....

Chyba na stránce: Jak na vyjádření a souhlasy na přihláškách ke kvalifikačním akcím? Konec papírům, vše snadno vyřešíte ve skautISu. - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/lide/vzdelavani-spolupracovniku/4289-jak-na-vyjadreni-a-souhlasy-na-prihlaskach-ke-kvalifikacnim-akcim-konec-papirum-vse-snadno-vyresite-ve-skautisu?autologin=1"

Vzdělávání činovníků na středisku


Jedním z úkolů střediska je zajistit svým činovníkům potřebné vzdělání. Dobré vedení se ovšem nespokojí jen s povinnými kvalifikacemi, snaží se nabízet průběžně i další vzdělávání, které rozvíjí osobnost, prohlubuje znalosti, motivuje k další činnosti... Nabízíme nejen přehled dostupného vzdělání pro činovníky, ale i pomoc těm, kteří chtějí sami pořádat v rámci střediska vzdělávací akci.

Jak na vyjádření a souhlasy na přihláškách ke kvalifikačním akcím? Konec papírům, vše snadno vyřešíte ve skautISu.

Na Ústřední lesní škole 2018 jsme vzdělavatelům představili úplně nové možnosti on-line přihlašování na vzdělávací akce pomocí skautISu. Součástí je i snaha o úplné odbourání papírových přihlášek ke kvalifikačním zkouškám a tedy pohodlnější řešení všech souhlasů a vyjádření. Dle typu kvalifikace tato vyjádření a souhlasy účastníkovi zadává typicky někdo z vedení oddílu, střediska nebo VOJ (okresu či kraje). Kdy vám tedy může přijít e-mail s požadavkem na vyplnění vyjádření a jak se zachovat?

Naším cílem při zavádění této nové funkčnosti bylo definitivně se zbavit papírových přihlášek na vzdělávací akce a ke kvalifikačním zkouškám a poskytnout tak jak účastníkům, tak osobám, které dosud musely nejrůznější kolonky na přihláškách papírově vyplňovat, větší pohodlí a možnost vše zadat kdekoli a snadno on-line přímo ve skautISu. Nově se vám tedy může stát, že už vás nebude nikdo nahánět s papírovou přihláškou, ale jednoduše vám do e-mailové schránky přijde zpráva ze skautISu s žádostí o zadání vyjádření / souhlasu k účasti některého z vašich členů pro účast na kvalifikační akci.

Přišla mi žádost o vyjádření k přihlášce na VzA, co mám dělat?

V e-mailu přímo najdete informaci o tom, který z vašich členů či členek se nějaké konkrétní vzdělávací akce účastní a chce získat příslušnou kvalifikaci. Zároveň ve zprávě uvidíte i to, z jaké úrovně je souhlas požadován - oddíl, středisko či VOJ (to pro případ, že byste byli například ve vedení oddílu i střediska apod.)

Poznámka: níže vidíte ukázku takového e-mailu; zároveň se v něm může objevovat i odkaz na tento informační článek, kde vysvětlujeme, jak to s potřebou zadání vyjádření je.

V e-mailu stačí kliknout na odkaz, který vede na detailní přihlášku dané osoby, a pak už se jen přihlásíte svým účtem do skautISu a snadno kliknutím na tlačítko "+Zadat vyjádření" vyplníte své doporučení či jiné potřebné textové vyjádření k účasti osoby na kvalifikační akci.

Po zadání vašeho vyjádření bude daný účastník informován. Nebude vás již muset urgovat, ani za vámi nebude muset s žádnou papírovou přihláškou.

Proč přišla žádost o vyjádření právě mně?

Požadavky na jednotlivá vyjádření a souhlasy k přihláškám osob ke kvalifikačním stupňům se řídí Řádem pro vzdělávání činovnic a činovníků (ŘVČČJ) a záleží na typu akce, jaká vyjádření bude potřeba zadat. Z technického hledisla ve skautISu platí, že tato vyjádření může do skautISu zadat přímo vedoucí nebo jeho zástupci (tedy přímo vy sami na základě odkazu z e-mailu), případně vyjádření může doplnit i kdykoli dodatečně pořadatelský tým vzdělávací akce (pokud by účastník přinesl papírovou přihlášku, tak to z ní může přepsat). Pokud už do skautISu vyplnil tento souhlas třeba váš zástupce, tak ho tam uvidíte a nemusíte vyplňovat znovu.

Která vyjádření jsou pro jaké kvalifikace a akce potřeba:

Požadovaný souhlas / vyjádření Vyjádření lékaře
(o způsobilosti práce
s dětmi a mládeží)
Vyžadováno
na základě
ŘVČČJ
Typ kvalifikace / akce Vedení oddílu Vedení střediska Nadřízená VOJ
(okres či kraj)
ČZ, ČLK - čekatelská zkouška
(lesní i nelesní)
ano ano ---  ano  čl. (66) písm. b) a c);
čl. (231) písm. c)
VZ, VLK - vůdcovská zkouška
(lesní i nelesní) 
ano ano --- ano  čl. (81) písm. b) a c)
ZVKD - zkouška pro vedení klubu dospělých  --- ano --- ---  čl. (100) písm. b) 
ZVM - zkouška vodáckého minima ano ano --- ---  čl. (110) písm. b)
KZ - kapitánská zkouška  --- ano --- --- čl. (111) písm. b)
SM - střediskové minimum  --- --- --- --- v čl. (133) nevyžaduje
MZ (OZ, HZ) - manažerská zkouška
(orzanizační či hospodářská zkouška) 
--- ano --- --- čl. (125) písm. d)
LK - lesní kurz
(obecný i čistě bez kvalifikace)
ano --- --- --- čl. (223) písm. c)
LŠ, ILŠ, IŠ - lesní škola, instruktorská (lesní) škola  --- ano ano --- čl. (251) písm. c)*  
čl. (258) písm. c) 
čl. (275) písm. c)

Zavedení přihlašování on-line přes skautIS mimo jiné pomáhá udělat pořadatelům i účastníkům vzdělávacích akcí pořádek v přihláškách a jejich náležitostech. Přestože se na typech potřebných souhlasů a vyjádření se zavedením přihlášek přes skautIS nic nezměnilo, je možné, že jste v minulosti pro některou z daných akcí některý z typů souhlasů nedávali, právě proto, že akce používala jiný papírový vzor přihlášky, nebo nějaký souhlas řešila jinou formou.

 

Věříme, že tento přehled vám pomohl a i nadále bude pomáhat při vyplňování souhladů na přihlášky na VzA vašich členek a členů. 

V případě dalších dotazů neváhejte napsat do komentářů tohoto článku, nebo se nám ozvat e-mailem na vzdelavani@skaut.cz nebo podpora@skaut.cz 

Ondřej Peřina (Jerry)
zpravodaj VRJ pro ICT a organizaci

 

 

 


 

* poznámka:
V případě lesních škol, instruktorských škol a instruktorských lesních škol je řádem vyžadováno vyjádření nadřízené VOJ (příslušného okresu nebo kraje), ve kterém je uchazeč členem). Ve skautISu tuto věc tedy vyplní přímo sám předseda či místopředseda ORJ či KRJ, nebo tam může "přepsat" vyjádření, které má k dispozici např. od výchovného zpravodaje či zpravodaj pro vzdělávání (záleží jaká je zvyklost v dané VOJ).
Pokud jde o přesnou formulaci ze řádu, tak ten uvádí část podmínky jako "... a příslušné VOJ". Zároveň v případě čistě lesní školy je v řádu překlep a místo slova "příslušné" je tam chybně uvedeno "případně". Ovšem i zde z paralely s ostatnímu typy kvalifikací (a také z historických verzí předpisu, kde překlep neby) jasně plyne, že k lesním školám vyjádření má opravdu VOJ zadat. (Zároveň díky tomuto překlepu a tedy nepřesnému slovu v řádu je, čistě pro lesní školu bez instruktorské kvalifikace, akceptovatelná i situaci, kdy příslušná VOJ vyjádření nezadá, nebo jen uvede, že se vyjádřit nechce.) 
Do budoucna je možné, že dojde v řádu ke změně této povinnosti, ale v této chvíli se VOJ tedy k tomuto typu kvalifikací má vyjdařovat.

  

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1439x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu