....

Chyba na stránce: Byla vydána Směrnice k dotacím OJ na rok 2016 - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/2315-byla-vydana-smernice-k-dotacim-oj-na-rok-2016?autologin=1"

FINANCE A HOSPODAŘENÍ

Jak moudře napsala Božena Němcová ve své legendární Babičce: "Dobrá hospodyňka pro pírko i přes plot skočí." Toť je příklad hodný následování, protože i cílem Junáka je hospodařit šetrně, a k tomu navíc samozřejmě co nejtransparentněji.

Byla vydána Směrnice k dotacím OJ na rok 2016

Směrnice upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací určených organizačním jednotkám, které byly získány od MŠMT v rámci „Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na léta 2016 až 2020".

Směrnice k dotacím OJ se týká těchto typů dotací:

  • provozní náklady Junáka - o dotace není třeba žádat
  • vzdělávání činovníků - žádosti se podávají v průběhu roku
  • oprava a údržba staveb - žádosti podány na podzim 2015 - nyní nelze žádat
  • rádcovské kurzy - žádosti podávejte prostřednitvím krajů
  • celostátní akce - podání projektu proběhlo (nejpozději do 30.12. 2015)
  • neorganizovaná mládež - žádosti podány na podzim 2015 - nyní nelze žádat
  • investiční akce - žádosti podány na podzim 2015 - nyní nelze žádat

Poskytování provozních dotací a dotací na rádcovské kurzy se řídí vyhláškami vydávanými příšlušnými kraji. Po schválení hospodářským zpravodajem je vyhláška umístěna do Spisovny (krajské dotační vyhlášky).

Směrnice na rok 2016 se liší oproti směrnici k dotacím na rok 2015 zejména v:

  1.  byla zavedena nová plošná podpora rádcovských akcí
  2.  s ohledem na převedení agendy vzdělávací akcí do skautISu byly pozměněny termíny a pravidla pro hlášení akcí a jejich vyúčtování.

 

V průběhu roku 2016 může dojít k postupnému přechodu dalších dotačních agend do systému skautIS a s tím k úpravě procesních pravidel. O takových změnách budeme včas informovat.

Petra Vlčková
Koordinátorka dotací a pojištění

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1415x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu