....

Chyba na stránce: Podpora projektů – sportovní akce pro veřejnost - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/1208-podpora-projektu-sportovni-akce-pro-verejnost?autologin=1"

FINANCE A HOSPODAŘENÍ

Jak moudře napsala Božena Němcová ve své legendární Babičce: "Dobrá hospodyňka pro pírko i přes plot skočí." Toť je příklad hodný následování, protože i cílem Junáka je hospodařit šetrně, a k tomu navíc samozřejmě co nejtransparentněji.

Podpora projektů – sportovní akce pro veřejnost

Ministerstvo obrany vyhlásilo dotační program, ve kterém můžete získat finanční prostředky na sportovní akce pro veřejnost. Uzávěrka je 8. října 2014.

Cílem programu je napomáhat k získání speciálních dovedností a návyků týkajících se branně bezpečnostní problematiky, rozvoji fyzické zdatnosti obyvatelstva a rozšíření nabídky sportovních aktivit. Program podporuje projekty NNO, které slouží zejména k uspořádání jednotlivých sportovních a branných akcí pro veřejnost.

Dotace se poskytují do výše 70 % objemu nákladů schváleného rozpočtu projektu. Maximální výše dotace činí 50 000 Kč a minimální 10 000 Kč (o méně nemá smysl žádat).

Vyplněné žádosti shromažďujeme na skaut@junak.cz do 8. října 2014. Potom je doplníme o zbylé náležitosti a za Junák jako celek podáme. Jednotky samostatně neodevzdávají projekty přímo na ministerstvo, ale jen přes ústředí.

Nezapomeňte v projektu popsat, jak se shoduje cíl a obsah projektu s aktivitami podporovanými dotačním programem. Formulář slouží ministerstvu k posouzení žádosti, nezapomeňte tedy vyplnit žádnou část. Pokud máte fotky z podobné akce, nebojte se je vložit.

Akce jsou posuzovány podle kritérií, která si můžete stáhnout zde.

Ačkoli jsou projekty podány za Junák jako celek, každý je posuzován zvlášť, každý může dosáhnout až na 50 tis. Kč a jsou mu individuálně přiřazeny body dle kritérií.

Více informací a konkrétní pravidla najdete zde. Formulář si stáhněte zde.

V případě dotazů se obracejte na kancelář ústředí junáka, nebo přímo na Ministerstvo obrany přes paní Jarmilu Pilařovou, tel.: 973 210 373, pilarovj@army.cz.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 898x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu