....

Chyba na stránce: Podpora výchovných zpravodajů - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/lide/vychovny-zpravodaj/podpora-vychovnych-zpravodaju?autologin=1"

Podpora výchovných zpravodajů

V této sekci najdete aktuální informace o plnění jednotlivých projektů a zadání v rámci strategické priority Podpora výchovných zpravodajů. Napravo se můžete seznámit se strategickými dokumenty, které byly k prioritě vypracovány.

 

AKTUALITY

listopad 2015
- obsazena pozice koordinátora výchovných zpravodajů
 
únor 2016
- uveřejněna výzva k připomínkování dokumentu "Popis činnosti střediskového výchovného zpravodaje" 
 
duben 2016
uveřejněn dokument "Popis činnosti střediskového výchovného zpravodaje
 
květen 2016
- spuštěn zkušební provoz sekce pro výchovné zpravodaje na Křižovatce
- uveřejněna 1. kapitola metodiky pro výchovné zpravodaje - Zmapování střediska
 
červen 2016
- uveřejněna 2. kapitola metodiky pro výchovné zpravodaje - Jak budovat důvěru
 
září 2016
- natočen a uveřejněn první videomedajlonek/rozhovor s výchovným zpravodajem na téma: Kdo je výchovný zpravodaj?
 
červenec 2017
uveřejněny dokumenty "Popis činnosti okresního výchovného zpravodaje" a "Popis činnosti krajského výchovného zpravodaje"

 

Podpora výchovných zpravodajů

Navigace:

  Nahlásit chybu