....

Chyba na stránce: Termín pro podání přiznání k dani z příjmů se blíží. Obdržení daru není důvodem pro podání přiznání. - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/1714-termin-pro-podani-priznani-k-dani-z-prijmu-se-blizi-obdrzeni-daru-neni-duvodem-pro-podani-priznani?autologin=1"

FINANCE A HOSPODAŘENÍ

Jak moudře napsala Božena Němcová ve své legendární Babičce: "Dobrá hospodyňka pro pírko i přes plot skočí." Toť je příklad hodný následování, protože i cílem Junáka je hospodařit šetrně, a k tomu navíc samozřejmě co nejtransparentněji.

Termín pro podání přiznání k dani z příjmů se blíží. Obdržení daru není důvodem pro podání přiznání.

Úterý 31. března je termínem pro podání přiznání k dani z příjmu právnických osob. Změnilo se něco oproti předcházejícím rokům? Ano i ne.

Stále platí, že většina organizačních jednotek Junáka daňové přiznání podávat nemusí. Pokud nemáte hlavní činnost ziskovou, nemáte příjmy z nájmů či reklamy a nemáte příjmy z úroků (které by nezdanila již přímo banka), tak se vás tato povinnost netýká. Pokud máte aktivnější finanční úřad, můžete mu zaslat dopis, ve kterém mu tuto skutečnost oznámíte.

Co se změnilo?

-          byl zrušen zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí – odpadá povinnost podávat zvláštní daňové přiznání k dani darovací, kterou obvykle jednotky musely podávat na konci ledna

-          zdaňování darů je řešeno nově v zákonu o dani z příjmů, ale i zde zůstává možnost dary na činnost dětí a mládeže v Junáku osvobodit; změna zákona tak nemá (ve většině případů) dopad na povinnost podávat daňové přiznání nebo dokonce placení daně

-          nově jsou srážkovou daní zdaňovány úroky z účtů v bance; banka obvykle jednou operací připíše úrok a druhou pak srazí daň

-          je nutné začít sledovat, zda a na co byly získané dary utraceny – doporučujeme evidenci obdobnou, kterou používáme na sledování čerpání dotací

-          v (podvojném) účetnictví je třeba nevyužité dary časově rozlišit

Pro hospodáře jsou zpracovány metodické listy, kde je problematika rozvedena podrobněji i s odkazy na konkrétní zákony a dokumenty.


Bořek Slunéčko,

místostarosta Junáka

 

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1451x

Práce s článkem

5
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

1 Názor
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu