....

Chyba na stránce: "Dobro-druzi aneb Pomáhat může být dobrodružství!" - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/3448-dobro-druzi-aneb-pomahat-muze-byt-dobrodruzstvi?autologin=1"

FINANCE A HOSPODAŘENÍ

Jak moudře napsala Božena Němcová ve své legendární Babičce: "Dobrá hospodyňka pro pírko i přes plot skočí." Toť je příklad hodný následování, protože i cílem Junáka je hospodařit šetrně, a k tomu navíc samozřejmě co nejtransparentněji.

"Dobro-druzi aneb Pomáhat může být dobrodružství!"

Máte kolem sebe děti, mladé lidi či kamarády, které baví pomáhat? Chcete společně něco zažít? Znáte někoho, kdo pomoc potřebuje? Napadá vás, jak získat peníze pro dobrou věc?

 

Staňte se Dobro-druhy!

 
KDO SE MŮŽE DO PROGRAMU ZAPOJIT A JAK? 
http://www.nadacevia.cz/co-nabizime/dobro-druzi/vyhlaseni/

Program je určen týmům dětí a mladých lidí ve věku od 6 do 26 let, které se rozhodly věnovat své nápady, aktivitu, energii a čas přípravě benefičních projektů, jejichž výtěžky pak darují na dobrou věc.
Do programu se může zapojit v podstatě kdokoliv – např. školní třída, členové oddílu, návštěvníci nízkoprahového klubu, skupina vysokoškoláků nebo parta kamarádů. Týmy dětí do 18 let potřebují dospělého patrona, který bude projekt formálně zastupovat. Může to být například rodič, učitel, pracovník školy či vedoucí volnočasových aktivit.

Do programu Dobro-druzi se nemohou hlásit týmy a patroni, kteří byli již v minulosti podpořeni v programu Dobro-druzi nebo Pomáhej Nadace Via.

KOMU MŮŽETE BENEFIČNÍM PROJEKTEM POMOCI?

Pomoci můžete například osamělým seniorům, dětem z dětského domova, spolužákovi s hendikepem, místnímu útulku pro opuštěná zvířata či jinému dobročinnému účelu. Příjemcem výtěžku mohou být české nevládní neziskové organizace, příspěvkové organizace, účelová zařízení církví (charity a diakonie) a fyzické osoby v obtížné životní situaci žijící na území České republiky.
Program Dobro-druzi není určen pro nadregionální veřejné sbírky a projekty, z nichž má zisk tým organizátorů, politická strana či hnutí nebo církev či náboženská společnost.

Do půlnoci 19. října 2017 (uzávěrka) vyplňte přihlášku do programu, kterou najdete na www.nadacevia.cz/dobro-druzi/prihlaska.

Hodnotící komise ohodnotí přihlášené projekty, které splní formální podmínky programu, a až 15 z nich vybere k podpoře. Výsledky se dozvíte 9. listopadu 2017. 

Zástupci vybraných projektů (patron + max. 2 členové) se zúčastní úvodního výjezdového setkání v termínu od 24. do 26. listopadu 2017. Náplní setkání budou témata týkající se vedení projektů, práce se skupinou, rozvoje fundraisingových a PR dovedností, právních aspektů pořádání benefičních akcí atd.

Benefiční projekty bude možné realizovat od 27. listopadu 2017 do 31. května 2017.

Od ledna do března 2018 proběhnou dvě regionální setkání zástupců projektů (v Praze a v Brně) a v pátek 22. června 2018 se uskuteční závěrečné setkání podpořených v programu Dobro-druzi.

Váš dobročinný projekt doporučujeme před podáním konzultovat.

Kontakt: Michaela Rázgová, michaela.razgova@nadacevia.cz, 777 351 826

Marie Svobodová

Grantová specialistka

 
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 368x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu