....

Chyba na stránce: Výzvy pro bezpečné tábory 2019 - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/lide/vychovny-zpravodaj/4520-vyzvy-pro-bezpecne-tabory-2019?autologin=1"

VÝCHOVNÝ ZPRAVODAJ

 

Vítejte na stránkách pro výchovné zpravodaje!

Výzvy pro bezpečné tábory 2019

Tábor není jen o tom, jak ho postavíme a jak skvělý program budeme mít, ale hlavně o tom, jak se na něm kluci a holky budou cítit. Dá se tomu aktivně pomoct třeba tak, že se zapojíte do některé z výzev, které nabízíme, pojďte s námi do toho.

Vyber si jednu, nebo třeba všechny výzvy, které se týkají bezpečí dětí, a zapoj váš letošní tábor do jejich plnění.

Před táborem

  • Přečtěte si s oddílovou radou Kodex jednání dospělých a diskutujte, ve kterých bodech souhlasíte a které byste upravili a proč, výstupy zohledněte při přípravě i realizaci tábora (zároveň nám je prosím pošlete na adresu bezpeci@skaut.cz, přispějete tím k finální podobě kodexu).
  • Projdi/projděte si připravený táborový program, zda je připraven s ohledem na psychickou i fyzickou bezpečnost účastníků, případná rizika znovu zvaž/te.
  • Vyber si tři body v Kodexu jednání dospělých, na které se letos na táboře osobně zaměříš, a po skončení tábora si sám pro sebe zhodnoť, jak se Ti dařilo je naplnit.

Na táboře

  • Společně se všemi účastníky tábora (členové/ky i vedoucí) sestavte na začátku tábora pravidla, jak se k sobě chcete chovat, aby se vám všem žilo na táboře příjemně. (inspirace, jak může sestavování probíhat, zde).
    Pokud už taková pravidla v oddíle máte, společně si je připomeňte.
  • S oddílovou radou si v průběhu tábora vyhraďte alespoň jednou přiměřený čas (např. 1-2 hodiny) a diskutujte o konkrétních situacích, které se na táboře staly (např. řešené konflikty, atmosféra na táboře či aktuální míra únavy vedoucích). Jaký mají vliv na bezpečí všech účastníků tábora? Jak je můžete popř. posunout k lepšímu pro zbytek tábora?
  • Na táborových poradách dejte pravidelně prostor k řešení atmosféry na táboře, prostor pro vyjádření nálady všech účastníků tábora (třeba začínejte každou radu kolečkem, ve kterém každý řekne, jak se má; nebo zaveďte večerní družinovou chvilku, ve které se budete na to samé ptát skautů a skautek).

 Další inspiraci, jak podpořit bezpečné prostředí na táboře, ti nabízí Kodex jednání dospělých v komentované verzi.

Jak může konkrétní výzva vypadat?
skautský oddíl Brdská smečka Příbram
U nás na táboře se letos budeme zabývat více soukromím skautů a vlčat. Proto se před táborem zamyslíme nad tím, jak budeme řešit kontroly stanů. Jestli je chceme? V jakém rozsahu? Případně proč? Kvůli plesnivějícím zapomenutým řízkům od maminky? Nastavíme jasná pravidla, jak bude kontrola stanů probíhat - kluci u toho budou vždy přítomni a budou vědět proč se to děje. Na táboře to pak s nimi jasně komunikujeme.

za pracovní skupinu k ochraně a bezpečí dětí
Tom Kozel, člen skupiny
bezpeci@skaut.cz

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1507x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu