....

Chyba na stránce: Dotace na vzdělávací akce - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/lide/vzdelavani-spolupracovniku/poradame-vzdelavaci-akci-stredisko/dotace-na-vzdelavani/1412-dotace-na-vzdelavaci-akce?autologin=1"

Dotace na vzdělávací akce

Dotace na vzdělávací akce

Pořádáte-li vzdělávací akci, můžete účastníkům kurz zlevnit čerpáním dotace MŠMT.

 

Co je třeba vědět:

Tento typ dotace je určen pro účastníky vzdělávacích kurzů, kteří v daném roce dosáhnou minimálně věku 15 let.

Výše dotace na vzdělávací akce (VZA) je rozdílná podle typu akce. Typ akce udává Řád pro vzdělávání činovníků a činovnic (ŘVČČJ). Výši dotace pro konktrétní vzdělávací akce určuje Směrnice ke vzdělávacím akcím na daný dotační rok. Je vydávána zpravodajkou pro vzdělávání a hospodářským zpravodajem zpravidla v polovině prosince roku předchozího.
Dotace je platná vždy na jeden kalendářní rok. Pokud pořádáte akci, která pokračuje v dalším kalendářním roce, je výše dotace určena vždy novou Směrnicí ke vzdělávacím akcím.
 
Výše dotace je určena částkou na osobu a den - tzv. osoboden. Konečná výše dotace se počítá ze skutečných osobodnů, maximální výši dotace je tedy možné vypočítat až po proběhnutí celé akce. Upozorňuji, že není podmínkou vyčerpat celou dotaci.
Poskytnutou dotací je možné hradit maximálně 70% nákladů vzdělávací akce. Zároveň jsou v rozhodnutí uvedeny položky, které z dotace není možné hradit.

Je třeba dodržet termíny.
 • termíny jsou uvedeny ve Směrnici ke vzdělávacím akcím

Co udělat, aby bylo možné čerpat dotaci

Dotace na vzdělávací akce je součástí agendy VZA ve skautISu

 • při zadávání VZA vyplnit předpokládaný počet účastníků
 • je možné požadovat zaslání zálohy
 • na záložce „dotace“ založit novou dotaci
 • vyplnit předběžný rozpočet
 • odeslat přes skautIS žádost na ústředí měsíc před konáním akce či její první části

Mít všechny náležitosti potřebné pro daný typ akce v pořádku.

 • dotaci schvaluje zpravodaj pro vzdělávání, je tak třeba mít v pořádku komisi, projekt, počty osob ...
 • odevzdat přes skautIS i hlášení akce, ne jen dotace!

Přijmout Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace

 • Rozhodnutí je po schválení částky vystaveno ve skautISu, který automaticky zašle e-mail stat. zástupci jednotky
 • v Rozhodnutí jsou podmínky čerpání dotace
 • Rozhodnutí je potřeba ve skautISu přijmout, až po té bude možné zaslat zálohu či dotaci

 

Důležité termíny

Hlášení + žádost:
 • 1 měsíc před zahájením akce
 • Do 31. 10. všechny akce daného roku
Vyúčtování:
 • 1 měsíc po ukončení akce
 • 15. 12. akce končící po 15.11.

 

Více o vzdělávacích akcích ZDE.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 4119x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu