Logo

Metodika pro výchovné zpravodaje: 1. Zmapování střediska

Zaměřeno na střediskové výchovné zpravodaje

 

NOVÝ VE FUNKCI? Vítej mezi výchovnými zpravodaji!
Stal ses nově střediskovým výchovným zpravodajem a nevíš, do čeho se pustit dříve? Tak to jsi tu správně ☺

Popis činnosti ti pomůže rychle se zorientovat v tom, jakými oblastmi se budeš jako výchovný zpravodaj zabývat. Pravděpodobně nebude v tvých silách věnovat se všemu. S rozhodnutím, kde začít, ti pomůže zmapování potřeb vašeho střediska. 

ZMAPOVÁNÍ STŘEDISKA
aneb jak poznám, co mé středisko potřebuje

Zmapování střediska odkryje, kde se skrývá síla a kde slabiny vašeho střediska, a díky němu si ujasníš, kam zaměřit svou energii. Nepodceň tuhle přípravnou fázi – to, jak se své role na začátku ujmeš, kolik energie věnuješ počátečním diskuzím s vůdci oddílů, navazování kontaktů a porozumění problémům střediska, může zásadně ovlivnit tvé další působení. Lidé kolem tebe ocení tvou snahu pochopit situaci a zorientovat se v problematice.

Jak na to? Sejdi se s vedoucím střediska, vůdci oddílů a střediskovou radou, udělej si obrázek o tom, co dělají, a zjisti jejich potřeby a očekávání od tvé nové funkce. V textu níže najdeš odkazy na dotazníky, které můžeš pro setkání využít.  

K tomuto účelu lze využít také hodnocení kvality oddílu a střediska: http://kvalita.skauting.cz/2012/. Pokud ses s tímto nástrojem doposud nesetkal a ani tvé středisko s ním nemá zkušenosti, doporučujeme s hodnocením kvality v této fázi nezačínat a udělat jednodušší zmapování střediska podle našeho návodu níže. Nezapomeň však, že tento nástroj existuje a můžeš ho využít a doporučit oddílům později.

Mapování - Krok za krokem

1. Sejdi se se střediskovým vedoucím

a) Připrav se na setkání:

Čím lépe se na setkání připravíš, tím efektivnější bude a tím jistější si budeš sám sebou. Některé informace si můžeš oživit, projít pár zápisů ze střediskových schůzí nebo se předem zeptat vedoucího střediska.

b) Sejděte se a proberte spolu, jak středisko funguje především v oblasti výchovy a vzdělávání. Níže ve zkratce shrnujeme témata, na která bys neměl zapomenout. Připravili jsme pro tebe také dotazník v PDF, který si v případě zájmu stáhni a využij pro setkání. Otázky si samozřejmě můžeš uzpůsobit a rozpracovat podle svých potřeb – naše doporučení ber jako vodítko.

Témata na setkání:2. Sejdi se s vůdcem oddílu (postupně se všemi vůdci oddílů)
a) Připrav se na setkání:

b) Sejděte se – proberte spolu, jak oddíl funguje v oblasti výchovy a vzdělávání. Níže najdeš témata, která doporučujeme k projednání. A tady je dotazník v PDF ke stažení a možnému využití pro setkání.

Lidé
Specifika oddílu
Oddílová rada
Plánování
Program
Role výchovného zpravodaje

Teď máš jasnější představu, jak oddíly ve středisku fungují a je na čase stanovit prioritní oblasti, kterým se budeš v následujícím období věnovat a kam zaměříš svou pozornost. Mělo by jít o oblasti, které jsou pro výchovnou a vzdělávací činnost střediska zásadní a středisko v nich potřebuje tvou pomoc.

Zamysli se nad těmito otázkami:

O svých zjištěních a závěrech informuj střediskovou radu a proberte, zda jsou vaše představy v souladu

3. Sepište výchovné cíle střediska - ve spolupráci s vedoucím střediska a střediskovou radou

Výchovné cíle můžete sestavit s vedoucím střediska či s celou střediskovou radou, nejlépe na jeden rok, aby stále odpovídaly aktuálním potřebám. Je-li vaše středisko větší, mohlo by být užitečné vytvořit zvláštní skupinu, která se bude výchovou zabývat.

Nezapomeň také na to, v čem jsi dobrý ty sám a v jakých oblastech můžeš středisku nabídnout svou odbornost – propoj vlastní silné stránky s rolí výchovného zpravodaje! Jsi dobrý v práci se stezkou či studuješ pedagogiku/psychologii? Umíš dobře motivovat teenagery? Nabídni oddílům semináře nebo jinou formu podpory v oblastech, kterým se rád věnuješ a jsi v nich dobrý. I to ti pomůže upevnit tvou pozici.

------

Pro inspiraci: Příklady výchovných cílů střediska

Cíl 1: Zapojení práce s novou stezkou

Popis: Chceme, aby min. 4 ze 6 oddílů na středisku začaly do konce tohoto školního roku pracovat s novými stezkami, zapojovaly je do pravidelné oddílové činnosti a posílily tak kvalitu výchovného působení na děti.

Dílčí cíle:

 

Cíl 2: Podpora nástupnictví

Popis: Chceme dát vůdcům oddílů kvalitní nástroje k tomu, aby mohli vychovávat své nástupce. Zaměříme se na kvalitní rádcovské vzdělávání ve středisku a pravidelné informace o dalších vzdělávacích možnostech na celostátní úrovni. Chceme, aby na konci školního roku byli všichni vůdci schopni identifikovat min. 2 členy, kteří by do budoucna byli schopni a chtěli oddíl převzít.

Dílčí cíle:
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2369x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura