu pomohu vytvořit plán osobního rozvoje)
 
Středisko
 •      za podpory střediskového vedoucího zavedu pravidelné výchovné části střediskových rad, na kterých diskutujeme aktuální výchovná témata či problémy a informuji o novinkách ve vzdělávání
 
Vzdělávání  
 •      zpracovávám a předkládám oddílům nabídky vzdělávacích akcí
 •      podporuji sdílení zkušeností z navštívených vzdělávacích akcí
 •      organizuji vzdělávací a motivační akce/semináře pro rádce
 •      mám přehled o kvalifikaci vedení oddílů a doporučuji další vzdělávání
 •      reaguji na aktuální potřeby/problémy ve středisku a zprostředkovávám tematické semináře (ve spolupráci s ORJ/KRJ/ústředím či neskautskými dobrovolníky)
 
Osobní rozvoj
 •      mám přehled o novinkách na Křižovatce (sekce pro výchovné zpravodaje na Křižovatce)
 •      odebírám informační balíček kanceláře ústředí (http://krizovatka.skaut.cz/organizace/komunikace/mezi-skauty)
 •      zapojím se do facebookové skupiny Skautinfo
 •      sleduji aktuální trendy a zkušenosti v oblasti výchovy a vzdělávání v Junáku a ve vzdělávání obecně
 •      vyhledávám vzdělávací možnosti v oblasti výchovy i mimo Junáka a účastním se seminářů na témata, která jsou aktuální pro mé středisko
 •      konzultuji možnosti svého dalšího osobního rozvoje s okresním/krajským Výz                         

 

Nezapomeň si stáhnout celý Popis činnosti výchovného zpravodaje.
Vytiskni si ho a pověs někam na oči. Čas od času se k němu vrať a vyhodnoť, které činnosti reálně děláš a kde máš ještě rezervy.

 

======= 

Skautský vzdělávací systém - kvalifikace činovníků

Měl bys mít přehled o tom, kdo ve středisku má či potřebuje jaké vzdělávání. Pro základní orientaci v tom, co kdo potřebuje z hlediska předpisů, ti může posloužit následující tabulka:

Přehled kvalifikací potřebných pro činovníky

Povinná kvalifikace

Doporučená kvalifikace

vedoucí střediska a jeho zástupce

vůdcovská zkouška

nebo

organizační zkouška

organizační zkouška

hospodář, předseda a člen revizní komise

hospodářská zkouška

výchovný zpravodaj a zpravodaj pro vzdělávání

- vůdcovská zkouška

- vhodně vybraná lesní škola

- specializované akce typu HelpDesk, setkání výchovných zpravodajů apod.

vůdce oddílu a jeho zástupce

vůdcovská zkouška

členové vedení oddílu

čekatelská zkouška

vůdce oddílu vodních skautů

vůdcovská zkouška

kapitánská zkouška

zdravotník tábora

zdravotnický kurz v rozsahu 40h, příp. doškolovací kurz každé 4 roky

Podrobnosti k povinným a doporučeným kvalifikacím pro  jednotlivé skautské funkce najdeš v příloze č. 1 Organizačního řádu - Přehled a vlastnosti funkcí v Junáku. Pokud si kromě potřebných kvalifikací potřebuješ udělat  jasno v tom, jak vypadá skautský vzdělávací systém, pěkně Ti to přiblíží tato stránka na Křižovatce.

POZOR - blíží se nové vzdělávání pro vedoucí středisek

Do budoucna se chystají změny - aktuálně pracujeme na podobě nového vzdělávání pro vedoucí středisek. Absolvování tohoto vzdělávání bude vyžadovanou kvalifikací pro nově zvolené činovníky od roku 2019. O celém projektu najdete podrobnější informace na Křižovatce.

 =======

Jak zjistit, co kdo potřebuje, a vybrat pro něj správný kurz?

Jako výchovný zpravodaj bys měl umět zájemci o vzdělávání pomoci vybrat ten správný kurz pro něj. Nutná kvalifikace vyplývající z tabulky výše je pouze jedním z možných kritérií, do výběru správného kurzu se vyplatí investovat energii. Poradíme ti, jak lze zájemcům pomoci.

Popovídej si se zájemcem o kurz a zjisti co nejvíce informací jako např.:
a) jak dlouho je v oddíle, čemu se tam věnuje a čemu se do budoucna věnovat chce (je to hlavně přímá práce s dětmi nebo třeba spíše práce kolem zázemí oddílu či střediska apod.)
b) proč chce kurz absolvovat a jaká jsou jeho očekávání
c) jaké má dosavadní kvalifikace
d) zda chce jet sám nebo raději ve skupince
e) jaké má časové možnosti apod.

S ohledem na tyto informace vyber typ kurzu či akce např. dle těchto hlavních kritérií:

 • lesní / víkendový
 • kvalifikační / motivační
 • týmový či pro jednotlivce
 • seminář nebo spíš e-learningový kurz
 • téma, zaměření akce apod.

Více o jednotlivých typech kurzů a vzdělávacích akcí:

Rádcovské kurzy (RK)

Pokud vaše středisko nenabízí rádcovské kurzy, mohlo by být jejich uspořádání jednou z tvých prvních aktivit. Díky organizaci rádcáků se nenásilně seznámíš a začneš si budovat vztah s lidmi, kteří se brzy budou více angažovat ve vedení oddílů, máš možnost začít ovlivňovat  jejich výchovu a směřování. Energie investovaná do rádcovských kurzů se vám ve středisku do budoucna rozhodně vyplatí.
K organizaci RK potřebuješ sehnat několik nadšenců, kteří ti pomohou - pro začátek to nemusí být velký tým. Pilotní kurzy udělej pro malou skupinku rádců a k tomu postačí i skromný počet spolupracovníků.

 

Víš o tom, že na uspořádání rádcovského kurzu můžeš získat finanční podporu od vašeho kraje? Více se dočteš v tomto článku.

 

V případě, že vaše středisko nemá dostatečnou kapacitu na pořádání RK, pošlete vaše rádce na některý ze sousedních rádcovských kurzů. O RK, které se pořádají v okolí, se můžeš poradit např. s okresním/krajským výchovným zpravodajem, příp. s okresním/krajským šéfem.
Nebo vyšlete vaše rádce na Žirafu!  

Typy rádcovských kurzů

 • víkendové kurzy - většinou probíhají v několika víkendech během roku
 • táborové kurzy - kromě jednoho či dvou víkendů probíhá v létě i cca týdenní letní běh. Mezi ty nejznámější patří rádcovský tábor Hradiště nebo Tábor sv. Jiří.
 • Žirafa - víkendová krajská setkání družinových rádců. Vaši rádci zjistí, jak se to dělá jinde, získají nový pohled na vedení družinek a seznámí se s rádci mimo vaše středisko.
 

Potřebujete namotivovat a udržet ve středisku vaše rovery?
Pošlete je na některý z lesních roverských motivačních kurzů (např. Fonticulus, Svatoplukovy pruty, FONS Beníšky, FONS Slovensko nebo Fontikulus Maděra). Kurzů o sebepoznání a seberozvoji, kurzů, které rozšiřují obzory a testují hranice. Vaši roveři odjedou se silným zážitkem a věřte, že se do aktivit střediska zapojí aktivněji než dříve - rozhodně to stojí za zkoušku.

Existují také čekatelské (ČLK Sursum) a vůdcovské kurzy (Rovel) přímo zaměřené na roverský věk.

Přehledný seznam roverských kurzů najdeš na rovernetu.
Rozcestník některých roverských kurzů najdeš také na www.roverskekurzy.cz

Čekatelské a vůdcovské kurzy

Je několik možností, jakým způsobem lze absolvovat čekatelský nebo vůdcovský kurz.

 • lesní kurz - zpravidla 7-10-denní letní soustředění + 1-2 víkendy (obvykle na jaře a na podzim, kdy podzimní víkend je zkouškový). LK je ideální variantou pro ty, kteří jsou na začátku a nemají mnoho zkušeností. Kurzy mají obvykle velký motivační efekt - program je kombinací vzdělávacího a zážitkového programu, je zde příležitost pro vznik nových přátelství a společných silných zážitků. Kurzy se od sebe liší, je dobré si o nich zjistit na jejich webových stránkách více. Některé kurzy se např. zaměřují na předávání znalostí a dovedností skrze praxi a zážitek, u jiných tvoří jádro programu tradičnější pojetí vzdělávání.
 • víkendový kurz - zpravidla 2 - 5 víkendů. Výhodou této varianty je, že šikovní instruktoři zvládnou kurz efektivně propojit s činností oddílů v průběhu roku. Také není třeba si na tento typ kurzu brát dovolenou. Ne vždy ale bývá čas na motivační programy, opět je dobré zjistit si o kurzu více.
 • pouze zkoušky -  zpravidla 1 víkend. Účastníci přijedou pouze na zkouškový víkend (což předpokládá intenzivní samostatnou přípravu). Jde o variantu, kterou doporučujeme pouze lidem s dlouhou praxí, kteří jsou příliš zaneprázdněni, aby absolvovali lesní či víkendovou variantu. Těchto kurzů se nevypisuje mnoho.

Zbrusu nová příručka Čekatelská zkouška 2016 je k zakoupení v papírové podobě v TDC.
 

Praktická příručka Vůdcovská zkouška je k dispozici v elektronické podobě, nebo ji lze objednat v klasické papírové formě v TDC.

=======

Další vzdělávací akce

V mnoha střediscích se na vzdělávací akce jezdí pouze kvůli získání povinných kvalifikací. Jestli je to i váš případ, pokus se zapracovat na vnímání skautského vzdělávání ve vašem středisku a motivovat lidi k tomu, aby vyjeli na některou akci jen tak.
Je tolik skvělých akcí - lesních kurzů, škol, celostátních setkání, na kterých získá vedení střediska novou energii, inspiraci, kontakty a dozví se spoustu novinek.

Kam vyrazit?
HelpDesk se koná zpravidla jednou za dva roky a je určen zejména pro vedení středisek (nejen pro vedoucího a zástupce, ale i pro výchovného zpravodaje a další členy vedení). Příští Helpdesk bude 26. - 28. 5. 2017. Přihlaš se ty sám nebo v týmu s dalšími členy střediska!

Elixír je celostátním setkáním vedoucích oddílů a členů oddílových rad a pořádá se obvykle na podzim v sudých letech. Letošní Elixír proběhne v termínu 18. - 20. 11. 2016 v Litomyšli.

Dále se koná Poradní skála pro vedoucí vlčat, světlušek a benjamínků a Roverská porada pro vedení roverských kmenů.

Kromě toho můžete navštívit různé metodické a specializované semináře pořádané Junákem, ale nezapomínejte ani na neskautské vzdělávací akce! Další zajímavou možností pro osobní rozvoj jsou akce konané ve Skautském institutu.

 
Pravidelně sleduj sekci pro výchovné zpravodaje na Křižovatce. V sekci AKTUALITY - KAM ZA INSPIRACÍ pro Tebe pravidelně uveřejňujeme tipy na akce, které jsou vhodné nebo přímo zaměřené na výchovné zpravodaje!
 
 
 
 
=======

Kde hledat
Databáze vzdělávacích akcí aneb kompletní přehled vzdělávaček

Máte-li jasno, jakou zhruba akci pro zájemce hledáte, pusťte se do hledání té konkrétní.

Všechny skautské vzdělávací akce bys měl najít v databázi vzdělávacích akcí, kam se automaticky “propisují” svým nahlášením ve skautISu. Je zde ucelená nabídka všech možných typů vzdělávaček - ať už kvalifikačních (čekatelské a vůdcovské kurzy, zdravotnické kurzy...) či nekvalifikačních (lesní školy a kurzy, tematické semináře apod.) i s detailními informacemi, které o sobě akce poskytly. Základní informace - účastnický poplatek, kvalifikace instruktorů, délka trvání kurzu - jsou zveřejňovány povinně.

Doporučujeme si informace o akcích projít (rozkliknutím detailu v databázi či pročtením webu) a vybrat tu, která nejlépe odpovídá potřebám vašeho střediska. K tomu můžeš využít filtrování podle názvu, kraje, typu udílené kvalifikace, ceny, délky trvání aj.
 
Tento způsob vyhledávání vzdělávacích akcí by měl být dobře známý všem činovníkům střediska -  pokud tomu tak není, zorganizuj krátké zaškolení.

 

Pokud některý z kurzů již někdo ve středisku absolvoval, popros ho o zpětnou vazbu, příp. zprostředkuj jeho setkání se zájemcem. Pokud neznáš nikoho, kdo by měl s daným kurzem zkušenosti - pročti si detailně webové stránky kurzu a příp. zkontaktuj jeho organizátory s dotazem.                        

V případě, že zájemce nechce vyrazit na kurz sám, bývají výbornou volbou speciální týmové kurzy, kam mohou vyrazit několikačlenné týmy ze střediska/oddílu. Týmy intenzivně spolupracují a díky tomu se ještě lépe poznají. Jednou z nesporných výhod takových kurzů je, že se do střediska nevrátí pouze jeden nadšenec plný nápadů, ale nadšenců, kteří volají po novinkách a změnách, je více! Takovým kurzem je např. vůdcovský kurz Oikos nebo roverský zážitkový kurz Svatoplukovy pruty (SP nabízejí zajímavou variantu s čekatelskou zkouškou - pokud absolvent zároveň potřebuje ČZ, může si k letnímu běhu prutů přidat ještě 2 víkendy a složí si i tu).

=======

Nedaří se ti motivovat ostatní k účasti na vzdělávačkách?
Někdy není jednoduché přesvědčit členy střediska, aby za vzděláváním vyjeli - v některých střediscích to zkrátka není zvykem, lidé nejsou zvyklí jezdit, jinde může figurovat strach z neznámého, časová nebo finanční náročnost.
Co může pomoci:

 • zorganizuj besedu s někým, kdo se právě ze vzdělávacího kurzu vrátil. Zapojte fotky, vyprávění o programu a nevšedních zážitcích… Určitě nadchnete někoho dalšího! Besedy s účastníky kurzů se vyplatí zavést pravidelně (např. tradičně na podzim po letních lesních kurzech).
 • zorganizuj seminář o aktuálním tématu, které řešíte, přímo u vás ve středisku. Když se povede, někteří budou příště jistě otevřenější nápadu vycestovat za vzdělávací akcí někam dál.
 • podpořte účast finančním příspěvkem ze střediska (viz níže)

Přispívá vaše středisko na vzdělávací akce?
Mnohá střediska i vyšší organizační jednotky podporují účast na vzdělávacích akcích finančními příspěvky. Je taková možnost i u vás? Jestli ne, nepomohlo by zavést finanční podporu ke zvýšení dostupnosti vzdělávání ve vašem středisku? Prober to s šéfem střediska a zkuste společně nastavit systém finanční podpory.

Inspirovat se můžete třeba příkladem z jindřichohradeckého střediska, kde každoročně vyhradí v rozpočtu střediska určitou částku na vzdělávání. Zájemci, kteří by rádi  v daném roce vyjeli na vzdělávací kurz, se ke stanovenému datu přihlásí a zdůvodní, proč si kurz vybrali a  jakým  způsobem ho při své skautské praxi využijí. Středisko následně přihlášky vyhodnotí a na základě počtu zájemců (a s přihlédnutím k potřebnosti kurzu) rozdělí finanční prostředky. Pravidlem střediska je, že proplácí buď dopravu nebo část účastnického poplatku (nikoliv plnou částku, část poplatků si vždy platí účastník kurzu).

Jaký systém nastavíte u vás, je pouze na vašem rozhodnutí - nezapomeňte se inspirovat i u okolních středisek, se kterými jste v kontaktu.

=======

Mnoho podob vzdělávání
Výjezd na nějaký kurz nebo velkou akci rozhodně není konečným výčtem skautského vzdělávání, je tu řada dalších možností pro ty, kteří možná nemají čas vyjíždět nebo jsou zkrátka nastaveni na jiný způsob rozvoje.

Koučink, mentoring, supervize

Koučování, mentoring a supervize jsou velmi funkčními nástroji, které můžeš využívat pro vlastní seberozvoj, práci s vůdci oddílů nebo je doporučit střediskové radě.
Více se o jednolivých nástrojích a jejich využití se dozvíš na Křižovatce.

Mentoring nabízí možnost učit se od těch, kteří už cestu mají prošlapanou. Nabízíme propojení nových vedoucích střediska se zkušenými kolegy, kteří jsou schopni poradit a diskutovat o problémech spojených s vedením střediska.

Koučink Ti dává možnost vybrat si z nabídky profesionálních koučů, kteří pomohou s dosahováním cílů, ať už osobních nebo skautských. Díky spolupráci s Koučink centrem vám tuto službu můžeme nabídnout za velmi výhodných podmínek.

Ze zkušenosti činovníků:

Koučování pomůže v ujasnění vlastních myšlenek, donutí člověka odpovědět si na své vlastní otázky.“

Koučování ti neřekne, co a jak máš dělat, ale ukáže ti, jak si na to přijít sám.“


Supervize je určena pro váš tým, středisko nebo oddíl. Zejména řešíte-li nějaký výchovný, komplikovaný, ožehavý či dlouhodobý problém, můžete se s ním obrátit na profesionály spolupracující se skauty. Zkušení supervizoři vám v takové situaci pomohou podívat se na situaci s odstupem a hledat nová řešení.

=======

Semináře na klíč

Vyber si z naší nabídky různorodých vzdělávacích seminářů na klíč, které pořádají skautské odbory a pracovní skupiny při ústředí. Výběr témat je opravdu různorodý - máte možnost blíže se seznámit např. se skautskou personalistikou, dozvědět se, jak pracovat s dětmi s ADHD nebo dětmi sociálně znevýhodněnými, co se sexuální výchovou v oddílech, jak si poradit s tématem uprchlictví, kde získat tolik potřebné finance na činnosti a s mnoha dalšími. Zorganizuj vhodný seminář pro vaše středisko nebo váš okres, je možné na něj získat i finanční podporu.

 

Pokud byste rádi ve vašem středisku pořádali vlastní kvalifikační vzdělávací akce (např. čekatelské nebo vůdcovské kurzy), doporučujeme prostudovat stránku Pořádáme vzdělávací akci na Křižovatce.

 

=======

Potřebujete specializovaný seminář? Na koho se obrátit?

Uspořádal bys rád specifický seminář pro skupinu vedoucích ve vašem středisku, který není v nabídce? Neházej flintu do žita a kontaktuj některý ze  skautských odborů, který má k dané problematice nejblíže (seznam odborů na Křižovatce). Pokud nemáš pocit, že by tvůj dotaz spadal přímo pod konkrétní odbor - kontaktuj Odbor pro vzdělávání: vzdelavani@skaut.cz.
 
Co jsou odbory? Skupina dospělých skautů a skautek, kteří se blíže zajímají o danou problematiku, mají s ní zpravidla bohatou zkušenost (např. rovering, duchovní výchova, vzdělávání činovníků a mnoho jiných) a chtějí hnutí pomoci na celostátní úrovni. Úzce spolupracují s ústředím Junáka např. na plnění strategických priorit v jednotlivých oblastech, tvorbě nových výchovných programů, metodik, organizaci celostátních akcí apod.

=======

A další možnosti rozvoje - pro inspiraci

… ze skautské youtube kanálu
Skautský e-learning je youtube/video kanál, kde najdeš několik tematických videí ze skautského prostředí. Videa pomáhají řešit některé problémy a situace, do kterých se běžně dostává vůdce oddílu. Podívej se např. na Plánování pro oddíl.

… ze Skautského institutu
Metodika výchovy skautskou historií - užitečný pomocník, který poskytuje návody, jak využít skautskou historii pro přípravu oddílového programu. Příručka se také věnuje rituálům, symbolice a tradicím.
 
… z časopisů
TDC Junáka vydává tyto časopisy: Světýlko (světlušky a vlčata), Skaut (skauti, skautky), Roverský kmen (roveři a rangers), Skautský svět (časopis pro dospělé 25+), Skauting (metodický časopis pro činovníky). Všechny skautské časopisy najdeš online.
 

Připomeň vůdcům oddílů, že je to časopis Skauting, který by měl odebírat každý vůdce oddílu.  Je dobrým metodickým pomocníkem a vůdci z něj načerpají mnoho informací pro vlastní seberozvoj i svou vůdcovskou funkci.

Tipy na zajímavé články z časopisů:
Přehledný plakát: Přehled vzdělávacích akcí 2016
článek: Vzdělávej se na netu, Skauting 2015
článek: Vzděláváme ve středisku, Skauting 2015

…. metodiky
Řadu metodik v papírové podobě můžeš zakoupit na skautském e-shopu.

 • prostuduj si, jaké metodiky jsou k dispozici
 • zřiď ve vašem středisku knihovničku a vybav ji vybranými metodikami, které si vůdci oddílů mohou vypůjčit
 • udělej na střediskové schůzi malé metodické okénko a představ ostatním vybrané metodiky a možnosti práce s nimi


Tipy na metodiky (je jich ale mnohem více!):

 

   Máte ve středisku oddíl, který pracuje s benjamínky? Vědí vůdci oddílu o metodice pro práci s benjamínky?

 

 

 

   Potřebujete poradit, jak na stezku pro vlčata a světlušky? Mrkněte na metodiku.

 

 

Víte, že existují metodiky ke všem šesti oblastem stezky? Můj domov, Můj kamarád, Co umím a znám, Kdo jsem, Příroda kolem nás a Svět okolo nás.
Najdete v nich trochu teorie, ale také praktické náměty na konkrétní a vyzkoušené programy! Vůdcům oddílů jistě ulehčí život. Všechny tyto metodiky (a mnohé další) si můžete stáhnout v elektronické verzi jako e-knihu zdarma!

 

Nedaří se vám získat nováčky do oddílů? Řadu užitečných rad a nápadů získáte tady.

 

 

Nezapomeň, že na skautském e-shopu je toho mnohem více, co se může oddílovým vůdcům hodit. Připrav pro ně výběr toho nejzajímavějšího - jistě to ocení.

Pár tipů od nás:

 • ještě v oddílech nehrajete Sacculus - karetní hru ke skautské stezce?
 • připrav pro vedení oddílů skautský filmový večer a pusťte si některý z filmů o skautech
 • doporuč vedoucím benjamínků přírodovědné hry od šikovné ilustrátorky Lucie Ernestové
 • slyšel jsi o Hopskoč herní KPZ - pro děti ve věku 2-7 let? Doporuč ji vedoucím benjamínků nebo jejich rodičům. Hodí se na výlety i na dovolenou:)
 • prostuduj si široký výběr propagačních materiálů a předmětů v nabídce e-shopu a doporuč vedoucím své žhavé tipy

=======

Kontakty a informace

Pro aktuální informace o možnostech vzdělávání střediskových činovníků doporučujeme sledovat stránku Vzdělávání činovníků ve středisku na Křižovatce či facebookovou stránku Skautské vzdělávání.
Pokud sami pořádáte vzdělávací akci, napište na email vzdelavani@skaut.cz s žádostí o zařazení do konference vzdělavatelů.
 
V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek ke vzdělávání se neváhejte obrátit na Odbor pro vzdělávání činovníků, rádi vám pomůžeme.

Přihlaš se k odběru pravidelného newsletteru o vzdělávání!
Jak na to? Otevři si Křižovatku, přihlaš se ke svému účtu a v pravém horním rohu rozklikni šipku vedle svého jména. Z nabídky vyber MŮJ NEWSLETTER a otevře se ti správa všech newsletterů, které jsou aktuálně k dispozici.

 

 

Přejeme hodně radosti a chuti do vzdělávání na vašem středisku!

Táňa Ondrašíková
koordinátorka výchovných zpravodajů
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1505x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

2 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu