....

Chyba na stránce: Mentoring - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/lide/vychovny-zpravodaj/nastroje-podpory/mentoring?autologin=1"

Mentoring

Mentoring

V mentoringu jde především o vytvoření vztahu mezi mentorem a mentorovaným, který představuje přínos pro obě zúčastněné strany.

 

Mentorovaný má jedinečnou šanci odpozorovat a převzít zkušenosti, kontakty, získat jasné představy o tom, jak zvládat řadu profesních a životních situací, otevírají se mu nové obzory. Mentor může přispět k rozvoji dalších lidí, využít svých zkušeností, získat nové kontakty, něco nového se dozvědět. Mezi mentorem a jeho svěřencem jde o rovnocenný vztah, který je založen na vzájemné důvěře a dobrovolnosti.

Cíle projektu

Cílem projektu je zavést efektivní přenos zkušeností a zajištění podpory pro členy začínajících v nové funkci a to především osobním mentoringem od zkušenějších členů z jejich okolí.

 

Proces mentoring

 • Přihlaš se do projektu
 • výběr mentora
 • dohoda s mentorem
 • spolupráce
 • vzájemné zhodnocení procesu

 

Aby se mentorům (a mentorovaným) lépe začínalo a v průběhu pracovalo, odbor připravil formulář (pracovní list), který může pomoci navést dvojici, jak postupovat. Zároveň se může hodit při vyhodnocování úspěšnosti mentoringu. - odkaz

 

Na čem společně mentor a mentorovaný pracují?

 • diskutují proběhlé zkušenosti a problémy
 • stanovují cíle pro mentorovaného a diskutují metody řešení problémů
 • společně pracují na cílech mentorovaného
 • sledují vliv mentoringu na výkon mentorovaného

 

Kdo je mentor? Mentor...

 • je zkušený člověk, který pomáhá mentorovanému stanovit cíle a rozvíjet dovednosti pro jejich dosažení.
 • je osoba se zkušeností s prací s dobrovolníky roli.
 • je osoba, která dokáže ukázat mentorovanému, jak efektivně dělat svou práci.
 • poskytuje podporu pro osobní rozvoj a učení.

 

Co je role mentora?

 • Předává zkušenosti a poskytuje zpětnou vazbu (např. zjišťovací otázky na výkon funkce).
 • Pomáhá s rozhodováním ve funkci (poskytuje své zkušenosti, nikoliv rozhoduje za mentorovaného).
 • Pomáhá nastavovat cíle a rozvíjet dovednosti pro jejich dosažení.
 • Podporuje mentorovaného v jeho dalším vzdělávání.

 

Kdo je mentorovaný? Mentorovaný je

 • osoba, která žádá pomoc s osobní rozvoj, je v nové pozici, v nové roli.
 • osoba, která je ochota učit se od svého učitele skrze sdílení zkušeností a vzájemné diskuse.
 • osoba, která je připravena požádat o radu a vítá cennou zpětnou vazbu.

 

Role mentorovaného

 • řídí proces z hlediska svých potřeb,
 • diskutuje svoje problémy a klade otázky,
 • pracuje společně s mentorem na nalezení vhodných řešení,
 • učí se od zkušenějšího a rozvíjí své schopnosti,
 • společně s mentorem si volí své cíle a hodnotí, hledá cesty k jejich naplnění.
  Nahlásit chybu