....

Chyba na stránce: Druhá grantová výzva: Projekt pro oddíly, co myslí na svět! - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/lide/vychovny-zpravodaj/4531-projekt-pro-oddily-co-mysli-na-svet-2?autologin=1"

VÝCHOVNÝ ZPRAVODAJ

 

Vítejte na stránkách pro výchovné zpravodaje!

Druhá grantová výzva: Projekt pro oddíly, co myslí na svět!

Vytvoření skupiny Trash Hero Vyškov a tvorba táborových mýdel u domažlických skautů a skautek. To jsou projekty, které jste realizovali s podporou první letošní grantové výzvy Skautů na Zemi. Díky tomu mohli skauti a skautky či veřejnost přemýšlet nad globálním dopadem vlastního jednání a vytvářet svět o kousek lepší.

Znovu chceme podpořit projekty, které posílí globální povědomí či odpovědnost Vašeho skautského oddílu či střediska. Umožňuje nám to finanční odměna, kterou projekt Skauti na Zemi získal spolu s oceněním za inovace v globálním vzdělávání od mezinárodní sítě pro globální vzdělávání (GENE).

Možná už v hlavě nosíte nějaký nápad. Jak tedy posoudíte, že je možné jej do grantové výzvy přihlásit? Možná už jste slyšeli o Globálním kompasu. Jedná se o praktický online nástroj, který pomáhá skautským oddílům myslet na svět. Umožňuje oddílům zhodnotit vlastní odpovědnost ke světu a nacházet příležitosti pro prohlubování jejich záměru. Vede k systematické práci v různých oblastech života oddílu a jeho členů/ek - je studnicí nápadů a tipů k realizaci, otevírá dveře velkým možnostem.

Rádi zvážíme všechny projekty, které budou rozvíjet některou (nebo i více) z oblastí Globálního kompasu. Můžete si tedy vybrat, zda svým projektem bude rozvíjet oblast oddíl součástí okolního světa, oblast odpovědné spotřeby a financování, způsoby komunikace a jednání, program nebo participace na dění v oddíle. O finanční podporu se tedy můžete hlásit téměř s jakýmoliv nápadem, který bude nějakým způsobem zvyšovat globální odpovědnost vaší skupiny nebo prostřednictvím vašich projektů podporovat místní komunitu. Je možné žádat o podporu až do výše 4 000 Kč. Upřednostníme zejména projekty zaměřené na systémovou či dlouhodobou změnu.

Projekty nemusí být cíleny na veřejnost, ale mohou směřovat do samotného oddílu/kmene. Budete-li však v rámci projektu dělat akci pro veřejnost, pomůže vám metodická příručka Skautský dobrý skutek: Jak na to (a proč)!. Příručka napomáhá s přípravou, realizací a reflexí akce, vše staví na participativním přístupu, kde jsou děti rovným partnerem v celém procesu.

Pro podání žádosti je nutné vyplnit elektronickou přihlášku. Po jejím schválení můžete projekt realizovat. Zašleme vám ¾ požadované částky, zbývající část doplatíme po skončení projektu na základě dodaných dokladů a podkladů o realizaci projektu (například fotodokumentace). Počítáme, že v rámci této výzvy podpoříme  projekty v celkové výši 24 000 Kč (je možné i navýšení). Grant může spolufinancovat také jiný projekt. Výzvu vypisujeme ve dvou časových rámcích. První je již za námi a podpořili jsme 2 projekty (v celkové výši 7000 Kč). Vypisujeme tedy i Výzvu 2.

Termíny:

30. 6. 2019 - Konec podávání přihlášek do Výzvy 2.

Projekty hodnotíme a schvalujeme průběžně, vždy do 10 dnů od podání přihlášky.

 

Peníze a administrativní podporu poskytuje organizace NaZemi, koordinátor projektu Skauti na Zemi (projekt z let 2015-2018).

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na skautinazemi@skaut.cz

Těšíme se na Vaše projekty!

Za odbor Skauti na Zemi

Ondra Stejskal

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1291x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu