....

Chyba na stránce: Jak mít správně vyúčtované dotace z MŠMT? Jak provést kontrolu vyúčtování? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/4129-jak-mit-spravne-vyuctovane-dotace-z-msmt-jak-provest-kontrolu-vyuctovani?autologin=1"

FINANCE A HOSPODAŘENÍ

Jak moudře napsala Božena Němcová ve své legendární Babičce: "Dobrá hospodyňka pro pírko i přes plot skočí." Toť je příklad hodný následování, protože i cílem Junáka je hospodařit šetrně, a k tomu navíc samozřejmě co nejtransparentněji.

Jak mít správně vyúčtované dotace z MŠMT? Jak provést kontrolu vyúčtování?

Zpracováváte vyúčtování, nebo vás čeká jeho kontrola? Kde najdete potřebné informace? Jaké výhody přináší vyúčtování vybraných dotací ve skautIS? Na které položky se zaměřit?

Obecné informace k vyúčtování:

Při vyúčtování dotací dbejte na soulad s rozhodnutím o poskytnutí dotace - naleznete v něm výši dotace, maximální podíl dotace na nákladech i základní podmínky pro její využití. K ruce se hodí Směrnice k dotacím pro rok 2018, příp. krajské vyhlášky, které upravují provozní dotace.

Jednotlivé doklady mohou být dotovány ze 100%, tedy i na haléře. Součet dotace však musí být celé číslo (=na celé koruny) bez zaokrouhlení. Pokud nestanoví vyhláška kraje jinak, je nutné vypsat pouze doklady, na které je dotace využita (nicméně je možné mít vypsané i ostatní doklady).

Zaměřte se na kontrolu náležitostí účetních dokladů

Všechny dotované doklady musí splňovat náležitosti účetních dokladů dle Zákona o účetnictví.U faktur je důležité, aby byly úplné údaje organizační jednotky. Pokud máte na faktuře chybné údaje, obraťte se na vystavovatele faktury a požádejte o opravu. Podrobněji se s náležitostmi účetních dokladů seznamte v tomto dokumentu:

Využijte výhody vyúčtování ve skautIS pro vybrané typy dotací

Od letošního roku se vyúčtovávají prostřednictvím skautIS i dotace na akce pro neorganizovanou mládež a dotace na opravy a údržbu staveb. Vše se tedy zadává, kontroluje a potvrzuje přímo ve skautIS. Můžete si přečíst podanou žádost, stáhnout rozhodnutí o dotaci, vyplnit vyhodnocení projektu a nahrát fotografie, vyplnit rozpočet. K dotovaným dokladům můžete přiložit scany, čímž ulehčíte kontrolu vedoucímu střediska i revizní komisi. Na kartě odevzdání a kontrola máte k dispozici Přehled vyúčtování dotace, který můžete využít při kontrole celého vyúčtování i pro založení do účetnictví.

Na které položky se zaměřit?

Omezení  dotace na provoz

Dotace MŠMT nelze používat na náklady táborů, není tedy možné dotovat ani dopravu materiálu na tábořiště, dopravu účastníků a další náklady ke konkrétnímu táboru. Lze dotovat pouze celoroční provozní náklady související s vlastnictvím tábořiště. Do provozních dotací nepatří občerstvení, věci osobní spotřeby, odměny, dárky, ani náklady akcí.

Náklady související s akcemi

Náklady akcí je možné dotovat na formulářích Vyúčtování dotace na akci (pokud to umožňuje krajská vyhláška), nejsou tedy součástí formuláře Přehled o úhradách plateb (dot_v2) na provoz. Při vyúčtování si zkontrolujte, zda po využití dotace nebude akce zisková. Pokud ano, je nutné snížit výši dotace tak, aby se příjmy rovnaly výdajům (výnosy nákladům). Podíl účastníků ve věku 6-26 let musí být alespoň 70 % všech účastníků akce. Pozor na akce, které již dotuje její pořadatel (např. krajské kolo Svojsíkova závodu - středisko může účastníkům proplatit cestu, nikoliv účastnický poplatek).

Oprava a údržba staveb a nákup majetku

Provozní dotaci lze použít pouze na menší neinvestiční opravy a nákup drobného majetku. Pokud jste rekonstruovali klubovnu, nebo pořizovali majetek za více než 40 tis. Kč, ujistěte se, že se nejedná o investiční náklady (např. hodnota stanu, tyčí a dalšího příslušenství se pro posouzení sčítá). Pokud dotujete IT vybavení, zkontrolujte, zda nepřekračujete limity uvedené v rozhodnutí.

Měsíční zálohy na služby

V jednoduché účetnictví lze dotovat zaplacené zálohy na služby.  Doporučujeme dotovat pouze částečně - tedy v takové výši, u které jste si jisti, že nedojde po vyúčtování služeb k jejich vrácení.
V (podvojném) účetnictví nelze dotovat zaplacené zálohy na služby (účtují se pouze na pohledávkové účty). Dotovat je možné již vyúčtované služby daného roku, nebo odhad spotřeby na dohadných položkách (tento odhad musí být rovněž i uhrazen). Dohadné položky doporučujeme dotovat pouze částečně, abyste měli jistotu, že vám po vyúčtování dotací nevrátí i dotovanou částku.

Termíny pro vyúčtování dotací

Provozní dotace - vyúčtovávají se přes okresy a kraje, termín dle jejich vyhlášek. Podrobnosti zde.
Neorganizovaná mládež - do 1 měsíce po skončení poslední akce; nejpozději však do 15.12.
Opravy a údržba staveb - termín je do 15.12.

V případě nejasností nebo dotazů se ozvěte na kancelar@skaut.cz nebo tel. 234 621 240.

Marie Konečná - Maňule

Tento článek je součástí Hospodářských střípků. Přehled všech článků odeslaných hospodářskými střípky a možnost přihlášení k zasílání mailem je zde. Případné dotazy můžete směřovat na hospodareni@skaut.cz nebo ve skupině Hospodaření pro skauty na facebooku.

 

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1387x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu