....

Chyba na stránce: Zhodnocení spolupráce - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/lide/zhodnoceni-spoluprace?autologin=1"

Zhodnocení spolupráce

Všechno má svůj čas, všechno jednou končí. V každém středisku, v každém týmu, kde uzavřete nějakou dohodu, jednou splníte všechny domluvené úkoly, uběhne smluvená doba funkce nebo člověku zkrátka dojde energie. Chce se přesunout někam dál.

Ať se to stane z jakéhokoli důvodu, třeba že vašeho dobrovolníka už ta samá práce nebaví, nechce, nebo nemůže dál pokračovat. Tak nebo tak, nastane jedna ze tří možností:

  1. ukončíte spolupráci
  2. obnovíte dohodu
  3. umožníte dobrovolníkovi změnit jeho pozici

Pokud si dobrovolník vybere jednu ze dvou posledních variant, dojde k sepsání nové dohody nebo aspoň k upravení té původní. V obou případech se dostáváme v cyklu skautského dobrovolníka téměř na začátek – uzavření dohody. S tím souvisí možnost dalšího vzdělání a cyklus dobrovolníka se obnovuje. Dostáváme novou příležitost začít znovu a lépe nebo dobře navázat

Každou uplynulou dohodu je třeba zhodnotit. Nejlépe ještě před jejím skončením, aby nás rozhodnutí dobrovolníka o pokračování nebo ukončení spolupráce nepřekvapilo a abychom se na to mohli dopředu připravit.

Na průběžné zpětné vazbě záleží i samotné rozhodnutí dobrovolníka, proto je důležité, přijímat pozitivní i negativní hodnocení. Díky němu můžeme podmínky funkce průběžně měnit a přizpůsobovat, aby dobrovolníkovi vyhovovaly. Pokud se ale i přes to nebude cítit na svém místě, díky takovému přemýšlení se nám podaří zajistit nástupce. Zároveň můžeme díky zpětné vazbě vytvořit lepší prostředí právě novému nástupci.


My máme tu možnost využívat skautského Hodnocení kvality právě například (a nejen) co se týče vedení oddílu nebo střediska. Toto hodnocení funguje přes SkautIS a je výborným pomocníkem při dlouhodobém pravidelném plánování i při jednorázovém zpětném ohlédnutí. Hodnocení kvality nám dokáže poskytnout podněty pro diskuzi při hodnocení naplnění bodů dohody dobrovolníka, ale také celkové spolupráce.
Známe to asi každý, jak těžké je umět odejít. V dobrém a s úsměvem. Pro funkční vzájemnou zpětnou vazbu je podstatná otevřenost a upřímná komunikace, nikoli však necitlivá.


Pokud se nakonec opravdu nedohodneme na prodloužení nebo na nové dohodě, zapomenout bychom neměli na nutné oficiality jako je předání materiálu, klíčů nebo know how, či předání nějak uspořádaných dokumentů, aby byl nástupci ulehčen příchod do funkce.
A nakonec je na místě poděkování. Jestli vyhodnotíte jako nejlepší možnost slovní se srdečným stiskem levice, veřejné poděkování před střediskem, darujete kytku nebo jinou pozornost, to necháme na vás. Avšak koho by malý dáreček na památku nepotěšil.

 

Zhodnocení spolupráce

Navigace:

  Nahlásit chybu