....

Chyba na stránce: Dítě se specifickými potřebami - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/lide/vychovny-zpravodaj/pro-inspiraci/1231-dite-se-specifickymi-potrebami?autologin=1"

PRO INSPIRACI

 
Inspirujte se! Skautský institut nabízí řadu inspirativních programů, kterých se můžete zúčastnit  osobně, přehrát si je na youtube nebo si poslechnout podcast. Některé se věnují výchově a vzdělávání.

Nezapomínejte také na skautské časopisy - vybrali jsme pro vás články, které vás budou zajímat. Všechny časopisy on-line najdete tady: http://casopisy.skaut.cz. 

Používáte zajímavý zdroj, který by ocenili i ostatní? Podělte se s námi, rádi ho uveřejníme.

Dítě se specifickými potřebami

Víš o tom, že do některého z oddílů v tvém středisku má přijít, nebo již chodí dítě se specifickou potřebou (dítě s postižením, sociálně znevýhodněné, dítě s poruchou pozornosti a hyperaktivitou, dítě se zdravotním omezením,…)? Odbor Skauting pro všechny nabízí širokou škálu forem podpory a informací pro vedoucí těchto oddílů. Některou z nich jim můžeš doporučit.

Navrhni vedoucím oddílů některou z uvedených nabídek podpory:

  • Obraťte se na Poradnu: Pokud víš, že do oddílu ve tvém středisku má přijít dítě se specifickou potřebou a chceš, aby se vedoucí na jeho příchod pořádně připravili, nebo již takové dítě v oddíle mají, a nedaří jim jej úspěšně začlenit do kolektivu – navrhni jim, aby se obrátili na Poradnu SpV na adrese poradna@skaut.cz, předáme jim kontakt na odborníka, se kterým se mohou poradit, navrhneme konkrétní praktické kroky, pošleme tipy na zajímavé materiály, kde se o daném tématu mohou dozvědět podrobnější informace nebo na oddíly, které mají podobnou zkušenost za sebou. Můžeš také vedení oddílu nabídnout možnost využít odborné supervize nebo se zapojit do sociometrického šetření a zmapovat lépe vztahy mezi dětmi v oddíle. Podrobnější informace najdeš v sekci Poradna na webové stránce odboru.
  • Přihlaste se na seminář: Odbor každoročně pořádá seminář s názvem Z nevýhody výhoda, kde vedoucí mohou získat základní informace o specifických potřebách, se kterými mohou děti do oddílů přicházet, a tom, jak mohou s takovými dětmi pracovat, aby se v oddíle cítily dobře. Kromě něj se mohou během roku přihlašovat i na další tématické semináře (na téma sociálního znevýhodnění, práce s dětmi s hyperaktivitou a poruchou pozornosti, apod.). Aktuální informace o nich najdeš na webové stránce spv.skauting.cz.
  • Stáhněte si příručku a další materiály: Na webové stránce odboru v sekci Materiály si vedoucí mohou stáhnout příručku s názvem Z nevýhody výhoda. Ta přehledně popisuje základní oblasti specifických potřeb dětí, ilustruje je na konkrétních příkladech a popisuje i se zřetelem na činnost skautských oddílů, jak s těmito dětmi vhodně komunikovat a pracovat. Příručka je dostupné i v přehledné verzi pro web. Na stránce najdou i příručky na další témata, např.: ADHD – vím, co s tím?!, Nejsem žádná socka…!. Dětem v oddíle mohou přiblížit život jejich vrstevníků se specifickými potřebami díky příručce Aby byly zážitky pro všechny!
  • Řekněte si o pomoc se získáním finančních prostředků: Pokud by oddíl chtěl získat speciální finanční prostředky, které by pomohly úspěšnému začlenění dítěte/dětí se specifickými potřebami (např. vybudování bezbariérového přístupu do klubovny) nabízíme asistenci při vypracovávání grantové žádosti.
  • Konzultujte s námi rozsáhlejší projekt: Chystáš-li se střediskem pořádat rozsáhlejší akci/projekt, který by se nějakým způsobem vztahoval k tématu práce dětí se specifickými potřebami (celostředisková hra, zapojení tématu do družinových či oddílových schůzek během jednoho měsíce, příprava programu pro děti z dětských domovů nebo ze sociálně vyloučené lokality…), rádi s tebou před pořádáním takové akce zkonzultujeme tvé plány, případně ti předáme kontakty na zajímavé lidi, nebo odkazy na zajímavé materiály, které bys mohl při této akci využít, kontaktuj nás na emailu: spv@skaut.cz.
  • Domluvte se s námi na programu na střediskové či jiné akce: Pokud bys měl zájem uspořádat rozsáhlejší program na téma vztahující k tématu práce s dětmi se specifickými potřebami na vaší střediskové akci nebo na setkání vedoucích oddílů vašeho obvodu nebo kraje, rádi tento program po předchozí domluvě zajistíme, případně pomůžeme s jeho přípravou, kontaktuj nás na emailu: spv@skaut.cz.
  • Využijte přehled filmů k tématu lidí se specifickými potřebami: Pro zpestření akcí či jen tak najdeš seznam zajímavých filmů zde.
  • Zapůjči si knihy k tématu: Knihy k uvedenému tématu si od nás můžeš zapůjčit. Najdeš je zde, pokud bys chtěl nějaké zapůjčit, ozvi se nám na email spv@skaut.cz.

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1219x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu