....

Chyba na stránce: Víte, na co dát pozor a jak správně zpracovat vyúčtování dotací z MŠMT? Shrnutí novinek i nejčastějších chyb - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/3566-vite-na-co-dat-pozor-a-jak-spravne-zpracovat-vyuctovani-dotaci-z-msmt-shrnuti-novinek-i-nejcastejsich-chyb?autologin=1"

FINANCE A HOSPODAŘENÍ

Jak moudře napsala Božena Němcová ve své legendární Babičce: "Dobrá hospodyňka pro pírko i přes plot skočí." Toť je příklad hodný následování, protože i cílem Junáka je hospodařit šetrně, a k tomu navíc samozřejmě co nejtransparentněji.

Víte, na co dát pozor a jak správně zpracovat vyúčtování dotací z MŠMT? Shrnutí novinek i nejčastějších chyb

Rádi bychom upozornili na 2 novinky ve vyúčtování. První jsou nově zavedené limity pro dotování vyjmenovaného vybavení. Druhou je vydávání EET účtenek, které neobsahují popis zakoupeného zboží a tím nesplňují požadavky na náležitosti účetního dokladu dané Zákonem o účetnictví. V článku dále najdete, na co se zaměřit při vyplňování formulářů i upozornění na položky, které jsou nejčastěji důvodem k vrácení vyúčtování k opravě.

 

Na co se zaměřit při zpracovávání vyúčtování dotací?

Náležitosti účetních dokladů a EET účtenky

Všechny dotované doklady musí splňovat náležitosti účetních dokladů dle Zákona o účetnictví.

Pozor na doklady EET (elektronické evidence tržeb), které neobsahují název zboží/služby, která byla zakoupena. K takovým dokladům je nutné si vyžádat daňový doklad obsahující všechny náležitosti.

Více o náležitostech dokladů je uvedeno v tomto dokumentu.

 

Pozor, pro všechny kapitoly neinvestičních dotací platí:

 • Vyjmenované vybavení může být dotované pouze do výše těchto limitů:

  7 000 Kč Videokamera

  6 000 Kč Mobilní telefon

10 000 Kč Multifunkční zařízení (tiskárna, scaner, kopírka)

14 000 Kč Notebook

20 000 Kč Stolní PC včetně monitoru

  6 000 Kč Tablet

 • nelze dotovat dlouhodobý hmotný majetek - majetek za vyšší pořizovací cenu než je 40 000 Kč (jednalo by se o investiční náklad a tyto dotace jsou neinvestiční). Více o tomto tématu se můžete dočíst zde

 

Co zkontrolovat na formulářích?

 Dot_v1

 • formulář je podepsaný vedoucím i revizní komisí jednotky

 • chybí nebo je neúplné vyjádření revizní komise (správné znění: Vyúčtování je v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí účelové dotace; nebo Dotace byla využita v souladu s podmínkami Rozhodnutí)

 • obsahuje celkové náklady akce a procento dotace z celkových nákladů není vyšší než v rozhodnutí (obvykle 70 %)

 • částka dotace na formuláři dot_v1 souhlasí se součtem dotovaných dokladů na formuláři dot_v2

Dot_v2

 • na formuláři je vyplněno číslo jednotky a vzestupné číslování jednotlivých položek

 • jsou vyplněna čísla dokladů dle evidence v účetnictví

 • do kolonky účel použití je nutné rozepsat všechny položky dokladu; nepoužívejte obecné označení bez dalšího upřesnění - „materiál“, „vybavení“, ale konkrétní položky. Vyhněte se používání zkratek - apod., atd. nebo tři tečky.

 • ověřte, zda je celý obsah buněk vidět i po vytištění

 • na formulář stačí uvést jen dotované položky (výjimkou jsou kraje, které tyto doklady vyžadují)

 • jednotlivé doklady mohou být dotovány ze 100%, tedy i na haléře. Součet dotace však musí být celé číslo (=na celé koruny) bez zaokrouhlení.

Provozní dotace - vybrané nejčastější položky, které se nejčastěji chybně dotují:

 • V podvojném účetnictví nelze dotovat zálohy. Platíte-li celoročně zálohy a chcete je dotovat, je nutné udělat dohadnou položku. Doporučujeme dotovat v nižší výši, než ve výši záloh/vašeho odhadu celkového vyúčtování, abyste měli jistotu, že vám ve vyúčtování nevrátí více, než dotujete. V jednoduchém účetnictví lze dotovat zálohy bez omezení.

 • není možné hradit náklady akcí (cestovné na výpravy, vstupné)

 • nelze dotovat občerstvení

 • nelze dotovat věci osobní potřeby (odměny,dárky)

Dotace na akce

 • nelze využít na účastnické poplatky, pokud je akce dotována pořadatelem (např. krajské kolo Svojsíkova závodu - středisko může účastníkům proplatit cestu, nikoliv účastnický poplatek)

 • podíl účastníků ve věku 6 - 26 let musí být nejméně 70% ze všech účastníků akce

 • výdaje musí být stejné nebo vyšší než příjmy (v případě nevyrovnaného rozpočtu je rozdíl hrazen z vlastních prostředků pořadatele); v opačném případě by bylo nutné snížit výši dotace o rozdíl mezi příjmy a výdaji (náklady a výnosy)

 

Termíny pro vyúčtování dotací

Provozní dotace - vyúčtovávají se přes okresy a kraje, termín dle jejich vyhlášek

Neorganizovaná mládež - do 1 měsíce po skončení poslední akce; nejpozději však do 15.12.

Opravy a údržba staveb - termín je do 15.12.


Podrobné informace naleznete ve Směrnici k dotacím pro rok 2017

Marie Konečná - Maňule

Specialistka pro účetnictví a dotace

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1967x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu