....

Chyba na stránce: Zmapování střediska - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/lide/vychovny-zpravodaj/metodika-pro-vychovne-zpravodaje/zmapovani-strediska?autologin=1"

Zmapování střediska

Metodika pro výchovné zpravodaje: 1. Zmapování střediska

Zaměřeno na střediskové výchovné zpravodaje

 

NOVÝ VE FUNKCI? Vítej mezi výchovnými zpravodaji!
Stal ses nově střediskovým výchovným zpravodajem a nevíš, do čeho se pustit dříve? Tak to jsi tu správně ☺

Popis činnosti ti pomůže rychle se zorientovat v tom, jakými oblastmi se budeš jako výchovný zpravodaj zabývat. Pravděpodobně nebude v tvých silách věnovat se všemu. S rozhodnutím, kde začít, ti pomůže zmapování potřeb vašeho střediska. 

ZMAPOVÁNÍ STŘEDISKA
aneb jak poznám, co mé středisko potřebuje

Zmapování střediska odkryje, kde se skrývá síla a kde slabiny vašeho střediska, a díky němu si ujasníš, kam zaměřit svou energii. Nepodceň tuhle přípravnou fázi – to, jak se své role na začátku ujmeš, kolik energie věnuješ počátečním diskuzím s vůdci oddílů, navazování kontaktů a porozumění problémům střediska, může zásadně ovlivnit tvé další působení. Lidé kolem tebe ocení tvou snahu pochopit situaci a zorientovat se v problematice.

Jak na to? Sejdi se s vedoucím střediska, vůdci oddílů a střediskovou radou, udělej si obrázek o tom, co dělají, a zjisti jejich potřeby a očekávání od tvé nové funkce. V textu níže najdeš odkazy na dotazníky, které můžeš pro setkání využít.  

K tomuto účelu lze využít také hodnocení kvality oddílu a střediska: http://kvalita.skauting.cz/2012/. Pokud ses s tímto nástrojem doposud nesetkal a ani tvé středisko s ním nemá zkušenosti, doporučujeme s hodnocením kvality v této fázi nezačínat a udělat jednodušší zmapování střediska podle našeho návodu níže. Nezapomeň však, že tento nástroj existuje a můžeš ho využít a doporučit oddílům později.

Mapování - Krok za krokem

1. Sejdi se se střediskovým vedoucím

a) Připrav se na setkání:
 • prohlédni si webové stránky střediska, abys zjistil co nejvíce dostupných informací o středisku
 • promysli si, co všechno o vašem středisku víš nebo naopak nevíš a bylo by užitečné vědět (počet členů střediska, počet členů oddílů, jak probíhají střediskové schůze, jaké střediskové akce v minulém roce proběhly, jaké vzdělávací akce se konají na střediskové/okresní úrovni apod.)

Čím lépe se na setkání připravíš, tím efektivnější bude a tím jistější si budeš sám sebou. Některé informace si můžeš oživit, projít pár zápisů ze střediskových schůzí nebo se předem zeptat vedoucího střediska.

b) Sejděte se a proberte spolu, jak středisko funguje především v oblasti výchovy a vzdělávání. Níže ve zkratce shrnujeme témata, na která bys neměl zapomenout. Připravili jsme pro tebe také dotazník v PDF, který si v případě zájmu stáhni a využij pro setkání. Otázky si samozřejmě můžeš uzpůsobit a rozpracovat podle svých potřeb – naše doporučení ber jako vodítko.

Témata na setkání:

 • Atmosféra ve středisku - jak fungují mezilidské vztahy a komunikace mezi oddíly na středisku
 • Vzdělávání ve středisku
  • organizuje středisko vlastní vzdělávací akce, reaguje dostatečně na poptávku z oddílů v oblasti vzdělávání, je ve středisku chuť se vzdělávat
  • má vedoucí střediska přehled o kvalifikacích vůdců oddílů a jejich zástupců, daří se vůdcům oddílů vychovávat si své nástupce
 • Středisková rada – je střediskový vedoucí spokojen s návštěvností a fungováním střediskových rad, pořádají se výjezdní zasedání
 • Střediskové akce – jaké střediskové akce se pravidelně pořádají, mají oddíly chuť zapojovat se
 • Roverský kmen – fungují na středisku roveři, podílí se středisko na přípravě roverského programu, pomáhají roveři v domovských oddílech a s organizací střediskových akcí
 • Fungování střediska – kde vidí střediskový vedoucí silné a slabé stránky v celkovém fungování střediska, na jakých oblastech by do budoucna rád zapracoval
 • Role výchovného zpravodaje – co vedoucí střediska očekává od role, kde mohu středisku pomoci, jak fungoval výchovný zpravodaj v minulosti2. Sejdi se s vůdcem oddílu (postupně se všemi vůdci oddílů)
a) Připrav se na setkání:
 • prohlédni si webové stránky oddílu, facebook a oddílovou kroniku
 • prostuduj si oddílový plán akcí
 • promysli si, co všechno už o oddílu víš
 • pokud máš čas, navštiv oddílovou/družinovou schůzku oddílu (nebo její část)

b) Sejděte se – proberte spolu, jak oddíl funguje v oblasti výchovy a vzdělávání. Níže najdeš témata, která doporučujeme k projednání. A tady je dotazník v PDF ke stažení a možnému využití pro setkání.

Lidé
 • kolik má oddíl dětí, kolik družin, mají všechny své rádce a podrádce
 • vedení oddílu – kdo ho tvoří, má vůdce svého zástupce a vychovává si do budoucna svého nástupce
 • rádcové – je jich v oddíle dostatek, mají rádcovský kurz
 • kvalifikace v oddíle – má vůdce přehled o kvalifikacích v oddíle, je schopen doporučit vhodné vzdělávací akce členům oddílu
Specifika oddílu
 • má oddíl nějaké speciální zaměření, v čem je výjimečný
 • jaké jsou silné a jaké slabé stránky oddílu
 • má oddíl nějaké rituály
 • jaká je atmosféra v oddíle
Oddílová rada
 • kdo patří do oddílové rady, jak často se schází, jaká témata se na radách řeší
 • organizuje vůdce speciální akce pro oddílovou radu
Plánování
 • existuje výchovný plán a plán akcí oddílu, kdy se plány tvoří a na jak dlouho, daří se oddílu plnit výchovné cíle
Program
 • využívá oddíl výchovné nástroje (stezky, odborky, symbolický rámec), kde je v této oblasti jeho síla a kde slabší místa
 • plán akcí – daří se ho plnit či ne, jaké oddílové akce jsou tradiční a úspěšné, co by vůdce do plánu rád umístil častěji
 • závody – účastní se oddíl celostátních závodů, je příprava na závody zapojena do programu schůzek
Role výchovného zpravodaje
 • čím bych mohl být jako výchovný zpravodaj vůdci nápomocen, s čím by vůdce potřeboval pomoci

Teď máš jasnější představu, jak oddíly ve středisku fungují a je na čase stanovit prioritní oblasti, kterým se budeš v následujícím období věnovat a kam zaměříš svou pozornost. Mělo by jít o oblasti, které jsou pro výchovnou a vzdělávací činnost střediska zásadní a středisko v nich potřebuje tvou pomoc.

Zamysli se nad těmito otázkami:
 • jaké jsou momentální potřeby střediska?
 • co jednotlivé oddíly po stránce výchovy nejvíce postrádají?  Jaká jsou jejich slabá místa?
 • na kterou skupinu (rádci, vůdci oddílů, někdy to mohou být i roveři) je třeba se nyní zaměřit?
 • jaká témata jsou mou osobní silnou stránkou a zároveň rezonují s potřebami střediska?

O svých zjištěních a závěrech informuj střediskovou radu a proberte, zda jsou vaše představy v souladu

3. Sepište výchovné cíle střediska - ve spolupráci s vedoucím střediska a střediskovou radou

Výchovné cíle můžete sestavit s vedoucím střediska či s celou střediskovou radou, nejlépe na jeden rok, aby stále odpovídaly aktuálním potřebám. Je-li vaše středisko větší, mohlo by být užitečné vytvořit zvláštní skupinu, která se bude výchovou zabývat.

Nezapomeň také na to, v čem jsi dobrý ty sám a v jakých oblastech můžeš středisku nabídnout svou odbornost – propoj vlastní silné stránky s rolí výchovného zpravodaje! Jsi dobrý v práci se stezkou či studuješ pedagogiku/psychologii? Umíš dobře motivovat teenagery? Nabídni oddílům semináře nebo jinou formu podpory v oblastech, kterým se rád věnuješ a jsi v nich dobrý. I to ti pomůže upevnit tvou pozici.

------

Pro inspiraci: Příklady výchovných cílů střediska

Cíl 1: Zapojení práce s novou stezkou

Popis: Chceme, aby min. 4 ze 6 oddílů na středisku začaly do konce tohoto školního roku pracovat s novými stezkami, zapojovaly je do pravidelné oddílové činnosti a posílily tak kvalitu výchovného působení na děti.

Dílčí cíle:
 • Vyšleme zástupce alespoň z poloviny oddílů na celostátní vzdělávací akci Elixír, kde budou probíhat programy, jak pracovat se stezkami – podzim.
 • Výchovný zpravodaj zorganizuje s pomocí instruktora 2 workshopy na téma práce se stezkami pro rádce, podrádce a vedení oddílů - podzim, zima.
 • Středisko přispěje 50% každému oddílu na nákup nových stezek – v průběhu celého roku.

 

Cíl 2: Podpora nástupnictví

Popis: Chceme dát vůdcům oddílů kvalitní nástroje k tomu, aby mohli vychovávat své nástupce. Zaměříme se na kvalitní rádcovské vzdělávání ve středisku a pravidelné informace o dalších vzdělávacích možnostech na celostátní úrovni. Chceme, aby na konci školního roku byli všichni vůdci schopni identifikovat min. 2 členy, kteří by do budoucna byli schopni a chtěli oddíl převzít.

Dílčí cíle:
 • Výchovný zpravodaj vytvoří ve spolupráci s vedoucím střediska tým, který na jaře zorganizuje rádcovské kurzy. Každý oddíl vyšle na rádcovské kurzy min. dva své zástupce.
 • Výchovný zpravodaj bude střediskovou radu pravidelně informovat o možnostech dalšího vzdělávání na okrese/kraji/celostátní úrovni s důrazem na čekatelské a vůdcovské kurzy.
 • V zimě zorganizuje výchovný zpravodaj motivační setkání pro adepty na čekatelské zkoušky. Každý oddíl vyšle na setkání svého zástupce/několik zástupců.
 • Výchovný zpravodaj se setká s jednotlivými vůdci oddílů a individuálně prodiskutuje situaci s ohledem na nástupce v oddíle. Doporučí kroky, jak s nástupci pracovat – zima, jaro.
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2385x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu